Fra et år med krigsflygtninge

Foto: pixabay.com.

Skrevet af

24. februar, 2023

Krigen i Ukraine har det sidste år sendt millioner på flugt fra landet blandt andet til Danmark. Den 24. februar er det et år siden, at russiske kampvogne rullede ind over grænsen til Ukraine. Og i starten af december 2022 anslog UNHCR, FN’s Flygtningehøj-kommissariat, antallet af flygtninge fra Ukraine til 4,8 millioner. Tusinder er kommet til Danmark med henblik på midlertidig opholdstilladelse og beskyttelse.

Biblioteket en vej ind i det danske samfund

Bibliotekerne træder til, når krisen bryder ud. Som omtalt på mange medieplatforme bl.a. i Kristeligt Dagblad i en artikel den 25. marts 2022: “Fra Ærø til Holstebro gør landets biblioteker klar til at hjælpe ukrainske flygtninge”.

“Biblioteket er i hele verdenen kendt som en åben og relativ neutral institution. De bliver ikke betragtet som en del af staten og kommunerne, men som en del af civilsamfundet. Og de bliver hverken set som religiøse eller politiske, men som institutioner for mennesker og viden. Derfor er bibliotekernes dørtrin meget lave for flygtninge, uanset hvor de kommer fra. Selv i meget patriarkalske kulturer får kvinder ofte lov at tage på biblioteket alene, fordi man opfatter det som et trygt rum, og derfor bruger man også i stor stil bibliotekerne i arbejdet med indvandrerkvinder, der står uden for arbejdsmarkedet”, sagde Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening til avisen.

Folkebibliotekerne organiserede således ikke blot en række udstillinger og informationstilbud om krigen til de danske borgere, men også målrettede aktiviteter og tilbud som støtte og hjælp til de Ukrainske flygtninge, som kom til Danmark i februar og foråret. Over hele landet gik bibliotekerne i gang med at samarbejde med lokale partnere som kommunen, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, andre foreninger og lokale borgere.

Information og hjælp til Ukraine

Aktiviteterne var mange og rettede sig altså mod både danskere og flygtninge fra Ukraine. På hovedbiblioteket i Store Heddinge bl.a. som en hverdagsrådgivning under Dansk Flygtningehjælp, som kunne hjælpe flygtninge med at navigere i det danske vel-færdssystem – hvilket var en stor succes, og desuden vigtig i forhold til evt. nye beboere fra Ukraine.

I Odsherred Kommune tog biblioteket bl.a. initiativ til at samle kulturlivet omkring støtte til Ukraine. Målet var at forene så mange kræfter som muligt om initiativer og arrangementer som støtte til en online-indsamling oprettet på Røde Kors’ hjemmeside. Ligesom man holdt Ukraineaften med mad, musik, oplæg om Ukraine og fællessang.

Også på Ærø gik man i gang. Ærøbibliotekerne planlagde sammen med kommunens integrationskonsulent tiltag for de ukrainske flygtninge som ankom til øen. Der kom tilbud som læseværksted, aktivitetskasser med bøger og legetøj samt musikinstrumenter til børnene og mobilt bibliotek på et aktivitetscenter. Ud over de flygtningerettede tilbud var der desuden fokus på den klassiske biblioteksformidlingsrolle med udstillinger og anden vidensformidling.

Mange danskere var naturligt nok optagede af at få viden om Ukraine og krigen, men ville også gerne hjælpe flygtningene. Den 8. marts 2022 indbød man for eksempel i Gentofte til et arrangement om “Hvordan kan du hjælpe ukrainerne?” på Hovedbiblioteket. Her kunne man møde en række af de organisationer i Gentofte, der hjælper ukrainere i kommunen og samtidig høre, hvad man selv kunne gøre for at hjælpe. Forfatter og journalist Leif Davidsen talte om “Rusland og Ukraine: Broderskab i krig”.

Få mere viden om biblioteksindsatsen her på db.dk.

Krigen i børnehøjde

Uvidenhed skaber som bekendt frygt. Det gør sig også gældende for f.eks. danske børn, der grubler over krig og flugt. Flere biblioteker tilbyder derfor særlig information om, “Hvad og hvor meget skal jeg fortælle mit barn om krig?

Se bl.a. Kerteminde og Stevns kommuners information på bibliotekernes hjemmesider. Også Aarhus Kommunes hovedbibliotek på aakb.dk har en oversigt over bøger om børn på flugt fra krig og katastrofer. 

■ I Aalborg er bibliotekerne en del af det kommunale beredskab, når nye flygtningegrupper ankommer til kommunen. Tidligere erfaringer viser nemlig, at der bliver efterspørgsel på sprogcaféer, lektiehjælp, IT-hjælp, sprogpraktiker og arrangementer i samarbejde med eventuelle hjemstavnsforeninger. Det deltager biblioteket i, læs mere i Danmarks Biblioteker nr. 1, 2023.

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...

Bibliotekerne sender flere tusind danske børnebøger til Ukraine for at skabe håb

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 27. – 28. april på Odeon i Odense offentliggør Danmarks Biblioteksforening at der er sendt 2.000 danske børnebøger oversat til ...

Kulturministeren fremhæver bibliotekernes indsats overfor flygtninge fra Ukraine

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) har netop talt på det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg, hvor 450 kulturpolitikere og fagfolk fra biblioteks- og kulturverdenen er ...

Nationalt morgenmøde om Sammen for Ukraine

DR, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekernes Temasamarbejde inviterer til et nationalt morgenmøde omkring, hvordan vi på bibliotekerne dels kan hjælpe og støtte ukrainske ...

Biblioteksaktiviteter til hjælp for krigens ofre i Ukraine

De danske folkebiblioteker har iværksat en lang række aktiviteter og tilbud, samt øget informationsindsatsen om emnet som støtte og hjælp for de Ukrainske flygtninge, som ...

Bibliotekerne vil hjælpe flygtninge

Biblioteker landet over gør klar til at tage imod og hjælpe flygtninge fra Ukraine. TV-avisen har i dag bragt en indslag, hvor Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel ...

Nordic library associations condemn war in Ukraine

The Nordic library associations resolutely condemn the war Russia has started against Ukraine and stand in solidarity with the aspiration of the Ukrainian people to live in a ...

Libraries can help Ukraine in the fight for truth

Libraries often play a central and important role when it comes to war and conflict in the world today. They can ensure access to trustworthy information, as the truth is ...