Kulturministeren fremhæver bibliotekernes indsats overfor flygtninge fra Ukraine

Skrevet af

22. april, 2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) har netop talt på det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg, hvor 450 kulturpolitikere og fagfolk fra biblioteks- og kulturverdenen er samlet til 2 dages debat.

I talen vakte det begejstring at hun talte om, at regeringen vil prioritere folkebibliotekerne for at mindske uligheden i biblioteksforbruget.

”Det er glædeligt at regeringen er opmærksomme på, at bibliotekerne er en vigtig brik i at mindske den polarisering vi oplever i disse år mellem de der deltager, og de der ikke gør”, siger Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formand Paw Østergaard Jensen (A), som også er socialudvalgsformand i Albertslund og fortsætter
”Men jeg håber der også fremadrettet kommer mere konkrete initiativer for også at mindske den store forskel der er i det bibliotekstilbud som borgerne får, afhængig af hvilken kommune de bor i. Det er fint at kulturministeren siger ’at vi i fællesskab kan ændre, så andelen af brugere med en kortere uddannelse øges’ og jeg er enig med hende i ’at den bedste måde at få endnu flere til at bruge bibliotekerne på er at fodre læselysten fra barnsben’, men jeg tror der skal meget mere til end de 25 mio. kr. regeringen afsatte til BogGLAD på finansloven i 2021 til at styrke børns møde med litteraturen.”

Biblioteker er også public service
Den største begejstring var at finde blandt tilhørerne, da kulturministeren fremhævede at bibliotekerne er i samspil med ’verden og tager jeres public service-forpligtelse alvorligt, demonstrerer I lige nu i forbindelse med den grusomme krig i Ukraine’.

Danmarks Biblioteksforeningsformand Paw Østergaard Jensen fremhæver da også netop dette, da han ser store muligheder, hvis bibliotekerne inddrages i de aktuelle forhandlinger om regeringens mediepolitiske udspil som netop nu forhandles på Christiansborg;

”Her kan man netop styrke og understrege folkebibliotekernes rolle som public service institution, som rammen om den lokale debat, og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information – som man f.eks. kender fra den norske bibliotekslov. Hvis vi for alvor vil bryde den voksende polarisering, de sociale mediers ekkokamre og fake news vil det være helt oplagt at forpligte bibliotekerne som den mest besøgte kulturinstitution og få styrket bibliotekernes rolle som public service institution for alle” slutter Paw Østergaard Jensen.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Paw Østergaard Jensen, tlf. 2164 9350
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...

Bibliotekerne sender flere tusind danske børnebøger til Ukraine for at skabe håb

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 27. – 28. april på Odeon i Odense offentliggør Danmarks Biblioteksforening at der er sendt 2.000 danske børnebøger oversat til ...

Fra et år med krigsflygtninge

Krigen i Ukraine har det sidste år sendt millioner på flugt fra landet blandt andet til Danmark. Den 24. februar er det et år siden, at russiske kampvogne rullede ind over ...

Nationalt morgenmøde om Sammen for Ukraine

DR, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekernes Temasamarbejde inviterer til et nationalt morgenmøde omkring, hvordan vi på bibliotekerne dels kan hjælpe og støtte ukrainske ...

Biblioteksaktiviteter til hjælp for krigens ofre i Ukraine

De danske folkebiblioteker har iværksat en lang række aktiviteter og tilbud, samt øget informationsindsatsen om emnet som støtte og hjælp for de Ukrainske flygtninge, som ...

Bibliotekerne vil hjælpe flygtninge

Biblioteker landet over gør klar til at tage imod og hjælpe flygtninge fra Ukraine. TV-avisen har i dag bragt en indslag, hvor Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel ...

Nordic library associations condemn war in Ukraine

The Nordic library associations resolutely condemn the war Russia has started against Ukraine and stand in solidarity with the aspiration of the Ukrainian people to live in a ...

Libraries can help Ukraine in the fight for truth

Libraries often play a central and important role when it comes to war and conflict in the world today. They can ensure access to trustworthy information, as the truth is ...