Corona og bibliotekernes digitale tilbud har styrket læselysten

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

7 juli, 2020

En ny undersøgelse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser, at nedlukningen af Danmark har givet mange lyst til at læse mere. Bibliotekernes digitale læsetilbud blev bestormet, og både børn og voksne har tilbragt mere tid i bøgernes verden, mens Corona satte vores normale hverdag på stand by.

Da Coronakrisen for alvor ramte og Danmark lukkede ned, betød det også, at vi ikke længere kunne gå på det lokale bibliotek og låne bøger. Da en del samtidig pludselig fik mere fritid pga. nedlukningen, blev lysten til litteratur ekstra tydelig.

Bibliotekernes digitale tjenester blev derfor med kort varsel bestormet af læsehungrende borgere, og bibliotekerne var hurtige til at sætte kvoterne på udlån op, så borgernes øgede læselyst så vidt muligt kunne honoreres.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) er begejstret over den stigende læselyst: ”Det viser at danskerne for alvor har taget bibliotekernes digitale strategier til sig. Bibliotekerne har i årevis arbejdet med at udvikle digitale alternativer, så de kan stille digitale film, lydbøger og bøger til rådighed for borgerne via Filmstriben og eReolen og andre tjenester.

Men digitalt er også dyrt, og derfor er der i de fleste kommuner en nødvendig begrænsning på, hvor meget den enkelte borger kan låne pr. måned,  og der skal vi politisk være opmærksomme på at det koster at have en samfund med fri og liga adgang til viden”.

En helt ny undersøgelse lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening viser, at hver 4. borger (28%) har læst mere på grund af corona-nedlukningen. Samtidig er 23% enige eller meget enige i, at nedlukningen har fået dem til at læse mere sammen med deres børn.

Det øgede brug af bibliotekernes digitale tilbud under nedlukningen er blevet en stor økonomisk udfordring for bibliotekerne, som betaler markant mere for at udlåne en bog digitalt end fysisk. Et stigende digitalt brug sætter dermed indkøbet af fysiske bøger under pres.
Derfor mener Danmarks Biblioteksforening også, at politikerne skal være opmærksomme på, hvordan bibliotekerne sikres tilstrækkelige midler til fremover både at kunne tilbyde et relevant digitalt såvel som fysisk tilbud, da begge formater er eftertragtede.

I undersøgelsen mener hele 34% af de adspurgte nemlig, at bibliotekerne bør fokusere deres indsats på at udbygge digitale bibliotekstilbud frem for det traditionelle fysiske bibliotekstilbud. Det digitale bibliotekstilbud er således blevet mere nærværende for mange flere brugere, men samtidig viser undersøgelsen også, at 76% foretrækker at læse bøger i fysisk form, ligesom 79% af deltagerne i undersøgelsen mener, at de fysiske biblioteker skal bestå, uanset i hvor høj grad folk går over til digital biblioteksbrug.

FAKTA

  • 36% siger, at de læser op til en time eller mere om dagen
  • 28% siger, at Corona-nedlukningen har fået dem til at læse mere
  • 23% siger, at Corona-nedlukningen har fået dem til at læse mere sammen med deres børn
  • 33% siger,  at biblioteket har bidraget positivt til at få dem til at læse mere

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening i maj-juni 2020 blandt 1.505 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 år og derover.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...

Read Hour kommer til Danmark

Read Hour er et internationalt brand, som fejrer læsning i rigtigt mange lande rundt omkring i verden. I vores nabolande fejres Read Hour på FN’s læsedag den 8. september med ...