Årgang 2011, Nr. 8

Når litteraturen skaber sammenhold – om københavnernes læsning

Litteraturen kan samle mennesker, skabe forståelse for folk, der er anderledes, give kendskab til andre kulturer, og så kan den give viden og glæde. Litteraturfestivalen kbh ...

Biblioteksudvikling i udsatte boligområder

Flere og flere biblioteker i udsatte boligområder har i de forgangne årtier udviklet nye forståelsesrammer for deres virksomhed og selvforståelse. Deres strategier tog afsæt ...

Repræsentantskabet: Danmarks Biblioteksforening – Talerør og brobygger!

I sin mundtlige halvårsberetning redegjorde DBs formand, Vagn Ytte Larsen (A), Odsherred, for foreningens aktiviteter siden årsmødet i marts i Helsingør. Formanden ...

Umeå – kulturen som drivkraft

I 2014 er Umeå udpeget som europæisk Kulturhovedstad. En status og satsning som bl.a. bygger på kommunens langsigtede strategi frem mod 2050: Kulturen skal fungere som ...

Re?thinking Libraries

Det handler på den ene side fortsat om at udvikle bibliotektstilbuddet ud fra det lokalsamfund, man agerer i. Men på den anden side om også at udvikle biblioteket i ...

Reception for ny publikation: ‘Biblioteket i byudviklingen’

På novembers næstsidste dag markerede Danmarks Biblioteksforening udgivelsen af bogen Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation. Kultur og ...

Læring hele livet. Seniorer og biblioteker

I oktober 2011 afholdt Goethe Instituttet i Genova konferencen The 60+ at the library – a comparison of international experiences. Fra Danmark var Roskilde ...

TÆSK – Debat i øjenhøjde

Dét, der gør hovedbibliotekets debatter om aktuelle samfundsspørgsmål til noget af en publikumsmagnet, er ikke alene den fri adgang til aftenerne. Det er det lidt dogmeagtige ...

BITE – Bibliotekernes Temauge bød på syv dage med Oprør

Bibliotekerne i 24 kommuner omkring København samarbejdede i uge 47 om temaugen BITE. Med temaet ’Oprør’ arrangerede bibliotekerne en sand perlerække af ...