Årgang 2014, Nr. 4

Derfor Folkemøde

I dagbladet Information kaldte politisk redaktør Casper Dall lørdag den 14. juni Folkemødet på Bornholm for lobbyisternes juleaften, men konkluderede også, at folkemødet er ...

E-bogen i Sverige og Norge

E-bogen tiltrækker især biblioteksbrugereSverige. Læsning af e-bøger er betydeligt mere udbredt blandt personer, der benytter bibliotekerne og fremfor alt blandt dem, der ...

Ingen forskelsbehandling på nettet

USA. Det bliver i USA ikke tilladt at prioritere eller favorisere nogle personers, virksomheders og organisationers adgang til internettet på bekostning af andres, f.eks. i kraft ...

Familieværdier og homoseksuelle pingviner

Singapore. Sex mellem mænd er i henhold til en lovgivning, der stammer tilbage til den britiske kolonitid, forbudt i Singapore og kan i princippet straffes med op til to års ...

Folkets Bibliotek – et designantropologisk projekt

De fem spor er: Brugere som deltagere, Biblioteket som værested og værksted, Tilstedeværelse indenfor og udenfor biblioteket, Kommunikation med omverdenen og Samarbejde og ...

Innovativ projektorganisation og bedre bibliotekstilbud

Vesthimmerlands Kommunes biblioteker er på mange måder ærketypiske biblioteker i små byer, Løgstør, Farsø, Aars, Aalestrup. Som andre knokler vi for at give en relevant og ...

Det 3. sted i Albertslund – Bibliotek og medborgercenter i Hedemarken

Albertslund er en af den københavnske vestegns mest planlagte forstæder, hvor byplanlæggernes gode hensigter om lys, luft, grønne områder og sociale fællesskaber er gået ...

Bøger til mænd i store maskiner

Hør’ mens du kør!Rebild er en af de 12 kommuner, som har været så heldige at få bevilget midler (100.000 kr.) til at lave opsøgende arbejde blandt potentielle læsere. ...

Sprogfitness i biblioteksregi – leg, læring og samarbejde

Biblioteket har blandt meget andet til opgave at stimulere sprogudvikling og læselyst, men hvordan gør man bedst det i virkeligheden? I forbindelse med en idéudviklingsdag ...