2018

IFLA 2018: Fra vision til handling

Hvordan fortælles den gode historie om biblioteket? IFLA arbejder i forlængelse af en række strategiske udsagn med et omfattende idékatalog introduceret på den årlige ...

Tænketanken Fremtidens Biblioteker vinder IFLA POSTER AWARD 2018

At børn læser mindre i fritiden, det viser initiativer under Tænketanken Fremtidens Biblioteker. En udvikling, der tager til og skal gøres noget ved. Det viste en dansk ...

VOXPOP Oktober: DBC, De nationale opgaver og Det samarbejdende Biblioteksvæsen

Staten har tidligere meddelt salg af sin andel af DanskBibliotekscenter A/S (DBC). Samtidig har man opsagt aftale om produktion af nationalbibliografien og bibliotek.dk hos DBC, ...

Når biblioteket bygger bro. Indtryk fra Kultur Mors 2018

Stedet er Kulturmødet Mors 2018, temaet er brobygning og bibliotekerne er med. Men hvordan bygger bibliotekerne bro? Hvorhen og til hvem? Bygger bibliotekerne i virkeligheden ...

Bibliotekerne har et kolossalt potentiale. Nationens tilstand 2

Bibliotekerne skal højere op på den politiske dagsorden og i den nationale bevidsthed. Jane Jegind (V), 44-årig rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, er ...

Det Digitale Bibliotek. Personalisering eller Privacy-by-design?

I IFLA’s Glasgow deklaration står der at “Biblioteker og informationstjenester skal beskytte den individuelle brugers ret til anonymitet og fortrolighed ...

Et år i den varme stol på Dokk1

‘Om at være den’ i verdens bedste job. Interview med Marie Østergård, chef siden maj 2017 for Dokk1 og Aarhus’ øvrige 18 biblioteker. I krydsfeltet mellem ...

KulturRummet Thisted

Anderledes kulturarena kombinerer nyt og gammelt og flere kulturinstitutioner omkring Christiansgave, Thisteds bypark. Arkitekt Thomas Mølvig har været forbi KulturRummet, der ...

Bibliotekerne står et stærkt sted. Nationens tilstand 1

Vi har i DB skabt momentum, det skal bruges til noget, fastslår Jakob Lærkes. Opgaven som faglig næstformand blev den 45-årige bibliotekschef i Gladsaxe Kommune valgt til ved ...