2018

Privatliv og information

Vores brug af og adgang til information ændres fundamentalt i disse år. Hvor kampen de sidste 100 år har været at sikre befolkningens adgang til information, viden og kultur, ...

Biblioteket er en vigtig medspiller ved løsning af centrale samfundsopgaver. Nationens tilstand

– Den fortælling er omsider ved at trænge igennem blandt politikere, forvaltningsfolk og i den brede offentlighed. Steen Bording Andersen (A), 58 år, fortsætter med ...

Musikanalyse midtvejs

På DBC's Musiktemadag den 22. november 2018  var flere vigtige ting på dagsordenen. Bl.a. introducerede Michael Moos-Bjerre en status for analysearbejdet vedrørende en ...

FN Verdensmål 2030 Hvad gør bibliotekerne for at nå dem?

Bæredygtig udvikling kommer ikke af sig selv. I forlængelse af FN’s Millennium Goals med tidsbestemte mål for fattigdoms-, uddannelses- og sundhedsindsats vedtog FN i ...

Kan kulturstatistik være fremadrettet?

Ny kulturvaneundersøgelse undervejs – denne gang baseret på ny metode. Og så er biblioteksstatistikken udkommet – delvist. Statistik er i sin natur tilbageskuende ...

Stærk biblioteksprofil på Bogforum

Veloplagte digtere, forfattere, bogfolk og politikere på scenen og ikke mindst et stort udpluk af læsere skabte god stemning, spændende indslag og livlig debat på Bogforums ...

Folkebiblioteket er for alle

De politiske prioriteringer af fremtidens biblioteker bør træde tydeligt frem, når Kulturministeren og KL sammen har lagt op til debat med et udvalgt publikum fire steder rundt ...

Menneskerettigheder i 7 årtier – hvad gør biblioteket?

I en tid hvor nyhederne omtrent hver eneste dag bringer information om knægtelse af ytringsfrihed, undertrykkelse og overgreb på folkegrupper, er 70årsdagen for ...

TINGBJERG Bibliotek Kulturhus: Vildt anderledes

En bydel oftest omtalt efter uro, men nu sted for nyt pejlemærke i København og kommunens nyeste skud på stammen af biblioteksbyggerier og kulturelle mødesteder. En positiv ...