Årgang 2020, Nr. 5

Replik fra Centralbibliotekarerne

Tak til bibliotekscheferne i Silkeborg, Tønder og Varde for gode debatindlæg om, hvad digital overbygning anno 2020 i deres øjne handler om. Er digital overbygning lig med ...

Årsstatistikken for 2019: Justering af biblioteksudgifter pr. indbygger, sept. 2020

Danmarks Statistik offentliggjorde 8. juli i år de samlede statistik-oplysninger for folkebibliotekerne – og den 18. september 2020 en justering af økonomital. Den nu ...

IFLA Transformation 2020

Den internationale biblioteksorganisation har efter tusindvis af input i dag kurs mod fremtidens samarbejdende organisation. IFLA er i færd med at omstille sig til en moderne NGO ...

Biblioteksvagten version 2020

Vigtigheden af informationssøgning og referencearbejde bliver i dag sjældent fremhævet, men nu styrkes fagligheden med nyt tiltag. Til fordel for brugerne landet over, ...

Lyst til læsebånd i hele landet

Alle taler om børns læsning og læselyst, og dens betydning for den enkelte og for samfundet. Hvordan kan folkebiblioteker og skoler sammen styrke elevers læselyst og klassens ...

Verdensmål i et lokalt, strategisk perspektiv – rykker det?

Vi er 10 år fra gennemførelsen af FN’s 2030-mål om en bæredygtig verden og tilværelse, og mange danske kommuner, institutioner og virksomheder har gjort målene til ...

Målet er transparens, balance og kvalitet

Hvad betyder ejerskift og ændring i bestillerkonstruktion omkring bibliotekernes nationale infrastruktur? Interview med Laila Kildesgaard, KL direktør om at stå som eneejer af ...

DBC og den nationale biblioteksinfrastruktur på kommunale hænder. Biblioteket, loven & fællesskabet – artikelserie, 4

Med det nye paradigme bliver DBC underlagt en strammere styring. Det rummer i sagens natur en risiko for en mindre fleksibilitet, men kan måske også sikre en større indflydelse ...

Hvordan opgører vi effekten af et bibliotek?

Nyt Roskilde-projekt har som ambition at skabe et mere nuanceret sprog omkring folkebibliotekets værdi ved at gå bag om tallene og se nærmere på bibliotekets betydning ud fra ...