Skrevet af

29. juli, 2015

Danmarks Biblioteksforening laver undersøgelser, der fra forskellige vinkler sætter fokus på bibliotekernes aktuelle situation og vilkår.
Få et overblik over de senere års undersøgelser og resultater.

2020

Læsning, læselyst og biblioteksbrug
DB har i sommeren 2020 gennemført en opinionsundersøgelse i samarbejde med Moos-Bjerre.
Pressemeddelelser
» Højtlæsning giver læselyst
» Corona og bibliotekernes digitale tilbud har styrket læselysten

2018

Fake news og fakta, læsning og biblioteker
DB har i sommeren 2018 gennemført en opinionsundersøgelse i samarbejde med Moos-Bjerre.
» Sammenfatning af undersøgelsen

Pressemeddelelser
» Familien, vennerne (og biblioteket) får os til at læse
» Nettets overvågning bekymrer i stigende grad danskerne
» Det ændrer dine børns vaner, når du læser højt for dem
» E-bogen vinder frem, men den fysiske bog er stadig favoritten hos danskerne

2017

Fake News, SoMe og folkebiblioteker
DB har i sommeren 2017 gennemført en opinionsundersøgelse i samarbejde med Moos-Bjerre Analyse.
Der er foreløbig udsendt følgende pressemeddelelser med konklusioner fra undersøgelsen
» Hvem styrer nyhederne på nettet?
» 71% er bekymret over, at aktivitet på nettet gemmes
» Danskerne faktatjekker nyheder på de sociale medier
» Internettet holder øje med dig …
» 3 ud af 4 danskere er bekymret over registrering på nettet

2016

Danskernes holdning til biblioteker
DB og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har igen i sommeren 2016 gennemført en opinionsundersøgelse i samarbejde med Epinion og Moos-Bjerre & Lange.
Fokus er på medborgerskab og mønsterbrydning.
Hent rapporten med konklusioner og tal fra undersøgelsen.
Der er udsendt følgende pressemeddelelser omhandlende undersøgelsen:
» Biblioteket skaber mønsterbrydere
» Biblioteket får indvandrere til at uddanne sig
» Biblioteket er en væsentlig faktor i antiradikalisering

2015

Danskernes holdning til biblioteker
DB og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i sommeren 2015 gennemført en opinionsundersøgelse i samarbejde med Epinion og Moos-Bjerre & Lange Analyse
Der er udsendt følgende pressemeddelelser omhandlende undersøgelsen:
» E-bogen er mest populær i de større byer
» De mindre bysamfund sætter stor pris på biblioteket som mødested
» Gode kulturtilbud trækker de veluddannede til kommunen
» Kulturpolitik kunne have flyttet stemmer den 18. juni
 
Hele Undersøgelsen kan ses her.

2014

Hvad er folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi?
For første gang er der blevet foretaget en analyse af folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi.

Undersøgelsen  vurderer folkebibliotekets værdi på tre parametre.:
1) Det kulturelle og sociale bidrag der måles gn. hvor stor en værdi bibliotekerne har for borgerne gn. betalingsvillighed – ca.  4 mia. kr.
2) Værdi gennem digital omstilling der giver en besparelse på op til 200 mio. kroner.
3) Værdi gennem læsning – bibliotekerne er stor bidragsyder til fritidslæsningen, fritidslæsning forbedrer læsefærdigheder og dermed den øgede sandsynlighed for højere uddannelsesniveau med højere lønninger og produktivitet til følge svarende til et bidrag på 2 mia. kr.

Download rapport her
Den fysiske rapport kan bestilles ved at sende mail til Jeannette Vogelius, jfv@db.dk. Vi fakturerer for porto.


Danskernes holdning til biblioteker
DB og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i sommeren 2014 gennemført en opinionsundersøgelse i samarbejde med Epinion og Moos-Bjerre Analyse
Der er foreløbig offentliggjort følgende resultater fra undersøgelsen:
» E-bøgerne har fået en halv million nye læsere på et år
» Biblioteket hjælper flere med at gennemføre en uddannelse
» Biblioteket sørger for at Danmark læser
» En million danskere er ikke klar til at bruge den digitale postkasse
» Er bibliotekerne godt eller skidt nyt for bogbranchen?
» Bibliotekerne hjælper borgerne gennem uddannelsen
» Hvad får borgerne ud af public service?

Bibliotekerne og folkeskolen
Danmarks Biblioteksforening har sammen med Bibliotekarforbundet spurgt landets bibliotekschefer hvordan og i hvilket omfang bibliotekerne arbejder sammen med de lokale folkeskoler. Svarene fra undersøgelsen viser blandt andet, at der er stort fokus på samarbejdet mellem folkeskolen og folkebiblioteket på en stor del af landets folkebiblioteker.
» Se alle svarene fra undersøgelsen

2013

Kommunalvalg 2013 og bibliotekerne
Danmarks Biblioteksforening har i oktober 2013 spurgt landets biblioteker om i hvilket omfang kommunens borgere har kunne afgive deres stemme til kommunalvalget via biblioteket.
» Se resultatet fra undersøgelsen


Frivillige på fremtidens biblioteker
Danmarks Biblioteksforening lavede i sommeren 2013 en undersøgelse, som bl.a. viste, at hele 68 % af de danske folkebiblioteker i dag samarbejder med frivillige, og endnu flere biblioteker forventer, at frivillige i fremtiden skal løfte flere og nye opgaver.
» Se mere om undersøgelsen


Danskernes holdning til biblioteker
DB og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i sommeren 2013 gennemført en opinionsundersøgelse i samarbejde med Epinion og Moos-Bjerre Analyse
Der er foreløbig offentliggjort følgende resultater fra undersøgelsen:
» Brug bibioteket og få de unge til at stemme
» E-bogen – vores nye ven
» Bibliotekerne hjælper digitaliseringen på vej

2012

Danskernes holdning til biblioteker
DB og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i sommeren 2012 gennemført en opinionsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Undersøgelsen som blev gennemført i samarbejde med Epinion og Moos-Bjerre Analyse, satte fokus på en række spørgsmål om borgernes syn på bibliotekerne.

En række af resultaterne fra undersøgelsen vil blive yderligere bearbejdet i regi af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, hvorfor rapporten fra undersøgelsen endnu ikke er offentligjort i sin helhed. Der er dog meldt følgende ud med afsæt i undersøgelsens resultater:
» De unge er vilde med biblioteket
» Offentlig selvbetjening fejler uden bibliotekerne
» Biblioteker og IT-kompetencer

Andre resultater fra undersøgelsen som ikke eller kun delvist er meldt ud via pressemeddelelser omhandler bl.a. borgernes syn på og kendskab til bibliotekernes fysiske og digitale tilbud:

 • 54% af befolkningen har ikke erfaring med nogen af de nævnte tilbud.
 • Især Bibliotek.dk og Filmstriben.dk har dog opnået udbredt brugererfaring.
  Det gælder for henholdsvis 38% og 12% af befolkningen. ”BibZoom.dk” er afprøvet af 7% af befolkningen.
 • 74% af danskerne finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de i fremtiden benytter fysiske biblioteker.
  Unge vurderer fremtidig brug væsentlig mere sandsynlig end øvrige aldersgrupper
 • På samme måde som personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse i dag benytter bibliotekerne i højere grad end personer med anden uddannelsesbaggrund, så forventer disse grupper også i højere grad, at de i fremtiden benytter bibliotekerne. Studerende vurderer fremtidig brug af de fysiske tilbud væsentlig højere end folk i anden beskæftigelsessituation. I den ende vurderer færre faglærte fremtidig brug sandsynlig.
 • En stor andel af befolkningen finder det ligeledes sandsynligt, at de i fremtiden benytter bibliotekernes digitale tilbud.
  Sandsynligheden vurderes dog lavere end for de fysiske tilbud.
 • 55% af befolkningen vurderer, at de fremadrettet benytter bibliotekernes digitale tilbud.
  Det lavere niveau end for det fysiske skal ses i lyset af, at en stor del af befolkningen som nævnt endnu ikke har nogen erfaring med de digitale tilbud.
 • 52% af befolkningen vurderer, at de i fremtiden vil benytte andre, og herunder private, digitale tilbud som musiktjenesten ”Spotity”.
   
2011

Danskernes holdning til biblioteker
DB gennemførte sommeren 2011 en opinionsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Undersøgelsen som blev gennemført i samarbejde med Epinion og Moos-Bjerre Analyse, satte fokus på en række spørgsmål om borgernes syn på bibliotekerne
» Se rapporten om undersøgelsen


Samarbejde mellem borgerservice og biblioteker
DB har senest i efteråret 2011 gentaget en undersøgelse fra 2009 af hvilke samarbejdsmodeller der eksisterer rundt omkring i kommunerne.
» DBs undersøgelser af samarbejde mellem borgerservice og biblioteker


Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker
Danmarks Biblioteksforening spurgte i foråret 2011 kommunerne om der foregår samarbejde mellem biblioteket og de folkeoplysende organisationer.
» DBs undersøgelse af samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

2009

Hvad bruger borgerne bibliotekerne til?
I 2009 udførte Gallup en undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet og HK Kommunals Biblioteksudvalg om borgernes biblioteksbrug.
» Se hele Gallupundersøgelsen

The educational benefits of public libraries

Investeringer i biblioteker har en positiv effekt på testscores for børn på skoler, viser nyt amerikansk studie.

Snart slut med nye bøger på århusianske biblioteker?

Stigende udgifter til lyd- og e-bøger kan på sigt betyde, at der ikke er penge til indkøb af nye materialer, viser rapport.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

En mere præcis bibliotekslov ønskes

Biblioteksloven og dens tekster bør snart genbesøges, specielt i en tid, hvor bibliotekerne igen og igen står for skud, når de kommunale budgetter skal forhandles. Det mener ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...