Det ændrer dine børns vaner, når du læser højt for dem

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 juli, 2018

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening ser bl.a. nærmere på hvordan læsning i barndommen påvirker vores læsning som voksne.

Overordnet set er vi danskere gode til at læse for vores børn. I undersøgelsen svarer 45 pct. af danskerne, at de som børn fik læst højt af deres forældre en eller flere gange om ugen. Og hele 90 pct. af danskerne, som har børn, svarer i undersøgelsen ja til, at de i dag selv læser eller har læst højt for deres mindre børn.

”Tallene i undersøgelsen viser, at hvis der bliver læst højt for en som barn, kan det sætte gang i en positiv spiral, således at man som voksen selv bliver bedre til at læse for sine egne børn. Vi kan således på ingen måde overvurdere vigtigheden af at læse for vores børn. Det sætter sig simpelthen dybe spor i de små, som via de voksnes højtlæsning beriges med evnen og lysten til at læse hele livet” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening i anledning af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser desuden, at de der fik læst højt af forældrene som børn, selv læser noget mere som voksne. F.eks. er der 9 procentpoint flere af dem der som barn fik læst højt 1 til 3 gange om ugen, der som voksne læser mere end 1 time om ugen som voksne, end blandt de som kun fik læst højt 1 til 3 gange om måneden.  

”Læsning for de små er vigtig, og undersøgelsen viser en sammenhæng mellem frekvensen der læses højt med, og hvor meget barnet selv får lyst til at læse som voksen. Der er givetvis andre faktorer som også spiller ind på den voksnes læselyst, men der er ingen tvivl om, at det er vigtige grundsten der lægges for den fremtidige læselyst, når vi læser for børnene. Det er en vigtig indikation, som vi vil arbejde videre med, når de næste skridt skal tages imod en National Læsestrategi.

I Danmarks Biblioteksforening mener vi nemlig, at en fælles national læsestrategi for børn er nødvendig. Ønsket er en intensiv indsats i 2019 og 2020, som skal munde ud i en række anbefalinger af, hvordan forældre, skoler og biblioteker hver især og sammen kan stimulere børns læselyst. Vi er i kontakt med både kultur- og undervisningsministeriet om opgaven, og ser frem til at sætte arbejdet i gang sammen med skoler, forældre og andre der kan skabe læselyst for vore børn” slutter Steen Bording Andersen.

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening i maj 2018 blandt 1.500 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 år og derover.    

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Foto: Thomas Evaldsen

Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023. “Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Skolebiblioteket vender tilbage i Københavns kommune

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune har netop besluttet, at man i kommunalt regi må bruge ordene “skolebiblioteker” og ...