En stærk læsekultur hos børn og unge

Skrevet af

14. april, 2020

1. Tilgængelig litteratur
Litteratur skal være tilgængelig, der hvor børn og unge befinder sig – både fysisk og digitalt. Vi vil inspirere børn og unge i alle aldre, gøre litteraturen mere tilgængelig og skabe inkluderende læsefællesskaber.

2. Kontinuitet i læseindsatsen hos fagprofessionelle
Der er brug for en læsefokuseret rød tråd fra hjem, folkebibliotek og dagtilbud over indskoling og mellemtrin til udskoling og ungdomsuddannelse. Det kræver opkvalificering af sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, boghandlere og folkebibliotekarer, så børnenes læsekompetencer udvikles gennem hele barndommen.

3. Børn og unges kultur og fællesskaber som afsæt for læsning
Vi skal forstå de fællesskaber og den kultur, som engagerer børn og unge. Deres interesser og medievaner er i konstant omkalfat-ring, og læseindsatser skal ramme ind i børn og unges egne interessefællesskaber.

4. Fokus på brug og udvikling af digital læseteknologi
Dagene, hvor læsning alene foregik på papir, er for længst talte. E-bogstjenester, læse-apps, streamede lydbøger og andre digitale læseformater er allerede en stor del af vores læsekultur. Derfor foreslår vi, at der udvikles indsatser, som spiller ind til i den digitale kultur og forbinder fysiske og digitale materialer.

5. Øget fokus på læsekultur i familien
Forældre spiller en stor rolle i at skabe en positiv læsekultur. Men mange forældre ved desværre ikke, hvordan de styrker deres børns læsning. Derfor skal de inspireres med vejledning, viden, inspiration og konkrete redskaber, der gør en forskel for børnene.

6. Mere forskningsbaseret viden og videndeling
Børn og unges medieforbrug ændrer sig med lynets hast. For at forstå forandringerne skal vi lave konkrete forskningsindsatser om vores læsevaner, så biblioteker, skoler og andre kan udvikle nye tiltag på et kvalificeret og evident grundlag.

7. National og lokal prioritering af læseindsatsen
Vi skal i højere grad tænke det nationale og det lokale niveau sammen. Vi har allerede masser af læsestrategier. Desværre arbejder de ikke mod samme mål. Vi foreslår, at der skabes tiltag, der sikrer bedre samspil mellem lokale og nationale indsatser.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Det starter med børnene: Metodekit til børneinddragelse

Hvordan bliver folkebibliotekerne bedre til at inddrage børn på mellemtrinnet? Se nyt metodekatalog.

‘Sammen om lesing’ – ny norsk læsestrategi 2024-2030

Norske børn og unge læser dårligere end tidligere, og derfor har den norske regering lanceret en ny læsestrategi

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Vi har en regulær læsekrise, er budskabet fra Simon Skov Fougt, som på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 giver et grundigt indblik i hvorfor (fanden) de unge ikke læser.

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

I den nye folkeskoleaftale afsættes en halv milliard til bøger så flere børn kan få adgang til flere fysiske bøger.

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...