En stærk læsekultur hos børn og unge

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 april, 2020

1. Tilgængelig litteratur
Litteratur skal være tilgængelig, der hvor børn og unge befinder sig – både fysisk og digitalt. Vi vil inspirere børn og unge i alle aldre, gøre litteraturen mere tilgængelig og skabe inkluderende læsefællesskaber.

2. Kontinuitet i læseindsatsen hos fagprofessionelle
Der er brug for en læsefokuseret rød tråd fra hjem, folkebibliotek og dagtilbud over indskoling og mellemtrin til udskoling og ungdomsuddannelse. Det kræver opkvalificering af sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, boghandlere og folkebibliotekarer, så børnenes læsekompetencer udvikles gennem hele barndommen.

3. Børn og unges kultur og fællesskaber som afsæt for læsning
Vi skal forstå de fællesskaber og den kultur, som engagerer børn og unge. Deres interesser og medievaner er i konstant omkalfat-ring, og læseindsatser skal ramme ind i børn og unges egne interessefællesskaber.

4. Fokus på brug og udvikling af digital læseteknologi
Dagene, hvor læsning alene foregik på papir, er for længst talte. E-bogstjenester, læse-apps, streamede lydbøger og andre digitale læseformater er allerede en stor del af vores læsekultur. Derfor foreslår vi, at der udvikles indsatser, som spiller ind til i den digitale kultur og forbinder fysiske og digitale materialer.

5. Øget fokus på læsekultur i familien
Forældre spiller en stor rolle i at skabe en positiv læsekultur. Men mange forældre ved desværre ikke, hvordan de styrker deres børns læsning. Derfor skal de inspireres med vejledning, viden, inspiration og konkrete redskaber, der gør en forskel for børnene.

6. Mere forskningsbaseret viden og videndeling
Børn og unges medieforbrug ændrer sig med lynets hast. For at forstå forandringerne skal vi lave konkrete forskningsindsatser om vores læsevaner, så biblioteker, skoler og andre kan udvikle nye tiltag på et kvalificeret og evident grundlag.

7. National og lokal prioritering af læseindsatsen
Vi skal i højere grad tænke det nationale og det lokale niveau sammen. Vi har allerede masser af læsestrategier. Desværre arbejder de ikke mod samme mål. Vi foreslår, at der skabes tiltag, der sikrer bedre samspil mellem lokale og nationale indsatser.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...

Read Hour kommer til Danmark

Read Hour er et internationalt brand, som fejrer læsning i rigtigt mange lande rundt omkring i verden. I vores nabolande fejres Read Hour på FN’s læsedag den 8. september med ...