eReolen.dk i startvanskeligheder

Skrevet af

Hellen Niegaard

21 november, 2011

Næppe var eReolen.dk lanceret under stor medieopmærksomhed og mange positive ord, før det et-årige projekt kom ud i strid modvind. Mens borgerne kastede sig ud i forsøg med at låne e-bøger fra bibliotekernes eReolen.dk lavet i samarbejde med en lang række forlag, så rullede spørgsmål og dommedagsbasuner hen over diverse skærme. Blandt andet fordi eReolen.dk har en købeknap. Når man ikke længere kan låne en bog, kan man vælge at købe den.

Indtægten fra dét salg skal deles mellem de kommunale biblioteker og forlagene. Det er faldet folk for brystet. For dels er det konkurrenceforvridende, mener visse forlag og bogfolk. Dels må bibliotekerne ikke sælge bøger, lyder det fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, som i parentes bemærket selv har støttet projektet. Pudsigt nok har stort set ingen udover Danmarks Biblioteksforening p.t. for alvor stillet spørgsmål ved den relativt dyre pris, som kommunernes biblioteker under projektet skal betale for deres borgeres e-bogsbrug.

Som om det ikke var nok, så tyder noget i skrivende stund på, at eReolen mere eller mindre er forbudt for børn under 13. Brug af eReolen.dk forudsætter bl.a. download af softwaren Adobe Digital Editions. Og for at kunne det, skal man have en vis alder. Der er formentlig masser af andre uafklarede og relevante spørgsmål. Foreløbig opfordres alle til selv at prøve eReolen.dk og danne sig et billede af muligheder, vilkår osv. For hvis e-bogen som format kommet for at blive, og skal bibliotekerne leve op til deres formålsparagraf kommer man ikke uden om at understøtte medietypen

E-bogen vinder frem, men den fysiske bog er stadig favoritten hos danskerne

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at 41% af befolkningen nu har prøvet at læse en e-bog, som enten er lånt fra bibliotekernes nettjeneste eReolen, via ...

Kom og hør om den opsigtsvækkende bog-dom fra EU-domstolen

EU-domstolen i Luxembourg har afgjort, at der principielt ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Som optakt til Bibliotekschefforeningens ...