Et år med fokus på børns læselyst

Skrevet af

14. april, 2020

2019 var endnu et travlt år for Tænketanken og igen et år med stort fokus på børn og læsning: Som projektleder og pennefører på Oplæg til National Læsestrategi, kick-off på projektet Lyst til læsebånd og med projektet Digitalt Myteri. Også fremover arbejdes med læsning ud fra forskellige perspektiver.

HIGHLIGHTS FRA 2019

Børns læsevaner: Fra rapport til politisk høring
Tænketankens undersøgelse Børns Læsevaner udkom primo 2018. Den har sat sit aftryk i forhold til bibliotekernes faglige fokus og har med mange medieomtaler været med til at sætte læsning på dagsordenen i et bredere perspektiv. Tænketanken har i forlængelse heraf arbejdet med oplæg til en national læsestrategi for Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med en lang række aktører både i og uden for bibliotekssektoren. Arbejdet kulminerede med Danmarks Biblioteksforenings høring på Christiansborg 11. september om anbefalinger til en national læsestrategi for børn og unge. En stærk læsekultur: Oplæg til en national læsestrategi for børn og unge.

Strategirapport for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
Tænketanken har for DFFU (Danske Fag-, Forsknings – og Uddannelsesbiblioteker) udarbejdet rapporten om Fremtidens FFU-Biblioteker – kompetencer og services på baggrund af en sprintproces med en række interviews og workshops. Med afsæt i dette arbejde drøftede og vedtog DFFU en ny strategi for foreningen på sit årsmøde i september 2019.

Nye og igangværende projekter: Læsebånd og Digital læsning
To nye projekter, begge med støtte fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen, er sat i gang.
I Lyst til læsebånd, et skole-bibliotekssamarbejde, arbejder ni biblioteker sammen med ni skoler i København, Sønderborg, Næstved, Stevns, Svendborg, Vejle, Aalborg, Holbæk og Viborg om at udvikle nye koncepter til læsebånd i et tværfagligt samarbejde. Nationalt Videnscenter for læsning og eReolen er også med i projektet.
Digitalt Myteri formidler digitale læse-/lyttemuligheder til børn gennem forældre og afmonterer samtidig nogle af de fordomme, der er ift. digital læsning. Baseret på en kvalitativ undersøgelse med børn, forældre og biblioteksmedarbejdere har række digitale eksperter identificeret digitale potentialer. Materialet er formidlet til alle landets biblioteker både fysisk og digitalt. Tænketanken har gennemført projektet for Danmarks Biblioteksforening.

Tænketanken og Next Generation Netværk
Netværket er en gruppe på 25 medlemmer, som tænketanken har initieret. Med en stor udskiftning er der i 2019 kommet mange nye medlemmer til.

Projekter i pipeline
Alle Tænketankens projekter kræver ekstern finansiering, og der bruges meget tid på at udvikle projekter og sikre finansiering gennem puljer og fonde. Følgende projekter/ undersøgelser i pipelinen:  

  • Et udviklingsprojekt om den demokratiske samtale, deltagelse og litteratur i udskolingen
  • Biblioteker, ældre og lokale fællesskaber
  • Læsning og biblioteksbrug på ungdomsuddannelserne
  • Rum, læsning og fordybelse
  • Opfølgning på Børns Læsevaner 2017
  • Nøgletals analyse

Tænketanken holder mange oplæg rundt om i landet og deltager i forskellige arbejds- og projektgrupper:
Fra BCF’s årsmøde, Bogforum, Læringsfestival, Kulturudvalg til deltagelse i arbejdsgrupper for bl.a. Sundhedsstyrelsens handlingsplan for det gode ældreliv og fremtidens Frilæsninger i skolerne. Tænketanken er også med til at planlægge og afholde bibliotekernes debatter på Folkemødet.

Med opbakning fra over 40 biblioteker og biblioteksorganisationer fortsætter Tænketanken i endnu en projektperiode på to år. Ud over undertegnede som leder af Tænketanken har Astrid Kæthius, Pernille Clemmensen og Lisbet Vestergaard samt flere studentermedhjælpere og praktikanter i perioder været tilknyttet projekter.

Lotte Hviid Dhyrbye
Leder af Tænketanken

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Det starter med børnene: Metodekit til børneinddragelse

Hvordan bliver folkebibliotekerne bedre til at inddrage børn på mellemtrinnet? Se nyt metodekatalog.

‘Sammen om lesing’ – ny norsk læsestrategi 2024-2030

Norske børn og unge læser dårligere end tidligere, og derfor har den norske regering lanceret en ny læsestrategi

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Vi har en regulær læsekrise, er budskabet fra Simon Skov Fougt, som på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 giver et grundigt indblik i hvorfor (fanden) de unge ikke læser.

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

I den nye folkeskoleaftale afsættes en halv milliard til bøger så flere børn kan få adgang til flere fysiske bøger.

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...