Et år med fokus på børns læselyst

Skrevet af

Lotte Hviid Dhyrbye

14. april, 2020

2019 var endnu et travlt år for Tænketanken og igen et år med stort fokus på børn og læsning: Som projektleder og pennefører på Oplæg til National Læsestrategi, kick-off på projektet Lyst til læsebånd og med projektet Digitalt Myteri. Også fremover arbejdes med læsning ud fra forskellige perspektiver.

HIGHLIGHTS FRA 2019

Børns læsevaner: Fra rapport til politisk høring
Tænketankens undersøgelse Børns Læsevaner udkom primo 2018. Den har sat sit aftryk i forhold til bibliotekernes faglige fokus og har med mange medieomtaler været med til at sætte læsning på dagsordenen i et bredere perspektiv. Tænketanken har i forlængelse heraf arbejdet med oplæg til en national læsestrategi for Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med en lang række aktører både i og uden for bibliotekssektoren. Arbejdet kulminerede med Danmarks Biblioteksforenings høring på Christiansborg 11. september om anbefalinger til en national læsestrategi for børn og unge. En stærk læsekultur: Oplæg til en national læsestrategi for børn og unge.

Strategirapport for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
Tænketanken har for DFFU (Danske Fag-, Forsknings – og Uddannelsesbiblioteker) udarbejdet rapporten om Fremtidens FFU-Biblioteker – kompetencer og services på baggrund af en sprintproces med en række interviews og workshops. Med afsæt i dette arbejde drøftede og vedtog DFFU en ny strategi for foreningen på sit årsmøde i september 2019.

Nye og igangværende projekter: Læsebånd og Digital læsning
To nye projekter, begge med støtte fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen, er sat i gang.
I Lyst til læsebånd, et skole-bibliotekssamarbejde, arbejder ni biblioteker sammen med ni skoler i København, Sønderborg, Næstved, Stevns, Svendborg, Vejle, Aalborg, Holbæk og Viborg om at udvikle nye koncepter til læsebånd i et tværfagligt samarbejde. Nationalt Videnscenter for læsning og eReolen er også med i projektet.
Digitalt Myteri formidler digitale læse-/lyttemuligheder til børn gennem forældre og afmonterer samtidig nogle af de fordomme, der er ift. digital læsning. Baseret på en kvalitativ undersøgelse med børn, forældre og biblioteksmedarbejdere har række digitale eksperter identificeret digitale potentialer. Materialet er formidlet til alle landets biblioteker både fysisk og digitalt. Tænketanken har gennemført projektet for Danmarks Biblioteksforening.

Tænketanken og Next Generation Netværk
Netværket er en gruppe på 25 medlemmer, som tænketanken har initieret. Med en stor udskiftning er der i 2019 kommet mange nye medlemmer til.

Projekter i pipeline
Alle Tænketankens projekter kræver ekstern finansiering, og der bruges meget tid på at udvikle projekter og sikre finansiering gennem puljer og fonde. Følgende projekter/ undersøgelser i pipelinen:  

  • Et udviklingsprojekt om den demokratiske samtale, deltagelse og litteratur i udskolingen
  • Biblioteker, ældre og lokale fællesskaber
  • Læsning og biblioteksbrug på ungdomsuddannelserne
  • Rum, læsning og fordybelse
  • Opfølgning på Børns Læsevaner 2017
  • Nøgletals analyse

Tænketanken holder mange oplæg rundt om i landet og deltager i forskellige arbejds- og projektgrupper:
Fra BCF’s årsmøde, Bogforum, Læringsfestival, Kulturudvalg til deltagelse i arbejdsgrupper for bl.a. Sundhedsstyrelsens handlingsplan for det gode ældreliv og fremtidens Frilæsninger i skolerne. Tænketanken er også med til at planlægge og afholde bibliotekernes debatter på Folkemødet.

Med opbakning fra over 40 biblioteker og biblioteksorganisationer fortsætter Tænketanken i endnu en projektperiode på to år. Ud over undertegnede som leder af Tænketanken har Astrid Kæthius, Pernille Clemmensen og Lisbet Vestergaard samt flere studentermedhjælpere og praktikanter i perioder været tilknyttet projekter.

Lotte Hviid Dhyrbye
Leder af Tænketanken

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Foto: Thomas Evaldsen

Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023. “Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun ...

Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Skolebiblioteket vender tilbage i Københavns kommune

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune har netop besluttet, at man i kommunalt regi må bruge ordene “skolebiblioteker” og ...

“En verden af historier” er en realitet

Centralbibliotekerne og Det Digitale Folkebibliotek har det sidste par år målrettet samarbejdet med DR om at levendegøre læseprojektet ”En Verden af Historier” – et ...

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...