Et år med fokus på børns læselyst

Skrevet af

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

2. april, 2019

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har haft et godt 2018 med fuld fart på. Året har været spækket med en lang række spændende aktiviteter særligt med fokus på børns læsning med undersøgelsen Børns Læsevaner 2017. Og med alt, hvad der fulgte med den. I det nye år har vi fortsat opmærksomhed på læsning med en række projekter, ligesom Tænketanken er med til arbejdet med at formulere forslag til en national læsestrategi.

Børns læsevaner
2018 har kort sagt været et læsningens år for Tænketanken. Den 28. februar 2018 afholdt tanken en stor lanceringskonference i forbindelse med undersøgelsen Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik med blandt andre undervisningsminister Merete Riisager (LA) som oplægsholder. Undersøgelsen har givet anledning til styrket fokus på læsningens betydning, nye projekter og indsatser og desuden til Danmarks Biblioteksforenings initiativ til en National Læsestrategi.

På vej mod National Læsestrategi
I forbindelse med læsestrategiarbejdet gennemførtes i efteråret et strategisk forarbejde for DB. Her blev en bred tværsektoriel aktørkreds samlet og slog de første kridtstreger til, hvad en kommende strategi skal indeholde og have fokus på. En strategi, der skal få flere børn til at læse, at læse mere og at læse af lyst. Arbejdet fortsættes i første halvdel af 2019, hvor Tænketanken står for opgaven med forslag til en endelig strategi. De indledende dele af processen er samlet i publikationen Strategiske trædesten.

Vinder af IFLA Poster Award 2018
At børn læser mindre i fritiden, viser ikke alene Tænketankens undersøgelse, det er også en global trend. Tænketanken deltog på årets IFLA kongres i Kuala Lumpur med informationsposteren ’Children’s Reading Habits in a Digitized World’ og vandt IFLAs eftertragtede formidlingspris for bedste poster blandt ca. 140 posters fra hele verden.

Ældrefællesskaber og biblioteker
Projektet Ældrefællesskaber & biblioteker afsluttedes i 2018 med tre workshops i Odense, Slagelse og Aalborg, og en konkurrence ’Skab fællesskab’. Her vandt Holbæk Bibliotek og Randers Bibliotek hver især 50.000 kr. til at kickstarte deres lokale arbejde med ældre og fællesskaber. Tænketanken er efterfølgende blevet inviteret til at deltage i en faglig arbejdsgruppe med oplæg til national handlingsplan for ”Det gode Ældreliv” nedsat af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om projektet på tankens hjemmeside eller bestil håndbogen.

Mere formidling og ny inspiration
Tænketanken Fremtidens Biblioteker er derudover generelt optaget af at formidle kendskabet til tankens virk- somhed men også til fremtidige udfordringer for landets biblioteker og for sektoren som sådan. I 2018 bl.a. for de faglige organisationer BF og DFFU. Tænketanken var også med til at sætte bibliotekernes fremtidige rolle til debat på Folkemøde 2018 og deltog i de tre spændende debatter. Emnerne ’ensomhed og fællesskaber’, kulturpolitik i ghettoen’, og den kommende generations læsevaner blev drøftet. Du kan læse mere om debatterne på tankens hjemmeside

Netværket Next Generation
I Tænketankens netværk tager en gruppe på ca. 25 engagerede biblioteksfolk debatten om fremtidens bibliotek. Vi har i årets løb blandt andet drøftet ’Bibliotekskritikken’, ’Det debatskabende bibliotek’, ’Informationssøgning’, ’Innovation og involvering” (sammen med BCF), ’Bibliotekets rolle som adgangsgivende eller ligestillende institution med fokus på brugere med særlige behov’ og ’Kulturinstitutionerne og den ny oplysningstid’. Endelig har vi været ude og holde en række oplæg på en masse workshops, møder og konferencer i Danmark og en enkelt i Grækenland. Ud over undertegnede er det projektleder Lisbet Vestergaard.

Lotte Hviid Dhyrbye
Leder af Tænketanken
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...