Et år med fokus på børns læselyst

Skrevet af

2. april, 2019

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har haft et godt 2018 med fuld fart på. Året har været spækket med en lang række spændende aktiviteter særligt med fokus på børns læsning med undersøgelsen Børns Læsevaner 2017. Og med alt, hvad der fulgte med den. I det nye år har vi fortsat opmærksomhed på læsning med en række projekter, ligesom Tænketanken er med til arbejdet med at formulere forslag til en national læsestrategi.

Børns læsevaner
2018 har kort sagt været et læsningens år for Tænketanken. Den 28. februar 2018 afholdt tanken en stor lanceringskonference i forbindelse med undersøgelsen Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik med blandt andre undervisningsminister Merete Riisager (LA) som oplægsholder. Undersøgelsen har givet anledning til styrket fokus på læsningens betydning, nye projekter og indsatser og desuden til Danmarks Biblioteksforenings initiativ til en National Læsestrategi.

På vej mod National Læsestrategi
I forbindelse med læsestrategiarbejdet gennemførtes i efteråret et strategisk forarbejde for DB. Her blev en bred tværsektoriel aktørkreds samlet og slog de første kridtstreger til, hvad en kommende strategi skal indeholde og have fokus på. En strategi, der skal få flere børn til at læse, at læse mere og at læse af lyst. Arbejdet fortsættes i første halvdel af 2019, hvor Tænketanken står for opgaven med forslag til en endelig strategi. De indledende dele af processen er samlet i publikationen Strategiske trædesten.

Vinder af IFLA Poster Award 2018
At børn læser mindre i fritiden, viser ikke alene Tænketankens undersøgelse, det er også en global trend. Tænketanken deltog på årets IFLA kongres i Kuala Lumpur med informationsposteren ’Children’s Reading Habits in a Digitized World’ og vandt IFLAs eftertragtede formidlingspris for bedste poster blandt ca. 140 posters fra hele verden.

Ældrefællesskaber og biblioteker
Projektet Ældrefællesskaber & biblioteker afsluttedes i 2018 med tre workshops i Odense, Slagelse og Aalborg, og en konkurrence ’Skab fællesskab’. Her vandt Holbæk Bibliotek og Randers Bibliotek hver især 50.000 kr. til at kickstarte deres lokale arbejde med ældre og fællesskaber. Tænketanken er efterfølgende blevet inviteret til at deltage i en faglig arbejdsgruppe med oplæg til national handlingsplan for ”Det gode Ældreliv” nedsat af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om projektet på tankens hjemmeside eller bestil håndbogen.

Mere formidling og ny inspiration
Tænketanken Fremtidens Biblioteker er derudover generelt optaget af at formidle kendskabet til tankens virk- somhed men også til fremtidige udfordringer for landets biblioteker og for sektoren som sådan. I 2018 bl.a. for de faglige organisationer BF og DFFU. Tænketanken var også med til at sætte bibliotekernes fremtidige rolle til debat på Folkemøde 2018 og deltog i de tre spændende debatter. Emnerne ’ensomhed og fællesskaber’, kulturpolitik i ghettoen’, og den kommende generations læsevaner blev drøftet. Du kan læse mere om debatterne på tankens hjemmeside

Netværket Next Generation
I Tænketankens netværk tager en gruppe på ca. 25 engagerede biblioteksfolk debatten om fremtidens bibliotek. Vi har i årets løb blandt andet drøftet ’Bibliotekskritikken’, ’Det debatskabende bibliotek’, ’Informationssøgning’, ’Innovation og involvering” (sammen med BCF), ’Bibliotekets rolle som adgangsgivende eller ligestillende institution med fokus på brugere med særlige behov’ og ’Kulturinstitutionerne og den ny oplysningstid’. Endelig har vi været ude og holde en række oplæg på en masse workshops, møder og konferencer i Danmark og en enkelt i Grækenland. Ud over undertegnede er det projektleder Lisbet Vestergaard.

Lotte Hviid Dhyrbye
Leder af Tænketanken
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Det starter med børnene: Metodekit til børneinddragelse

Hvordan bliver folkebibliotekerne bedre til at inddrage børn på mellemtrinnet? Se nyt metodekatalog.

‘Sammen om lesing’ – ny norsk læsestrategi 2024-2030

Norske børn og unge læser dårligere end tidligere, og derfor har den norske regering lanceret en ny læsestrategi

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Vi har en regulær læsekrise, er budskabet fra Simon Skov Fougt, som på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 giver et grundigt indblik i hvorfor (fanden) de unge ikke læser.

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

I den nye folkeskoleaftale afsættes en halv milliard til bøger så flere børn kan få adgang til flere fysiske bøger.

Publikumsudvikling i Fremtidens Biblioteker – nyt fagligt netværk

Kunne du tænke dig at indgå i et fagligt netværk med fokus på publikumsudvikling og brugerindsigter i en bibliotekskontekst? Så bliv en del af det nye netværk, som ...