Familien, vennerne (og biblioteket) får os til at læse

Skrevet af

26. juli, 2018

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening har set nærmere på, hvad der får os til at læse og den viser at det fysiske bibliotek er den næststørste inspirationskilde efter venner og familie.

Af de 1.500 adspurgte i undersøgelsen svarer 52%, at de i nogen eller høj grad bliver inspireret til at læse skønlitteratur gennem venner, familie eller bekendte, kvinder mere end mænd – 62% mod 40%.

Det fysiske bibliotek er med 40% den næststørste inspirationskilde til skønlitterær læsning. 42% af befolkningen er enten enige eller meget enige i, at bibliotekerne bidrager positivt til at få dem til at læse mere. 68% er enig eller meget enige i, at bibliotekerne bidrager positivt til at få befolkningen til at læse mere generelt.

”Som det tidligere på året blev slået fast i en undersøgelse af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, så er ’mor’ en af de vigtigste inspirationskilder til at få os til at læse som børn. Denne nye undersøgelse viser, at mor sammen med resten af familien og venner faktisk er de største inspirationskilder til at vi fortsætter med at læse livet igennem” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) i anledning af den nye undersøgelse.

Undersøgelsen viser, at 58% kan karakteriseres som aktive brugere af det fysiske folkebibliotek, da de har anvendt biblioteket inden for det seneste år, mens 47% er aktive brugere af det digitale folkebibliotek.

”Det er vigtigt at have muligheden for at snakke om og dele de mange oplevelser vi får når vi læser. Refleksionen over de mange indtryk og den viden, som læsningen giver os, udvikler os som mennesker.
Rigtig mange gør dette via læseklubber og -kredse, som i hastigt voksende antal skyder op på landets folkebiblioteker, det kan ske gennem forfatterarrangementer, som bl.a. bibliotekerne udbyder i stor stil – og så sker det naturligvis ikke mindst i den personlige samtale os mennesker imellem.

Og det er selvfølgelig her, at familien og vennerne bliver de helt store inspirationskilder. Hvem har ikke oplevet at blive inspireret til at læse en bog, fordi en person tæt på en har anbefalet det? Det tror jeg er rigtig vigtig viden, når man fremover skal lave nationale læsestrategier, for at få os til fortsat at være en læsende nation, sådan som Danmarks Biblioteksforening har foreslået” slutter Steen Bording Andersen.

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening i maj 2018 blandt 1.500 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 år og derover.    

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Simon Skov Fougt er er lektor i literacy research ved Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og Afdeling for Fagdidaktik på Aarhus Universitet, DPU, og national ...

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

Den nye folkeskoleaftale har spændende bud på løsning af den store samfundsudfordring læsekrisen I jublen over kortere skoledage til de mindste, større lokal frihed i ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...