Familien, vennerne (og biblioteket) får os til at læse

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

26. juli, 2018

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening har set nærmere på, hvad der får os til at læse og den viser at det fysiske bibliotek er den næststørste inspirationskilde efter venner og familie.

Af de 1.500 adspurgte i undersøgelsen svarer 52%, at de i nogen eller høj grad bliver inspireret til at læse skønlitteratur gennem venner, familie eller bekendte, kvinder mere end mænd – 62% mod 40%.

Det fysiske bibliotek er med 40% den næststørste inspirationskilde til skønlitterær læsning. 42% af befolkningen er enten enige eller meget enige i, at bibliotekerne bidrager positivt til at få dem til at læse mere. 68% er enig eller meget enige i, at bibliotekerne bidrager positivt til at få befolkningen til at læse mere generelt.

”Som det tidligere på året blev slået fast i en undersøgelse af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, så er ’mor’ en af de vigtigste inspirationskilder til at få os til at læse som børn. Denne nye undersøgelse viser, at mor sammen med resten af familien og venner faktisk er de største inspirationskilder til at vi fortsætter med at læse livet igennem” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) i anledning af den nye undersøgelse.

Undersøgelsen viser, at 58% kan karakteriseres som aktive brugere af det fysiske folkebibliotek, da de har anvendt biblioteket inden for det seneste år, mens 47% er aktive brugere af det digitale folkebibliotek.

”Det er vigtigt at have muligheden for at snakke om og dele de mange oplevelser vi får når vi læser. Refleksionen over de mange indtryk og den viden, som læsningen giver os, udvikler os som mennesker.
Rigtig mange gør dette via læseklubber og -kredse, som i hastigt voksende antal skyder op på landets folkebiblioteker, det kan ske gennem forfatterarrangementer, som bl.a. bibliotekerne udbyder i stor stil – og så sker det naturligvis ikke mindst i den personlige samtale os mennesker imellem.

Og det er selvfølgelig her, at familien og vennerne bliver de helt store inspirationskilder. Hvem har ikke oplevet at blive inspireret til at læse en bog, fordi en person tæt på en har anbefalet det? Det tror jeg er rigtig vigtig viden, når man fremover skal lave nationale læsestrategier, for at få os til fortsat at være en læsende nation, sådan som Danmarks Biblioteksforening har foreslået” slutter Steen Bording Andersen.

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening i maj 2018 blandt 1.500 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 år og derover.    

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Foto: Thomas Evaldsen

Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023. “Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun ...

Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Skolebiblioteket vender tilbage i Københavns kommune

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune har netop besluttet, at man i kommunalt regi må bruge ordene “skolebiblioteker” og ...

“En verden af historier” er en realitet

Centralbibliotekerne og Det Digitale Folkebibliotek har det sidste par år målrettet samarbejdet med DR om at levendegøre læseprojektet ”En Verden af Historier” – et ...

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...