Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Foto: Thomas Evaldsen
Foto: Thomas Evaldsen

Skrevet af

6. november, 2023

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023.

“Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun omkring 14% kan lide at læse” fortalte Simon Skov Fougt, og han pointerede derfor, at læsekrisen skal prioriteres politisk.

Danmarks Biblioteksforening skabte med debatten “Hvorfor fanden læser de ikke?” fokus på et af de store samfundsproblemer. Hver fjerde i 4. klasse kan ikke læse. Op mod hver fjerde danske elev i 4. klasse læser i bedste fald usikkert. Og gruppen af svage læsere er vokset. Hvad gør vi ved det? 

Den internationale læseundersøgelse PIRLS fra i år peger på behovet for en målrettet indsats, der løfter svage læsere. Det handler helt konkret f.eks. om at styrke elevernes motivation for at læse i fritiden, så de finder større glæde ved at læse, sagde Simon Skov Fougt (PIRLS), forsker DPU Aarhus Universitet til Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening på Bogforum i debatten Hvorfor fanden læser de ikke? i fredags den 3. november 2023.

Hvad værre måske er, at gabet mellem de stærke og svage børns læsefærdigheder vokser og skaber store samfundsudfordringer.

I Roskilde gør de noget ved sagen – via bl.a. velfungerende folkebiblioteker, fastslog Filiz Thunøe (A), formand for Danmarks Biblioteksforenings Læringsudvalg og medlem af Roskildes Byråd.

Meldingen fra Roskilde er klar: Styrket læseindsats kræver både et politisk og et klart strategisk fokus på tværs lokalt. Man skal lokalt lave en helhedsplan. Alle børnenes voksne skal med – forældre, børne- og skolebibliotekarer, lærere og alle de andre. Slut med silo-løsninger, nu går skoler, biblioteker og andre partnere i gang med en bredt forankret indsats i Roskilde. Målet er at skabe stærke læsere og styrke læseglæden. For jo mere du læser i din fritid, jo mere dine forældre læser – jo større læsekompetencer.

At kunne læse og være god til det – er helt afgørende for ens eget liv men også for samfundet og demokratiet. Vejen er en landspolitisk indsats – og fokus på læseglæde. I Sverige putter regeringen hundreder af millioner kroner i biblioteker og læsning. Hvad gør vi Danmark? En række strukturelle og politiske problemer skal udfordres og helt nye indsatser er nødvendige, fastslog Michel Steen-Hansen og Danmarks Biblioteksforening. 

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Skolebiblioteket vender tilbage i Københavns kommune

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune har netop besluttet, at man i kommunalt regi må bruge ordene “skolebiblioteker” og ...

“En verden af historier” er en realitet

Centralbibliotekerne og Det Digitale Folkebibliotek har det sidste par år målrettet samarbejdet med DR om at levendegøre læseprojektet ”En Verden af Historier” – et ...

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...