Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Foto: Thomas Evaldsen
Foto: Thomas Evaldsen

Skrevet af

6. november, 2023

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023.

“Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun omkring 14% kan lide at læse” fortalte Simon Skov Fougt, og han pointerede derfor, at læsekrisen skal prioriteres politisk.

Danmarks Biblioteksforening skabte med debatten “Hvorfor fanden læser de ikke?” fokus på et af de store samfundsproblemer. Hver fjerde i 4. klasse kan ikke læse. Op mod hver fjerde danske elev i 4. klasse læser i bedste fald usikkert. Og gruppen af svage læsere er vokset. Hvad gør vi ved det? 

Den internationale læseundersøgelse PIRLS fra i år peger på behovet for en målrettet indsats, der løfter svage læsere. Det handler helt konkret f.eks. om at styrke elevernes motivation for at læse i fritiden, så de finder større glæde ved at læse, sagde Simon Skov Fougt (PIRLS), forsker DPU Aarhus Universitet til Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening på Bogforum i debatten Hvorfor fanden læser de ikke? i fredags den 3. november 2023.

Hvad værre måske er, at gabet mellem de stærke og svage børns læsefærdigheder vokser og skaber store samfundsudfordringer.

I Roskilde gør de noget ved sagen – via bl.a. velfungerende folkebiblioteker, fastslog Filiz Thunøe (A), formand for Danmarks Biblioteksforenings Læringsudvalg og medlem af Roskildes Byråd.

Meldingen fra Roskilde er klar: Styrket læseindsats kræver både et politisk og et klart strategisk fokus på tværs lokalt. Man skal lokalt lave en helhedsplan. Alle børnenes voksne skal med – forældre, børne- og skolebibliotekarer, lærere og alle de andre. Slut med silo-løsninger, nu går skoler, biblioteker og andre partnere i gang med en bredt forankret indsats i Roskilde. Målet er at skabe stærke læsere og styrke læseglæden. For jo mere du læser i din fritid, jo mere dine forældre læser – jo større læsekompetencer.

At kunne læse og være god til det – er helt afgørende for ens eget liv men også for samfundet og demokratiet. Vejen er en landspolitisk indsats – og fokus på læseglæde. I Sverige putter regeringen hundreder af millioner kroner i biblioteker og læsning. Hvad gør vi Danmark? En række strukturelle og politiske problemer skal udfordres og helt nye indsatser er nødvendige, fastslog Michel Steen-Hansen og Danmarks Biblioteksforening. 

Søg puljemidler til samarbejder om børns læseglæde samt digital biblioteksudvikling

21 mio. kr. fra 'Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre' er i 2024 øremærket til at udbygge samarbejder om børns læseglæde.

Stor læseundersøgelse af samtlige skoleelever i kommune undervejs

Rudersdal lancerer en omfattende læseundersøgelse blandt samtlige skoleelever i kommunen, med fokus på at styrke læseglæden.

Det starter med børnene: Metodekit til børneinddragelse

Hvordan bliver folkebibliotekerne bedre til at inddrage børn på mellemtrinnet? Se nyt metodekatalog.

‘Sammen om lesing’ – ny norsk læsestrategi 2024-2030

Norske børn og unge læser dårligere end tidligere, og derfor har den norske regering lanceret en ny læsestrategi

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Vi har en regulær læsekrise, er budskabet fra Simon Skov Fougt, som på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 giver et grundigt indblik i hvorfor (fanden) de unge ikke læser.