Hele Rogaland læse samme bog!

Skrevet af

22. december, 2011

For 4. år i træk arrangerede biblioteket i den norske by Stavanger i år læsekampagnen Hele Rogaland leser. Her læser alle den samme bog. Denne gang tegneserieromanen Hitler, Jesus og farfar fra 2006 af forfatteren Lene Ask, selv fra Stavanger.

Kampagnen, Norges største læsekreds, blev lanceret lørdag 17. september og løb til og med november måned ud. Tegne-serieromanen var til dagen blevet genoptrykt i hele 40.000 eksemplarer.  Projektet Hele Rogaland leser er blevet til i et samarbejde mellem Sølvberget, Stavanger Kulturhus og Bibliotek, Rogaland fylkes-kommune, LO Rogaland og Næringsforeningen i Stavangerregionen på initiativ af biblioteket.

Målsætningen var fra starten at udbrede læsning og styrke kendskabet til biblioteket. Begge mål er nået. Projektet har givet biblioteket utrolig stor medie- og publikumsopmærksomhed. Oprindelig hed projektet ‘Hele byen leser’, men ansporet af den store interesse for sagen og en udvidet arrangørkreds med bl.a. Norsk LO er der i dag tale om et projekt for hele Rogaland Fylkeskommune (amt, red). De mange hundredtusinde kroner til at genoptrykke årets bog kommer som tilskud hovedsagelig fra Sparebank 1 SR-Bank og Nationalbiblioteket, som begge bidrager med betydelige midler. Derudover bidrager også Sølvberget, Stavanger Kulturhus og Bibliotek,  og Rogaland Fylkeskommune med egne midler og ansatte, oplyser projektleder Ingeborg Sanner til Danmarks Biblioteker. 

Bogen, der skal læses under kampagnen, skal altid have appel til et bredt publikum. Og der må ikke være tale om en bog, der i forvejen er populær og meget læst. Ingeborg Sanner fortæller, at årets bog er en grafisk roman for voksne. Målgruppen har denne gang derfor været elever under videregående uddannelse og voksne. “I samarbejde med Rogalands Fylkeskommune blev der udarbejdet et undervisningsoplæg for de videregående skoler, og de tilbagemeldinger, man har fået til dato, før evaluering af årets projekt er gennemført, viser, at oplægget har været anvendt rigtig mange steder”, siger projektlederen og fortsætter: “Vi har da også mærket en stor efterspørgsel fra skoler, som har ønsket at få tilsendt flere bøger og klassesæt til eleverne

Årets bog vælges af en jury. Den bestod i år af to elever fra den videregående skole i Stavanger, en repræsentant fra Lesesenteret i Stavanger og en fra Sølvberget, Stavangers kulturhus samt LO-Rogaland og Næringsforeningen i Stavanger regionen og naturligvis Rogaland Fylkesbibliotek (centralbibliotek). Tidligere har man bl.a. valgt en ældre roman, Fortuna, af den for længst afdøde norske forfatter Alexander L. Kielland. Denne gang prioriterede man en roman, som ville nå bredt ud blandt unge. Det var et rigtigt valg. I alle tilfælde fortsætter projektet, oplyser Ingeborg Sanner fra Stavanger. Læseperioden sluttede samtidig med redaktionens afslutning, og det var derfor ikke muligt at sige noget mere præcist om deltagelsen ud over, at interessen har været stor. Så stor at næsten alle 40.000 eksemplarer er blevet uddelt. Det er endnu for tidligt, at sige noget bestemt om, hvilke kriterier bogen skal vælges ud fra i 2012. Men oplyser, Ingeborg Sanner, tidligere har man truffet beslutning om det i marts/april, og det regner hun også med, at man gør næste år.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Simon Skov Fougt er er lektor i literacy research ved Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og Afdeling for Fagdidaktik på Aarhus Universitet, DPU, og national ...

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

Den nye folkeskoleaftale har spændende bud på løsning af den store samfundsudfordring læsekrisen I jublen over kortere skoledage til de mindste, større lokal frihed i ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...