Hele Rogaland læse samme bog!

Skrevet af

Hellen Niegaard

22. december, 2011

For 4. år i træk arrangerede biblioteket i den norske by Stavanger i år læsekampagnen Hele Rogaland leser. Her læser alle den samme bog. Denne gang tegneserieromanen Hitler, Jesus og farfar fra 2006 af forfatteren Lene Ask, selv fra Stavanger.

Kampagnen, Norges største læsekreds, blev lanceret lørdag 17. september og løb til og med november måned ud. Tegne-serieromanen var til dagen blevet genoptrykt i hele 40.000 eksemplarer.  Projektet Hele Rogaland leser er blevet til i et samarbejde mellem Sølvberget, Stavanger Kulturhus og Bibliotek, Rogaland fylkes-kommune, LO Rogaland og Næringsforeningen i Stavangerregionen på initiativ af biblioteket.

Målsætningen var fra starten at udbrede læsning og styrke kendskabet til biblioteket. Begge mål er nået. Projektet har givet biblioteket utrolig stor medie- og publikumsopmærksomhed. Oprindelig hed projektet ‘Hele byen leser’, men ansporet af den store interesse for sagen og en udvidet arrangørkreds med bl.a. Norsk LO er der i dag tale om et projekt for hele Rogaland Fylkeskommune (amt, red). De mange hundredtusinde kroner til at genoptrykke årets bog kommer som tilskud hovedsagelig fra Sparebank 1 SR-Bank og Nationalbiblioteket, som begge bidrager med betydelige midler. Derudover bidrager også Sølvberget, Stavanger Kulturhus og Bibliotek,  og Rogaland Fylkeskommune med egne midler og ansatte, oplyser projektleder Ingeborg Sanner til Danmarks Biblioteker. 

Bogen, der skal læses under kampagnen, skal altid have appel til et bredt publikum. Og der må ikke være tale om en bog, der i forvejen er populær og meget læst. Ingeborg Sanner fortæller, at årets bog er en grafisk roman for voksne. Målgruppen har denne gang derfor været elever under videregående uddannelse og voksne. “I samarbejde med Rogalands Fylkeskommune blev der udarbejdet et undervisningsoplæg for de videregående skoler, og de tilbagemeldinger, man har fået til dato, før evaluering af årets projekt er gennemført, viser, at oplægget har været anvendt rigtig mange steder”, siger projektlederen og fortsætter: “Vi har da også mærket en stor efterspørgsel fra skoler, som har ønsket at få tilsendt flere bøger og klassesæt til eleverne

Årets bog vælges af en jury. Den bestod i år af to elever fra den videregående skole i Stavanger, en repræsentant fra Lesesenteret i Stavanger og en fra Sølvberget, Stavangers kulturhus samt LO-Rogaland og Næringsforeningen i Stavanger regionen og naturligvis Rogaland Fylkesbibliotek (centralbibliotek). Tidligere har man bl.a. valgt en ældre roman, Fortuna, af den for længst afdøde norske forfatter Alexander L. Kielland. Denne gang prioriterede man en roman, som ville nå bredt ud blandt unge. Det var et rigtigt valg. I alle tilfælde fortsætter projektet, oplyser Ingeborg Sanner fra Stavanger. Læseperioden sluttede samtidig med redaktionens afslutning, og det var derfor ikke muligt at sige noget mere præcist om deltagelsen ud over, at interessen har været stor. Så stor at næsten alle 40.000 eksemplarer er blevet uddelt. Det er endnu for tidligt, at sige noget bestemt om, hvilke kriterier bogen skal vælges ud fra i 2012. Men oplyser, Ingeborg Sanner, tidligere har man truffet beslutning om det i marts/april, og det regner hun også med, at man gør næste år.

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Foto: Thomas Evaldsen

Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023. “Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun ...

Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Skolebiblioteket vender tilbage i Københavns kommune

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune har netop besluttet, at man i kommunalt regi må bruge ordene “skolebiblioteker” og ...

“En verden af historier” er en realitet

Centralbibliotekerne og Det Digitale Folkebibliotek har det sidste par år målrettet samarbejdet med DR om at levendegøre læseprojektet ”En Verden af Historier” – et ...

Nu over 5000 ukrainske bøger til udlån

Det Kgl. Bibliotek besluttede i april 2022 at påbegynde udlån af ukrainske bøger til folkebibliotekerne gennem abonnementsordningen. De første 1.000 børnebøger på ...