Højtlæsning giver læselyst

Skrevet af

14. juli, 2020

En ny undersøgelse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser hvordan voksne kan stimulere børns læselyst fra en tidlig alder – helt i tråd med kulturministerens nye trespors fokus på bibliotekerne. Undersøgelsen lavet af Moos-Bjerre A/S for Danmarks Biblioteksforening viser, at 26% dagligt læser højt for deres børn, mens hele 71% læser højt i løbet af en måned.

58% af de forældre, som selv fik læst højt som barn, læser i dag højt for deres egne børn en eller flere gange om ugen, mens der blandt forældre, som ikke fik læst højt som barn, kun er 38%, som selv læser højt for deres børn en eller flere gange om ugen.
 
”Undersøgelsen bekræfter det billede, som tidligere er blevet dokumenteret, nemlig at en effektiv læseindsats overfor børn og unge sætter mærkbare positive spor i læselysten når de bliver voksne. Skal vi fremme læselysten hos børn og unge, kræver det at de voksne omkring dem på tværs af skoler, fritidstilbud og familier sammen beslutter sig for at stimulere og styrke en læsekultur, sådan som vi har foreslået i oplæg til National Læsestrategi, og det er højtlæsning et fremragende eksempel på”, siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen (A).

Læselyst, læsefællesskaber og nye temaspor
”I bibliotekerne er vi hele tiden opmærksomme på at skabe tilbud og sætte aktiviteter i gang, som kan skabe læselyst – også for dem, der måske ikke er født blandt bogreoler. Jeg er virkelig glad for at kulturministeren, på opfordring fra os, har dedikeret en pulje penge til “Læselyst og læsefællesskaber for alle” med 13 mio. kroner til projekter, som skal øge vores læselyst og læsefællesskaber”, fortsætter formanden.

For ganske nylig har kulturministeren i de nye aftaler for centralbibliotekerne desuden valgt tre temaspor som kan skabe en fælles retning for landets biblioteker de næste år. Nemlig ”Kultur for alle”, ”Glæden ved sprog, litteratur og læsning” og ”Borgeren i den digitale transformation”.  

Steen Bording Andersen (A) er glad for det nye fokus. ”Jeg finder de valgte spor utroligt vigtige, mange kulturinstitutioner har rigtig godt fat i de borgere, der allerede læser bøger og bruger kulturen, men med »Kultur for alle« lægges op til at inddrage dem, der ikke gør det i dag. F.eks. ved at inkludere de, der ikke ser biblioteket som et sted for dem selv og f.eks. ved at arbejde for at udsatte børn og unge kan finde glæden ved en god bog. Bibliotekerne arbejder allerede med den udfordring, men mange har brug for et puf og inspiration.”

Det nye tresporede fokus tydeliggør bibliotekernes værdi og deres betydning for hele samfundet. Temasporene understreges af Danmarks Biblioteksforenings sommerundersøgelse særligt i forhold til børn og unge. 

Tallenes tale
Den nye undersøgelse peger således på, at 20% af alle biblioteksbesøg, fysisk som digitalt, sker med fokus på de børnerelaterede bibliotekstilbud. Bibliotekerne er således en helt central spiller i forhold til at skabe og udvikle vores børns indgang til og forståelse af bøger, litteratur og viden.

”I Danmarks Biblioteksforening har vi sammen med læsekoalitionen sat fokus på ikke mindst børnenes læselyst. For andre undersøgelser viser desværre, at børns lyst til at læse falder omkring 4.-5. klassetrin, hvor sociale medier og online aktiviteter i dag optager børns fritid. Da læsning udover at give en god oplevelse også styrker evne til koncentration og til empati, er det vigtigt, at vi som voksne tager ansvar, og sørger for at give børn og unge det størst mulige incitament til at dyrke læsning gennem hele opvæksten”, pointerer Steen Bording Andersen (A) – DB-formand og formand for Kulturudvalget Aarhus  Kommune.

FAKTA

  • 26% siger, at de læser højt for deres børn dagligt
  • 57% siger, at de læser højt for deres børn ugentligt
  • 59% siger, at de gerne vil læse mere end de gør i forvejen

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening i maj-juni 2020 blandt 1.505 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 år og derover.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Foto: Thomas Evaldsen

Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023. “Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...