Litterære brætspil giver børn læselyst

Skrevet af

28. november, 2022

I 2020 fik Dragør Bibliotekerne og Fredensborg Bibliotekerne penge af Slots- og Kulturstyrelsen til at udarbejde en drejebog for, hvordan man som bibliotek kan udvikle litterære brætspil med børn. Torsdag den 17. november blev drejebogen så præsenteret ved en festlig reception på Dragør Bibliotek.

Idéen er at knytte dybdelæsning og kreativ brætspilsudvikling tæt sammen med en høj grad af deltagerinddragelse og medbestemmelse blandt børnene, der også dermed lærer noget om at samarbejde i grupper. De forskellige brætspil udvikles på baggrund af de bøger, børnene har læst.

Erfaringer fra projektet har vist, at læsning i sociale fællesskaber påvirker læselysten positivt. Det samme gør læsning, der har et særligt formål, og så har et konkurrenceelement også en positiv indvirkning på børns læselyst.

Drejebogen er nu udsendt til alle landets børnebiblioteker, og man har allerede fået positive tilbagemeldinger.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Vi har en regulær læsekrise, er budskabet fra Simon Skov Fougt, som på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 giver et grundigt indblik i hvorfor (fanden) de unge ikke læser.

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

I den nye folkeskoleaftale afsættes en halv milliard til bøger så flere børn kan få adgang til flere fysiske bøger.

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...