En stigning i brugen af bibliotekerne

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

9 november, 2023

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud?
Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ‘Biblioteksbrug i dag og i morgen’ skal skabe et nyt stærk vidensgrundlag om borgernes behov og sammen med biblioteker og andre aktører udvikle handlingsgreb til biblioteksudvikling.

Undersøgelsen er en segmenteringsundersøgelse, der præsenterer 9 segmenter/målgrupper, og hvad der driver deres biblioteksbrug eller mangel på samme. I rapporten er også tværgående findings om f.eks. køn, uddannelsesniveau, transporttid, geografi, rummets betydning og meget mere.

Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet Moos-Bjerre A/S. Analysegrundlaget kommer fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte borgere, samt 54 kvalitative interviews med eksperter og borgere.

Mere end halvdelen af den danske befolkning bruger folkebibliotekerne i dag, og flere danskere bruger dem oftere, end de gjorde for 10 år siden. Det viser den nye undersøgelse, hvor der også er tværgående findings om f.eks. køn, uddannelsesniveau, transporttid, geografi, rummets betydning og meget mere.

Så arbejder du med biblioteksudvikling, strategier eller målgrupper, kan du få anvendelig viden om biblioteksbrug. Hent rapporten digitalt her eller bestil den fysisk ved at sende en mail til pro@db.dk

Læs mere hos Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...

Flere danske børn er svage læsere

Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2021 er landet. To af hovedpointerne er, at op mod hver fjerde danske elev i 4. klasse læser usikkert, og gruppen af svage læsere er ...

Læser I med udsatte børn og unge?

Projekt Læs for Livet vil gerne i kontakt med biblioteker/bibliotekarer, der har lavet samarbejder med institutioner for anbragte børn og unge, behandlingsskoler eller andre ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Inflationen mindsker lysten til kunst- og kulturoplevelser

Inflationen buldrer derudaf, og priserne på alt fra dagligvarer til energi og gas har været på himmelflugt de sidste mange måneder. Som et resultat deraf oplever cirka ...