En stigning i brugen af bibliotekerne

Skrevet af

9. november, 2023

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud?
Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ‘Biblioteksbrug i dag og i morgen’ skal skabe et nyt stærk vidensgrundlag om borgernes behov og sammen med biblioteker og andre aktører udvikle handlingsgreb til biblioteksudvikling.

Undersøgelsen er en segmenteringsundersøgelse, der præsenterer 9 segmenter/målgrupper, og hvad der driver deres biblioteksbrug eller mangel på samme. I rapporten er også tværgående findings om f.eks. køn, uddannelsesniveau, transporttid, geografi, rummets betydning og meget mere.

Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet Moos-Bjerre A/S. Analysegrundlaget kommer fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte borgere, samt 54 kvalitative interviews med eksperter og borgere.

Mere end halvdelen af den danske befolkning bruger folkebibliotekerne i dag, og flere danskere bruger dem oftere, end de gjorde for 10 år siden. Det viser den nye undersøgelse, hvor der også er tværgående findings om f.eks. køn, uddannelsesniveau, transporttid, geografi, rummets betydning og meget mere.

Så arbejder du med biblioteksudvikling, strategier eller målgrupper, kan du få anvendelig viden om biblioteksbrug. Hent rapporten digitalt her eller bestil den fysisk ved at sende en mail til pro@db.dk

Læs mere hos Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget fra 30,2 mio. i 2022 til 32,7 mio. i 2023 svarende til en stigning på 8 pct. Både de fysiske udlån fra folkebibliotekerne og de digitale udlån ...

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...

Flere danske børn er svage læsere

Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2021 er landet. To af hovedpointerne er, at op mod hver fjerde danske elev i 4. klasse læser usikkert, og gruppen af svage læsere er ...