Stil flere krav til bibliotekerne, kulturminister

Skrevet af

11. april, 2019

Stil flere krav til bibliotekerne, kulturminister
Sådan lyder det fra Det Bibliotekspolitiske Topmøde, hvor formanden for Kulturudvalget i Aarhus og formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) opfordrer minister og kommuner til aktiv at bruge bibliotekerne til at inddrage flere i fællesskabet.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde finder sted i Musikhuset Esbjerg den 11. og 12. april. Her samles kulturpolitikere og fagfolk fra hele landet til to dages intensiv debat om fremtidens danske folkebiblioteker.

Kulturministeren og KL har i 2018 igangsat en debat om bibliotekernes fremtid. På Topmødet vil kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin fra KL deltage i debat med de mest centrale spillere fra biblioteksverdenen om konklusionerne fra sidste års undersøgelser.

Bibliotekerne favner bredt og har i dén grad tilpasset sig det moderne samfund, og været på forkant med nye folks nye medievaner. Der er fuld fart på den digitale udvikling, hvor vi oplever en ekstrem vækst i udlån af e-bøger og lydbøger, og selvom bibliotekerne udlåner de færre bøger end for 10 år siden strømmer flere til bibliotekernes aktiviteter. Både dem bibliotekerne arrangerer, og dem folk selv laver på biblioteket. Bibliotekerne har på kort tid udviklet sig til en moderne dannelsesinstitution.

”Men Bibliotekernes fulde potentiale udnyttes ikke nok. Vi har i dag en lov som definerer bibliotekets rolle som en passiv formidler af materialer. Hvis vi i stedet får en bibliotekslov, hvor hver kommune aktivt skal bruge biblioteket til at udvikle debat, vide, læsning og uddannelse, styrker vi både kommunen og sammenhængskraften. Bibliotekerne er jo en af borgerne sidste fælles folkeinstitutioner, hvor langt over halvdelen af befolkningen kommer på tværs af tilhørsforhold, og de har formået at omstille sig.
Altså et moderne folkebibliotek, som det bestemt har udviklet sig til i mange kommuner, men ikke alle steder, og jeg mener, at det kræver en lovændring eller som minimum en opdatering af de centrale rammer for at få alle med. I sidste ende handler det om at styrke både fællesskab, velfærd og demokrati. Det kommer ikke bare af sig selv, derfor skal vi stille flere krav til alle kommunerne. ” siger Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening i sin tale på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2019.

På det Bibliotekspolitiske Topmøde 2019 mødes 450 kulturfolk og fagfolk og diskuterer rammerne, både for fremtidens biblioteker og for hele samfundet.

Pressen er velkommen til at overvære hele eller dele af Topmødet.
Se programmet.

For uddybende oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen (A), tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

For pressedeltagelse, kontakt
Informationskonsulent Michael Hartz Larsen, 2284 0865

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...