Udvalg, fonde og priser

DBs interne Udvalg
»
Kulturelt udvalg
» Digitaliseringsudvalget
» Læringsudvalget
» International arbejdsgruppe

Fonde
»
Danmarks Biblioteksforenings Fond

Priser
»
Læsernes Bogpris
» Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterprisudvalg
» R. Lysholt Hansens Bibliotekspris

Læsekoalitionen
» Baggrund og medlemmer 

Udvalg og lignende, hvor Danmarks Biblioteksforening udpeger repræsentanter

» Bibliotekernes Dialogforum
DB’s formand
DB’s direktør
DB er sekretariat for Bibliotekernes Dialogforum

» EBLIDA. Bestyrelsen
Andrew Cranfield, Tønder, juni 2021 – maj 2024

Edvard Pedersens Biblioteksfond. Bestyrelsen
Valggruppe A:
DB’s formand Steen Bording Andersen (A), Aarhus
Udpegningen følger fondens fundats

Foreningen Norden – Repræsentantskabet
Valggruppe A:
Louise Colding Sørensen (A), Hillerød

Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget
Valggruppe B:
Maria Frey Sjøblom, Aalborg

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Governing Board:

Kirsten Boelt, Aalborg

IFLA European Regional Division Committee:
Steen Bording Andersen, Aarhus

Public Libraries Section
Jakob Lærkes, Gladsaxe

Section of Libraries for Children and Young Adults
Søren Dahl Mortensen, Odense

Kommunernes forening for pædagogiske læringscentre
DB’s formand Steen Bording Andersen (tilforordnet)
DB’s direktør Michel Steen-Hansen (tilforordnet)

Kulturministeriet: Strategisk Biblioteksudvalg
Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotekerne
Suppleant: Maria Frey Sjøblom, Aalborg Bibliotekerne

Kulturministeriet: Bibliotekernes Koordinationsforum
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening
Suppleant: Annette Wolgenhagen Godt, Allerød Bibliotek

Kulturministeriet: Statens Kunstfond: Repræsentantskabet
Valggruppe B:
Annette Wolgenhagen Godt, Allerød Bibliotek
Jakob Guillois Lærkes, Gladsaxe Bibliotek

Kulturministeriet: Biblioteksrådet
Valggruppe B:
Kirsten Boelt, Aalborg.
Suppleant: Maria Frey Sjøblom, Aalborg
Jakob Lærkes, Gladsaxe
Suppleant: Thomas Angermann, Gentofte

Kulturministeriet: Følgegruppen for Bog- og litteraturpanel
Valggruppe B:
Peter Høybye, Egedal

Kulturministeriet: Udvalg for Bibliotekernes interaktion og Lånesamarbejde
Valggruppe B:
Hanne Merete Sørensen, Sønderborg

Kulturministeriet: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folkebibliotek og pædagogiske læringscentre (RUC)
Valggruppe B:
Maria Frey Sjøblom, Aalborg – Suppleant: Annette Wolgenhagen Godt, Allerød
Lars Bornæs, Silkeborg – Suppleant: Peter Høybye, Egedal

Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut
Valggruppe B:
1 repræsentant
Peter Høybye, Egedal Bibliotekerne

Læsernes Bogpris, nomineringskomite
Valggruppe B:
Maria Sjøblom, Aalborg

SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe
Pia Henriette Friis, Kolding

SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og  kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.
Valggruppe B:
Annette Wolgenhagen Godt, Allerød Bibliotek