Biblioteket på plakaten

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I løbet af det 20. århundrede voksede folkebibliotekernes betydning. De nåede ud til en stadig større del af befolkningen og fik stigende behov for PR og markering i bybilledet. Plakaten blev et af de medier, som bibliotekerne ikke mindst fra 1960’erne og frem har brugt til at vække opmærksomhed.

”Plakaten som medie var allerede dukket op i gadebilledet ved forrige århundredskifte. Men fra typisk at være et kommercielt annonceringsmedie fik den i løbet af det 20. århundrede også betydning for kulturelle institutioner og deres bestræbelser på at skabe opmærksomhed omkring aktiviteter, samlinger og udstillinger. Både museer og biblioteker brugte plakater som annoncering og PR, og plakater fik endnu større udbredelse, da de især fra 1960’erne dukkede op på væggen i mange parcelhusstuer og ungdomsværelser med deres farverige motiver.”

Udsnit af plakaten “Fantastiske fortællinger. Biblioteket har bøgerne. ved Tord Nygren – fra 1988.

Læs meget mere i Nan Dahlkilds artikel ”Biblioteket på plakaten” fra årbogen Bogvennen 2022–23. Bøger, bog folk og biblioteker, udgivet af Forening for Boghåndværk, 2023. Boghaandvaerk.dk.

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Europa, biblioteker og demokrati

INTERVIEW Et wake-up call! Annette W. Godt rapporterer fra IFLA-workshoppen “A Strong and Sustainable Library Field for Europe”. Her arbejdede en lang række ...

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler fra 2025. Centralbibliotekerne indgik i sommeren 2020 rammeaftaler for perioden 2021- 2024. Det drejer sig om bibliotekerne i ...

Opbremsning på bogmarkedet – Bogpanelet

Obligatorisk læsning for alle bogens interessenter. Bogpanelets årsrapport 2023 viser at salget af trykte bøger og e-bøger er faldet fra 2021 til 2022, mens salget af ...

Læsning i forandring

Tre tendenser tegner sig i læsekulturen blandt voksne danskere: Danskerne finder nye veje til litteratur og måder at engagere sig i bøger på. I befolkningen under 50 år har ...

Dagplejernes Bibliotek

Når det gode samarbejde på tværs blomstrer. Rapport fra Viborg: Hvordan får vi som biblioteker etableret en god relation til kommunens dagplejere, som måske har været en ...

Hvad ved vi om børn og unges læseglæde?

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadested. En særlig national projektindsats skal løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv gennem et ...

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er i luften igen!

Alt hvad der er udgivet om dansk litteratur og danske forfattere er nu igen tilgængeligt efter at have været væk fra internettet i et år, og indholdsmæssigt at have været ...