Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler fra 2025. Centralbibliotekerne indgik i sommeren 2020 rammeaftaler for perioden 2021- 2024. Det drejer sig om bibliotekerne i kommunerne: Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. Centralbibliotekerne fik med den igangværende rammeaftale til opgave at omsætte de politisk prioriterede og målrettede temaer til indsatser, hvor folkebibliotekerne har en stærk rolle at spille i samarbejde med hinanden og med andre aktører.

Ifølge rammeaftalen for 2021 til 2024 arbejder CB’erne med to særlige kerneopgaver: At sikre fri og lige adgang til viden via materiale-overbygning for landets folkebiblioteker. Her indkøber, formidler og vedligeholder centralbibliotekerne en overbygningssamling af fysiske og digitale materialer.
Den anden kerneopgave i rammeaftalen omfatter udrulning af nationale kulturpolitiske indsatser gennem udvikling og implementering af tre temaspor, der viser retning for biblioteksudviklingen: Borgeren i den digitale transformation, Glæden ved sprog, litteratur og læsning samt Kultur for alle.

Drøftelser af fokus og indhold for de nye rammeaftaler, som Slots- og Kulturstyrelsen har ansvar for, går i gang i det nye år.

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Europa, biblioteker og demokrati

INTERVIEW Et wake-up call! Annette W. Godt rapporterer fra IFLA-workshoppen “A Strong and Sustainable Library Field for Europe”. Her arbejdede en lang række ...

Opbremsning på bogmarkedet – Bogpanelet

Obligatorisk læsning for alle bogens interessenter. Bogpanelets årsrapport 2023 viser at salget af trykte bøger og e-bøger er faldet fra 2021 til 2022, mens salget af ...

Læsning i forandring

Tre tendenser tegner sig i læsekulturen blandt voksne danskere: Danskerne finder nye veje til litteratur og måder at engagere sig i bøger på. I befolkningen under 50 år har ...

Dagplejernes Bibliotek

Når det gode samarbejde på tværs blomstrer. Rapport fra Viborg: Hvordan får vi som biblioteker etableret en god relation til kommunens dagplejere, som måske har været en ...

Hvad ved vi om børn og unges læseglæde?

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadested. En særlig national projektindsats skal løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv gennem et ...

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er i luften igen!

Alt hvad der er udgivet om dansk litteratur og danske forfattere er nu igen tilgængeligt efter at have været væk fra internettet i et år, og indholdsmæssigt at have været ...

Biblioteket på plakaten

I løbet af det 20. århundrede voksede folkebibliotekernes betydning. De nåede ud til en stadig større del af befolkningen og fik stigende behov for PR og markering i ...