Dagplejernes Bibliotek

Viborg: Den magiske kuffert, en hel masse børn og børnebiblioteksformidler Stine Bernth Johansen. Foto: Marie Katrine Nørgaard Mathiasen.

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Når det gode samarbejde på tværs blomstrer. Rapport fra Viborg: Hvordan får vi som biblioteker etableret en god relation til kommunens dagplejere, som måske har været en lidt overset målgruppe? Hvordan styrker vi de mindste børns sprogudvikling og bogglæde? Hvordan skærper vi fokus på sprogstimulering i dagplejen uden at komme til at virke bedrevidende og som Mr. Know It All?

Sådan lød nogle af de spørgsmål, vi på Viborg Bibliotekerne stillede hinanden i en brainstorm til projektet Dagplejernes bibliotek.

Omdrejningspunktet for projektet skulle være litteratur, leg og sanselighed, og at udgangspunktet var dagplejernes praktiske hverdag og deres behov for viden og værktøjer. Sådan skrev vi i vores ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, som vi har fået støtte fra.

Kickoff – med nogen skepsis

Klip til oktober 2022, hvor vi er samlet til Kickoff-dag i Viborg for projektets deltagere: Biblioteksformidlere, dagplejere og dagplejepædagoger. En af dagplejerne, lad os kalde hende Pia, er mødt op med en god portion skepsis over for et projekt, som hun ikke selv har meldt sig til, men er blevet bedt om at deltage i. Hun taler åbent om, at hun ikke har store forventninger til, hvordan et Dagplejernes bibliotek kan gavne hende som dagplejer – særligt fordi “dem på biblioteket jo ikke ved, hvordan min hverdag ser ud”. 

Dagplejernes bibliotek blev ganske rigtigt initieret af Viborg Bibliotekerne som projektejer, men med ombord var også dagplejere fra kommunen plus biblioteker og dagplejere fra kommunerne Hvidovre, Vesthimmerland, Struer og Randers samt Sprog-sporet.dk – Bibliotekernes fælles Sprog- og Læsespor. I alle fem kommuner arbejdede vi med samme målsætning: Etablering af gode relationer på tværs og maksimal samskabelse.

Gennem idéudvikling, prøvehandlinger og konstruktiv feedback fra dagplejerne kom vi i mål med at skabe aktiviteter – til brug og inspiration for biblioteker, dagplejere og andre fagprofessionelle over hele landet via laesesporet.dk.

Den magiske kuffert i Viborg  

De fem aktiviteter udviklet i projektet har det tilfælles, at de er blevet til i et tæt samspil mellem biblioteksmedarbejdere, dag-plejere og dagplejepædagoger. Når vi ser tilbage på projektet, er vi enige om, at det altafgørende for dets succes var inddragelsen af dagplejerne så tidligt i processen som muligt. 

I Viborg startede de to børnekulturformidlere fra Viborg Bibliotekerne med at tage på besøg hjemme hos dagplejerne og være med i de legestuer, hvor flere dagplejere mødes. Det skabte en relation, det skabte et rum til fælles idégenerering, og det skabte en forståelse for dagplejernes rammer og hverdag. 

Det grundige forarbejde betød, at idéen til Den magiske kuffert opstod i tæt samspil mellem børnekulturformidlere og dagplejere, som løbende gav feedback i udviklingsprocessen. Det gav ejerskab og var med til at sikre Den magiske kufferts succes:

“Det var enkelt og genkendeligt med mange gentagelser. Børnene var engagerede og begejstrede, det var på deres niveau og de kunne være med til det. Det har været godt og inspirerende, og det har levet videre hjemme hos hver enkelt”, som to af Viborg-dagplejerne udtrykte det i evalueringen.

Inspirationsdag  

Klip til en fælles inspirationsdag i maj 2023 tilrettelagt for biblioteksformidlere, dagplejere, dagplejepædagoger og ledere fra de to sektorer. Projektets deltagere er igen samlet med repræsentanter fra de fem deltagende kommuner for at formidle resultater og inspirere fagfæller. Dagen igennem bliver vi præsenteret for fem meget forskellige aktiviteter. 

Da det bliver Viborgs tur til at præsentere Den magiske kuffert, starter de to børnekulturformidlere for derefter at overlade scenen til dagplejeren Pia og hendes dagplejepædagog. Pia fortæller begejstret om at have været med i projektet, og hvor dejligt det har været at få inspiration til aktiviteter, som udmærker sig ved det gode samarbejde på tværs. Hun er ikke i tvivl om, at det gode relationsarbejde, den løbende inddragelse og den nysgerrige dialog mellem børnekulturformidlerne og dagplejerne er en vigtig grund til, at det projekt, som hun var så skeptisk overfor i starten, er kommet så godt i mål. 

Den magiske kuffert på road trip

Det er ofte en udfordring at sikre, at gode idéer og relationer, der er opstået i et projekt, lever videre, når projektet er afsluttet. Den udfordring var vi selvfølgelig bevidste om i Viborg. Relationen var skabt: Dagplejerne ville gerne os, og vi ville gerne dem. 

Derfor har Viborg Bibliotekerne nu prioriteret medarbejderressourcer, så Den magiske kuffert kan tage på tur rundt til legestuer i hele kommunen som et nyt og skræddersyet bibliotekstilbud til de mindste børn. Undervejs knyttes nye bånd til nye dagplejere, og vi oplever, at såvel områdeledere, dagplejepædagoger som dagplejere via projektet er blevet mere opmærksomme på, at biblioteket er relevant for dem og kan bruges på mange måder. Tærsklen er blevet mindre, og vi kan mødes på tværs om et fælles tredje til glæde og gavn for børnene. 

 Inspiration til andre kommuner

De fem aktiviteter, der er blevet prøvet af, justeret og forfinet, kan sammen med en masse anden hands-on-inspiration – findes på laesesporet.dk/dagplejesamarbejde.

Her finder du blandt andet en række beskrivelser fra biblioteker, som har udviklet særlige tiltag målrettet dagplejen – store som små og her er idéer til, hvordan du selv kan skabe og formidle aktiviteter, som kan bruges i din kommune i samarbejde med dagplejen. Idékataloget er blevet til som en del af projektet.

■  Det har været en fornøjelse at samarbejde på tværs både i kommunen med vores lokale dagplejere og eksternt med samarbejdspartnerne på Sprogsporet og i kommunerne Struer, Randers, Vesthimmerland og Hvidovre.

Lise Nygaard Markussen, afdelingsleder Team Læring & Viden, Stine Gjørtler Oddershede, projektleder for Dagplejernes bibliotek, og børnekulturformidler, Lene Birgitte Mirland, projektkonsulent – alle Viborg Bibliotekerne.

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Europa, biblioteker og demokrati

INTERVIEW Et wake-up call! Annette W. Godt rapporterer fra IFLA-workshoppen “A Strong and Sustainable Library Field for Europe”. Her arbejdede en lang række ...

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler fra 2025. Centralbibliotekerne indgik i sommeren 2020 rammeaftaler for perioden 2021- 2024. Det drejer sig om bibliotekerne i ...

Opbremsning på bogmarkedet – Bogpanelet

Obligatorisk læsning for alle bogens interessenter. Bogpanelets årsrapport 2023 viser at salget af trykte bøger og e-bøger er faldet fra 2021 til 2022, mens salget af ...

Læsning i forandring

Tre tendenser tegner sig i læsekulturen blandt voksne danskere: Danskerne finder nye veje til litteratur og måder at engagere sig i bøger på. I befolkningen under 50 år har ...

Hvad ved vi om børn og unges læseglæde?

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadested. En særlig national projektindsats skal løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv gennem et ...

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er i luften igen!

Alt hvad der er udgivet om dansk litteratur og danske forfattere er nu igen tilgængeligt efter at have været væk fra internettet i et år, og indholdsmæssigt at have været ...

Biblioteket på plakaten

I løbet af det 20. århundrede voksede folkebibliotekernes betydning. De nåede ud til en stadig større del af befolkningen og fik stigende behov for PR og markering i ...