Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er i luften igen!

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Alt hvad der er udgivet om dansk litteratur og danske forfattere er nu igen tilgængeligt efter at have været væk fra internettet i et år, og indholdsmæssigt at have været gået i stå siden 2017.

Bibliografien er et vigtigt hjælpemiddel for alle litteraturinteresserede. Fra de engagerede læsekredse over gymnasieelever og studerende til litteraturhistorikere på universiteterne. 

Den henviser til bøger, tidsskriftartikler og dele af bøger om danske forfatterskaber. Her kan søges blandt mere end 23.000 poster, der henviser til artikler, bøger, afhandlinger m.m. om dansk litteratur udgivet både i Danmark og i udlandet siden 1967. Bibliografien giver et enkelt og nemt overblik over, hvad der er skrevet om en skønlitterær forfatter som f.eks. ”Karen Blixen” (966 artikler m.v.) eller et bestemt værk f.eks. ”Den lille havfrue” (48 artikler m.v.)  i perioden 1967-2023. DLB er en frit tilgængelig bibliografisk database, som stilles til rådighed af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Mere end nettet

En stor del af de registrerede artikler findes ikke på nettet – hverken registreret eller i fuld tekst. Artikler og bøger præsenteres i sammenhæng og med mange indholdsnoter og med anmeldelser af bøgerne. Det giver et overblik, som en Googlesøgning ikke giver. Databasen baserer sig på et mangeårigt arbejde, der går tilbage til 1968. Det er litteraturhistorikeren Aage Jørgensen, som har været hovedkraften fra starten indtil 2014. Han har også væ-ret behjælpelig ved DSL´s opdateringsprojekt. Aage Jørgensen døde marts 2023.

Historisk set

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi blev udgivet i trykt form fra 1968 til 2000. Fra 2000 til 2013 blev bibliografien publiceret på Dansklærerforeningens hjemmeside med indholdet tilbage fra 1968. Det kongelige Bibliotek overtog bibliografien, og denne var online tilgængelig på kb.dk 2014 til 2022 – om end opdateringen ophørte i 2017.

I 2022 overtog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab bibliografien og igangsatte et projekt med opsamling 2018-2022.

Projektet er støttet af Augustinus Fonden, Konsul George Jorcks og hustru Emma Jorcks Fond samt Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (Københavns Universitet). Projektet afsluttes med udgangen af 2023. Der er DSLs hensigt at videreføre publiceringen af Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi, og der fundet finansiering for foreløbig 2024.

Se den her: https://bibl.dsl.dk/dlb. Endvidere vil DLB ifølge Pernille Saul, KOMBIT, blive publiceret på bibliotek.dk i 2024 sammen med en række andre bibliografier.

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Europa, biblioteker og demokrati

INTERVIEW Et wake-up call! Annette W. Godt rapporterer fra IFLA-workshoppen “A Strong and Sustainable Library Field for Europe”. Her arbejdede en lang række ...

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler fra 2025. Centralbibliotekerne indgik i sommeren 2020 rammeaftaler for perioden 2021- 2024. Det drejer sig om bibliotekerne i ...

Opbremsning på bogmarkedet – Bogpanelet

Obligatorisk læsning for alle bogens interessenter. Bogpanelets årsrapport 2023 viser at salget af trykte bøger og e-bøger er faldet fra 2021 til 2022, mens salget af ...

Læsning i forandring

Tre tendenser tegner sig i læsekulturen blandt voksne danskere: Danskerne finder nye veje til litteratur og måder at engagere sig i bøger på. I befolkningen under 50 år har ...

Dagplejernes Bibliotek

Når det gode samarbejde på tværs blomstrer. Rapport fra Viborg: Hvordan får vi som biblioteker etableret en god relation til kommunens dagplejere, som måske har været en ...

Hvad ved vi om børn og unges læseglæde?

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadested. En særlig national projektindsats skal løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv gennem et ...

Biblioteket på plakaten

I løbet af det 20. århundrede voksede folkebibliotekernes betydning. De nåede ud til en stadig større del af befolkningen og fik stigende behov for PR og markering i ...