Europa, biblioteker og demokrati

Annette W.Godt, fra IFLA workshoppen i Bruxelles. Foto: IFLA.

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

INTERVIEW

Et wake-up call! Annette W. Godt rapporterer fra IFLA-workshoppen “A Strong and Sustainable Library Field for Europe”. Her arbejdede en lang række biblioteksrepræsentanter fra Europas lande med “bæredygtige biblioteker” bredt set, udfordringer til fremtidig biblioteksudvikling i Europa og herunder ønsker til egen national og lokal udvikling. Mødet blev holdt i dagene 21-23. november 2023 på KBR, Belgiens nationalbibliotek.

– Mit allerførste IFLA-møde og et regulært wake-up call. Det er en af de bedste arbejdsoplevelser, jeg har haft i år. Det var intet mindre end en fantastisk oplevelse, fortæller Annette W. Godt, faglig næstformand for Danmarks Biblioteksforening og bibliotekschef i Allerød Kommune, engageret. Hun er netop vendt hjem efter et tre dages langt arbejdsmøde arrangeret af IFLA, the Global Voice of Libraries, i Bruxelles.

Masser af inspiration og ny læring

– Det store udland gav mig en masse inspiration til mit arbejde hjemme i mit eget bibliotek og gav mig samtidig nogle vigtige perspektiver på biblioteksarbejdet på nogle helt andre områder, end man ellers har med hjem fra konferencer. For mig var det en rigtig vigtig oplevelse.

Hvilke perspektiver tænker du på?

– For det første giver dét at høre om andre bibliotekers arbejde i andre lande konkret inspiration. Ikke mindst i forhold til hvad biblioteker i det hele taget kan betyde for et land og for samfundet lokalt. Det giver desuden nogle helt nye perspektiver omkring biblioteker og demokrati.

– Dét at leve i et demokrati ikke er en selvfølge i Europa. At høre hvordan ukrainerne, hvis biblioteker selvfølgelig arbejder med de almindelige biblioteksopgaver, men også arbejder med folk og borgere ramt af stress på grund af krigen og i en situation, som vi andre overhovedet ikke har begreb om. At høre om frygten for invasion og krig hver eneste dag i Montenegro og om Portugisernes kamp for deres kun 50 år gamle demokrati, sætter en tyk streg under, den forskel biblioteker har for lokalsamfund over alt i Europa.

Hvilken rolle spiller bibliotekerne i en krigssituation?

– Det gjorde samtidig et indtryk at få indblik i, hvad bibliotekerne faktisk bidrager med. Både som et fælles sted med hensyn til lokalsamfundene, men også med hensyn til viden.

– At lytte til hvor vigtigt det er, at vi har oplyste samfund. Du skal være en oplyst borger for at være en demokratisk borger i et demokratisk samfund. Bibliotekerne er simpelthen bare supervigtige og bidrager til demokratiet. Vi kan naturligvis ikke påstå, at det er bibliotekerne, der skaber demokratiet, men at de findes, og sikrer oplysning og adgang til viden, er helt afgørende.

– Biblioteket må ikke tages som en selvfølge! Dét, at vi har et sted, hvor vi deler viden og information. Gennem skønlitteraturen som giver os muligheder for at forstå andre mennesker på et meget nærværende plan. Men naturligvis er også den deciderede hard-core viden helt afgørende.

Nye netværk

Dagene var fyldt af et tæt program og masser af læring, men mødet med biblioteksfolk fra andre steder i Europa, er klart det, der har gjort størst indtryk, forklarer Annette W. Godt. Både på den helt store klinge, men også kollegialt og menneskeligt.

– Jeg sad f.eks. sammen med folk fra Serbien, Kroatien, Spanien, Montenegro og Vatikanstaten – det var jo selvfølgelig noget helt andet, men utroligt interessant at få indblik i. Mange af os har set filmen The Librarian, men Vatikanets deltager forsikrede os om,at den ikke lignede virkeligheden.

– Noget at af det helt centrale, som vi alle tager med os hjem, er en opfordring til øget advocacy-indsats. Vi skal alle – fra top til bund i bibliotekerne – være meget mere opmærksomme på bibliotekernes betydning, og vi skal kunne fortællingen som aktive ambassadører for biblioteket.

En idé og et forslag

– Jeg blev inviteret rundt i hele Europa. Som faglig næstformand kunne jeg tænke mig mere vidensdeling og at invitere andre, måske biblioteksledere, med. Fonden Culture moves Europe har netop åbnet sit andet Call med ansøgningsfrist den 31. maj. Den understøtter kunstnere og kulturprofessionelle med Mobility Grants til 40 Creative Europe-lande. Jeg overvejer selv muligheden for at besøge og lære af biblioteker/kolleger i Europa. Og vil her gerne opfordre kolleger til at kontakte mig. Hvis de er interesserede, kan vi overveje en fælles ansøgning.

En vigtig reminder

Det europæiske IFLA-møde var godt tilrettelagt, fortæller DB’s faglige næstformand videre. Mens de første par dage var afsat til aktivt workshop-arbejde mødtes deltagerne på tredjedagen med repræsentanter fra EU, som introducerede forskellige EU-programmer og initiativer på kultur og læseområdet samt om understøttelse af digitale kompetencer. Områder hvor bibliotekerne spiller en væsentlig rolle.

Mødet gav mig mange ting med hjem. Først og fremmest var det dog en vigtig reminder om, hvorfor dét, vi går og laver i bibliotekerne, har betydning. Ikke bare i krig og under andre samfundsudfordringer – men grundlæggende som en vigtig del af vores demokrati, slutter DB’s faglige næstformand Annette W. Godt.

Bill and Melinda Gates Global Libraries Programme støttede IFLA-workshoppen, hvori Annette W. Godt samt Steen Bording Andersen, dansk medlem af IFLA European Regional Division Committee for DB, deltog.

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler

Centralbibliotekerne skal have nye rammeaftaler fra 2025. Centralbibliotekerne indgik i sommeren 2020 rammeaftaler for perioden 2021- 2024. Det drejer sig om bibliotekerne i ...

Opbremsning på bogmarkedet – Bogpanelet

Obligatorisk læsning for alle bogens interessenter. Bogpanelets årsrapport 2023 viser at salget af trykte bøger og e-bøger er faldet fra 2021 til 2022, mens salget af ...

Læsning i forandring

Tre tendenser tegner sig i læsekulturen blandt voksne danskere: Danskerne finder nye veje til litteratur og måder at engagere sig i bøger på. I befolkningen under 50 år har ...

Dagplejernes Bibliotek

Når det gode samarbejde på tværs blomstrer. Rapport fra Viborg: Hvordan får vi som biblioteker etableret en god relation til kommunens dagplejere, som måske har været en ...

Hvad ved vi om børn og unges læseglæde?

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadested. En særlig national projektindsats skal løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv gennem et ...

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er i luften igen!

Alt hvad der er udgivet om dansk litteratur og danske forfattere er nu igen tilgængeligt efter at have været væk fra internettet i et år, og indholdsmæssigt at have været ...

Biblioteket på plakaten

I løbet af det 20. århundrede voksede folkebibliotekernes betydning. De nåede ud til en stadig større del af befolkningen og fik stigende behov for PR og markering i ...