IFLA WLIC 2023 set med en nybegynders øjne

Skrevet af

16. oktober, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Over 3.000 delegater fra mere end 150 lande deltog i IFLA kongressen ‘Let’s work together, let’s library’ i Rotterdam – heriblandt undertegnede, Anne Green, fra Svendborg Denmark.

Årets konference var et hæsblæsende bekendtskab med møder, sessioner, netværksaktiviteter og en benhård logistik, så jeg prøvede at få så meget som muligt med. Alle indtryk, informationer og nye bekendtskaber skal nu kanaliseres over i det videre sektionsarbejde.

Stejl læringskurve

Jeg har deltaget én gang før i Athen WLIC 2019, men det er første gang, jeg har deltaget som nyvalgt medlem af en IFLA sektionskomité.  Derfor var det med en lidt anden spænding og forventning, at jeg meldte min ankomst i kongrescenter Ahoy’s lobby og fik mit konferencepas. Allerede inden min deltagelse fornemmede jeg hurtigt størrelsen af IFLA. Jeg fik tilsendt diverse informationsmaterialer og en “Professional Unit Welcome Guide” på små 30 sider, hvor jeg kunne blive klogere på IFLA’s struktur, organisering, lingo, forpligtelser som medlem m.m.

Min kommende arbejdsgruppe – eller section – var hurtig til at byde mig velkommen i indledende zoom-møder, så jeg var godt klædt på allerede inden konferencen startede. Læringskurven var stejl, men utrolig spændende! Det officielle navn for min sektion er “Libraries for Children and Young Adults Section Standing Committee”. Formålet med IFLA og dermed også min sektion er at fremme samarbejde og udveksling af viden mellem biblioteker og biblioteksprofessionelle over hele verden. IFLA arbejder for at styrke bibliotekernes rolle i samfundet, fremme adgangen til information, forbedre bibliotekstjenester og ressourcer globalt samt udvikle professionelle standarder for biblioteksarbejde – også når det gælder børn og unge.

På job for bibliotekerne i Rotterdam

Med et nyligt valg er der både medlemmer, der stopper, og medlemmer der starter, så for nuværende er arbejdet i min sektion præget af dette. Der skal dannes nye arbejdsgrupper til at varetage de otte projekter, der allerede er i gang, og det skal besluttes hvilke nye projekter sektionen vil arbejde med.

Jeg er trådt ind i arbejdet om Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) og forventer at indtræde i hvert fald i én arbejdsgruppe mere. Mit indtryk er, at af sektionen er yderst aktiv.

Som del af det store konferenceprogram i Rotterdam afholdt sektionen en velbesøgt session med omkring 200 fremmødte, der blev klogere på sektionens tredje udgivelse af The World through picture books, et kompendie med billedbøger fra hele verden og tilhørende kontaktinformation, hvis man ønsker mere viden eller at begynde et samarbejde. Traditionen tro var der også organiseret en Flash Mob på Rotterdam Centralstation, hvor flere hundrede fagfolk læste højt af billedbøger fra deres eget land med det formål at sætte fokus på højtlæsning og vigtigheden i at dele fortællinger.

■ Bag den aktive børne- og unge sektion står ca. 20 medlemmer fra hele verden. Et inspirerende fællesskab med meget forskellige erfaringer fra deres respektive lande. Engagerede og energiske fagfolk, som alle hurtigt fik mig til at føle mig som en del af gruppen, hvilket kun har gjort min lyst til at kaste mig ind i arbejdet større – som temaet for årets IFLA konference siger: 

“Let’s work together, let’s library!”.


Læs mere om WLIC 2023: Nu vender IFLA skuden, interview med Kirsten Boelt medlem af IFLA Governing Board.

ANNE GREEN, afdelingsleder Svendborg Bibliotek og meldem af IFLA Libraries for Children and Young Adults Section Committee

Helping Libraries help Europeans

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest op til Europa-Parlamentets valg 5. juni 2024 og til brug for alle nyvalgte kandidater. Bibliotekets rolle i EU Manifestet er ...

Oodi Helsinki – Nordic Libraries Together 2024

Mød nordiske kolleger og hent ny inspiration til det lokale arbejde med læsefærdigheder og ’reading promotion’. Har du og dine kolleger endnu ikke besøgt Oodi, ...

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

EBLIDA – Endnu en dansker indtager direktørstolen

Det var med stor fornøjelse, at EBLIDA kunne annoncere Mikkel Christoffersen som ny direktør for EBLIDA fra den 1. februar 2024. Iblandt et stærkt ansøgerfelt var der dog ...

Biblioteket: A Social Platform

Genopfind det fysiske biblioteksrum. Som et sted – reelt for alle – og inddrag samlingen på nye engagerende og formidlende måder. NINja, det nordiske biblioteksnetværk, ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Holland og superbibliotekerne

Landets folkebiblioteker arbejder for og bidrager til et mere ‘rummeligt samfund, hvor alle har mulighed for og føler sig velkomne til at deltage’. Regeringen og ...

Nu vender IFLA skuden – interview med Kirsten Boelt

Offentliggørelse af Dubai som værtsby for WLIC 2024 sendte den internationale biblioteksorganisation ud i høj søgang i sommer forud for årets verdenskongres i Rotterdam sidst ...