Kulturkufferter sikrer børn kontakt med kunst og kultur

Skrevet af

Ann Poulsen

1 juli, 2015

Hele 1.600 kulturkufferter med bøger, film og et kulturpas til lokale tilbud er på vej ud til dagtilbud, indskolinger og til børn med udfordringer i boligområder i otte kommuner: Hjørring, Mariagerfjord, Randers, Horsens, Vejle, Aabenraa, Sønderborg, Odense og Helsingør. Disse kommuner har fået støtte til at sende kufferterne ud. I Kulturministeriet er der afsat fire millioner til en ny pulje til kulturkufferterne.

Kufferternes indhold er sammensat i samarbejde med eksperter på området, og kulturpasset giver adgang til mindst fem forskellige kulturoplevelser, hvoraf nogle også til forældre og søskende.

Kulturminister Marianne Jelved fortæller om projektet: – Børn har mange forskellige vilkår og muligheder i deres liv. Når de møder kunsten, er de på lige fod. Man kan se, høre, føle på den og opleve den umiddelbart. Det kræver ikke særlige bogsproglige eller fagsproglige forudsætninger. Kunst og dens æstetik er en sensitiv vej til læring, erkendelse og erfaring. Med kulturkufferten vil jeg gerne medvirke til, at alle børn får muligheden for at deltage i de fællesskaber, der opstår, når de møder kunsten, taler om den og sanser den.

Flere kommuner har mulighed for at søge om en bevilling, næste ansøgningsdeadline er 1. oktober. Man kan i øvrigt læse mere om kufferter og pulje på kulturstyrelsen.dk/kulturkuffert.

Det begynder med børn
Kulturkufferten er en del af Marianne Jelveds Børn- og ungestrategi fra maj 2014. Dens mål er på forskellig vis at understøtte alle børns kunst og kulturoplevelser, også dem, der ellers ikke kommer på museum eller møder kunst og kultur. Strategien er opdelt i tre målgrupper: Små børn, Skolebørn og Unge. Ministeriet har i alt afsat 40 mio. kroner til relaterede initiativer. Se mere på kum.dk/temaer/boerne-og-ungestrategi/om-boerne-og-ungestrategien.

KIrsten Boelt, Danmarks Biblioteksforenings faglige næstformand er begejstret for projektet. – Det er et fantastisk godt initiativ, som vil ramme mange børn. Børns møde med og fordybelse i kunst og kultur er vigtige byggesten til dannelse og er helt uundværlige, som del af et godt børneliv. Dejligt med nye muligheder for samarbejde omkring kunst og kultur mellem de institutioner, hvor børnene er mange timer, og bibliotekerne.

Ann Poulsen er specialkonsulent i Kulturstyrelsen.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...