Kulturkufferter sikrer børn kontakt med kunst og kultur

Skrevet af

Ann Poulsen

1 juli, 2015

Hele 1.600 kulturkufferter med bøger, film og et kulturpas til lokale tilbud er på vej ud til dagtilbud, indskolinger og til børn med udfordringer i boligområder i otte kommuner: Hjørring, Mariagerfjord, Randers, Horsens, Vejle, Aabenraa, Sønderborg, Odense og Helsingør. Disse kommuner har fået støtte til at sende kufferterne ud. I Kulturministeriet er der afsat fire millioner til en ny pulje til kulturkufferterne.

Kufferternes indhold er sammensat i samarbejde med eksperter på området, og kulturpasset giver adgang til mindst fem forskellige kulturoplevelser, hvoraf nogle også til forældre og søskende.

Kulturminister Marianne Jelved fortæller om projektet: – Børn har mange forskellige vilkår og muligheder i deres liv. Når de møder kunsten, er de på lige fod. Man kan se, høre, føle på den og opleve den umiddelbart. Det kræver ikke særlige bogsproglige eller fagsproglige forudsætninger. Kunst og dens æstetik er en sensitiv vej til læring, erkendelse og erfaring. Med kulturkufferten vil jeg gerne medvirke til, at alle børn får muligheden for at deltage i de fællesskaber, der opstår, når de møder kunsten, taler om den og sanser den.

Flere kommuner har mulighed for at søge om en bevilling, næste ansøgningsdeadline er 1. oktober. Man kan i øvrigt læse mere om kufferter og pulje på kulturstyrelsen.dk/kulturkuffert.

Det begynder med børn
Kulturkufferten er en del af Marianne Jelveds Børn- og ungestrategi fra maj 2014. Dens mål er på forskellig vis at understøtte alle børns kunst og kulturoplevelser, også dem, der ellers ikke kommer på museum eller møder kunst og kultur. Strategien er opdelt i tre målgrupper: Små børn, Skolebørn og Unge. Ministeriet har i alt afsat 40 mio. kroner til relaterede initiativer. Se mere på kum.dk/temaer/boerne-og-ungestrategi/om-boerne-og-ungestrategien.

KIrsten Boelt, Danmarks Biblioteksforenings faglige næstformand er begejstret for projektet. – Det er et fantastisk godt initiativ, som vil ramme mange børn. Børns møde med og fordybelse i kunst og kultur er vigtige byggesten til dannelse og er helt uundværlige, som del af et godt børneliv. Dejligt med nye muligheder for samarbejde omkring kunst og kultur mellem de institutioner, hvor børnene er mange timer, og bibliotekerne.

Ann Poulsen er specialkonsulent i Kulturstyrelsen.

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...