Kulturkufferter sikrer børn kontakt med kunst og kultur

Skrevet af

1. juli, 2015

Hele 1.600 kulturkufferter med bøger, film og et kulturpas til lokale tilbud er på vej ud til dagtilbud, indskolinger og til børn med udfordringer i boligområder i otte kommuner: Hjørring, Mariagerfjord, Randers, Horsens, Vejle, Aabenraa, Sønderborg, Odense og Helsingør. Disse kommuner har fået støtte til at sende kufferterne ud. I Kulturministeriet er der afsat fire millioner til en ny pulje til kulturkufferterne.

Kufferternes indhold er sammensat i samarbejde med eksperter på området, og kulturpasset giver adgang til mindst fem forskellige kulturoplevelser, hvoraf nogle også til forældre og søskende.

Kulturminister Marianne Jelved fortæller om projektet: – Børn har mange forskellige vilkår og muligheder i deres liv. Når de møder kunsten, er de på lige fod. Man kan se, høre, føle på den og opleve den umiddelbart. Det kræver ikke særlige bogsproglige eller fagsproglige forudsætninger. Kunst og dens æstetik er en sensitiv vej til læring, erkendelse og erfaring. Med kulturkufferten vil jeg gerne medvirke til, at alle børn får muligheden for at deltage i de fællesskaber, der opstår, når de møder kunsten, taler om den og sanser den.

Flere kommuner har mulighed for at søge om en bevilling, næste ansøgningsdeadline er 1. oktober. Man kan i øvrigt læse mere om kufferter og pulje på kulturstyrelsen.dk/kulturkuffert.

Det begynder med børn
Kulturkufferten er en del af Marianne Jelveds Børn- og ungestrategi fra maj 2014. Dens mål er på forskellig vis at understøtte alle børns kunst og kulturoplevelser, også dem, der ellers ikke kommer på museum eller møder kunst og kultur. Strategien er opdelt i tre målgrupper: Små børn, Skolebørn og Unge. Ministeriet har i alt afsat 40 mio. kroner til relaterede initiativer. Se mere på kum.dk/temaer/boerne-og-ungestrategi/om-boerne-og-ungestrategien.

KIrsten Boelt, Danmarks Biblioteksforenings faglige næstformand er begejstret for projektet. – Det er et fantastisk godt initiativ, som vil ramme mange børn. Børns møde med og fordybelse i kunst og kultur er vigtige byggesten til dannelse og er helt uundværlige, som del af et godt børneliv. Dejligt med nye muligheder for samarbejde omkring kunst og kultur mellem de institutioner, hvor børnene er mange timer, og bibliotekerne.

Ann Poulsen er specialkonsulent i Kulturstyrelsen.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...