Pris til kreativitet og debat bibliotekets roller lokalt

Skrevet af

9. april, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Hvilken rolle spiller det lokale folkebibliotek i kommunerne? Fra generalforsamling og kulturmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midt.

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Region Midt var der debat om bibliotekets potentialer. Her drøftede Johan Brødsgaard (B), Silkeborg Byråd og formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Plan, og Kristian Stride (A) ligeledes Silkeborg Byråd – begge medlemmer af Danmarks Biblioteksforening Repræsentantskab – de mulige roller, det lokale folkebibliotek skal og kan spille, når kommunale/nationale/globale dagsordener udmøntes i kommunen. Efterfulgt af en levende debat med generalforsamlingens deltagere.

Kulturprisen på 10.000 kroner fik Holstebro Balletskoles leder Mette Dalgaard Jørgensen. Prisen gik i år til balletskolen for projektet Marens små venner. Et tvær-gående kreativt og kunstnerisk projekt, hvor 800 børn fra 13 skoler i Holstebro skabte deres egen Maren – inspireret af Giacomettis skulptur “Kvinde på kærre” til daglig kaldet Maren og placeret foran det gamle rådhus i Holstebro. Efterfulgt af en udstilling og auktion på Holstebro bibliotek, hvorfra indtægterne gik til Danmarks Indsamling 2024.

Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midt sikrer gennem dialog kulturpolitikere, bibliotekspersonale og øvrige medlemmer indflydelse på den fremtidige udvikling og lovgivning inden for biblioteksvirksomhed og tilgrænsende områder. Foreningen er i øvrigt inspirator og talerør for bibliotekerne og fungerer som debatforum for kultur- og biblioteksinteresserede og som formidler af faglig viden og biblioteks- og kulturpolitisk debat.

Inge Dinis (A) konkluderede i sin beretning, at regionsforeningen langt hen ad vejen også efterlever sin målsætning om , at “inspirere Danmarks Biblioteksforening i dens arbejde blandt andet ved at rejse debatter og stille hovedforeningen forslag til behandling”.

I 2022 og 2023 har bestyrelsens opmærksomhed især drejet sig om børns manglende læsning og læsemotivation og bibliotekets rolle som et sted, der understøtter social bæredygtighed. “Vores optagethed af disse emner har affødt, at regionsforeningen af Danmarks Biblioteksforening, er blevet inviteret til at være medansvarlig for et regionalt fyraftensmøde om ”Det bæredygtige bibliotek i den nationale/ kommunale trivsels-dagsorden”. Regionsforeningens bestyrelse besluttede, at ’det vil vi gerne’.  Det  regionale møde fælles med Danmarks Biblioteksforening vil finde sted mandag den 28. oktober på Herning Bibliotek.

MARTIN LUNDSGAARD-LETH, kultur- og biblioteksleder, Ikast-Brande Kommune.

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Biblioteket er et demokratisk væksthus

Tendenser som voksende polarisering, borgerdeltagelse og tilliden i samfundet var i centrum på Bibliotekschefforeningens årsmøde 2024 “Biblioteket som demokratisk ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...