Sæt gang i lokal brugerudvikling

Grafik: Zu Jørgensen.

Skrevet af

14. februar, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje til at finde løsninger på nogle af de udfordringer, som det moderne folkebibliotek står over for.

Gennem kulturforbrug, læsevaner og formål med at bruge biblioteket eller ej har analysevirksomheden Moos-Bjerre kortlagt, hvilke behov borgerne og samfundet har til bibliotekets virksomhed, og hvilke holdninger borgerne har til biblioteket. Formålet med undersøgelsen er tosidet. Dels at få etableret en fælles forståelse af danskernes brug af folkebibliotekerne mere generelt. Og dels at skabe et opdateret og praksisanvendeligt grundlag, så bibliotekerne kan styrke deres virksomhed lokalt, gennem strategiske og målrettede initiativer. Undersøgelsen bygger ovenpå en lignende analyse fra 2013.

Brugen af biblioteket

Brugere defineres i undersøgelsen som borgere, der har været på et bibliotek eller brugt de digitale tilbud inden for de sidste tre måneder. 53% af danskerne er biblioteksbrugere; 41% er hyppige brugere og har været på det fysiske bibliotek inden for den sidste måned, mens det tal for den digitale brug er 39%. Som tallene også viste i 2013 – jo tættere man bor på biblioteket desto hyppigere bruges det.

Lige omkring en tredjedel ved i ‘mindre grad’ eller slet ikke, hvad man kan bruge biblioteket til. Der er kort sagt pænt potentiale i at udbrede kendskabet til biblioteket. Ikke mindst i relation til de 9%, der slet ikke kender bibliotekets tilbud.

Ifølge undersøgelsen er der fremgang i biblioteksbrugen. I 2023 er 41% hyppige brugere, mens det tal i 2013 var 35%. Også når det handler om de digitale services som eReolen.dk og andet, er der sket en forbedring. I 2013 svarede ca. hver anden, at de ikke kendte disse muligheder. I dag svarer kun godt en ud af fire, at man ikke kender nogle af de digitale tilbud.

Værdien af biblioteket

Analysen viser, at kultur generelt opleves som et vigtigt element i menneskers liv og udvikling. Mere end halvdelen af borgerne mener, at kulturelle tilbud er vigtige for:

•   Menneskers dannelse (68%)

•   Uddannelse og kompetencer (60%)

•   Sammenhængskraften i landet (53%)

•   Deres egen livskvalitet (50%)

Der er bred opbakning til biblioteket i samfundet. Hele syv ud af ti (71%) oplever, at biblioteket har stor samfundsmæssig værdi – uanset om de er brugere eller ej.

Lige adgang og fællesskab

Det fremhæves, at folkebibliotekerne som kulturinstitution udover at være en vigtig kulturformidler og kilde til viden har stor betydning i forhold til at fungere som en samlende institution – et inkluderende sted, hvor alle har lige adgang til viden, litteratur og fællesskab. Og selvom borgerne primært bruger bibliotekerne til at låne materiale og i høj grad vurderer, at biblioteket skal være et sted for formidling af litteratur, læring og viden, så er en gennemgående motivation for at deltage i kultur- og biblioteksaktiviteter ofte tæt knyttet til dannelsen af meningsfulde sociale forbindelser.

■ PIXI-udgaven udkom i januar 2024. Den giver ud over enkel adgang til resultaterne af den store undersøgelse også nogle greb til lokalt arbejde med målgrupper. I forlængelse af lanceringen tilbyder Tænketanken Fremtidens Biblioteker aktuelt en arrangementsrække i form af webinarer med fokus på tre temaer: Udsatte brugergrupper, publikumsudvikling samt rum og funktion og fællesskab. Desuden er det muligt at aftale oplæg lokalt de steder, hvor bibliotekerne tager fat på at arbejde med sagen ude i kommunerne.

Undersøgelsen arbejder med ni brugersegmenter.

Se mere på fremtidensbiblioteker.dk.

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Biblioteket er et demokratisk væksthus

Tendenser som voksende polarisering, borgerdeltagelse og tilliden i samfundet var i centrum på Bibliotekschefforeningens årsmøde 2024 “Biblioteket som demokratisk ...

Pris til kreativitet og debat bibliotekets roller lokalt

Hvilken rolle spiller det lokale folkebibliotek i kommunerne? Fra generalforsamling og kulturmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midt. I forbindelse med den ordinære ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...