Magasiner

DBs magasin ‘Danmarks Biblioteker’ udkommer 6 gange årligt.

Deadlines, medieblad, abonnement og anden praktisk information.

Se tidligere udgaver af Danmarks Biblioteker som pdf her.

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

Bredt funderet lyrikfremstød

Lad os i fælleskab give lyrikken et tiltrængt løft, gøre den lettere tilgængelig og etablere en dynamisk tumleplads for poesiens læsere og interessenter. Det er, hvad ...

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

Når litteraturen skaber sammenhold – om københavnernes læsning

Litteraturen kan samle mennesker, skabe forståelse for folk, der er anderledes, give kendskab til andre kulturer, og så kan den give viden og glæde. Litteraturfestivalen kbh ...

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

Biblioteksudvikling i udsatte boligområder

Flere og flere biblioteker i udsatte boligområder har i de forgangne årtier udviklet nye forståelsesrammer for deres virksomhed og selvforståelse. Deres strategier tog afsæt ...

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

Repræsentantskabet: Danmarks Biblioteksforening – Talerør og brobygger!

I sin mundtlige halvårsberetning redegjorde DBs formand, Vagn Ytte Larsen (A), Odsherred, for foreningens aktiviteter siden årsmødet i marts i Helsingør. Formanden ...

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

Umeå – kulturen som drivkraft

I 2014 er Umeå udpeget som europæisk Kulturhovedstad. En status og satsning som bl.a. bygger på kommunens langsigtede strategi frem mod 2050: Kulturen skal fungere som ...

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

Re?thinking Libraries

Det handler på den ene side fortsat om at udvikle bibliotektstilbuddet ud fra det lokalsamfund, man agerer i. Men på den anden side om også at udvikle biblioteket i ...

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

Reception for ny publikation: ‘Biblioteket i byudviklingen’

På novembers næstsidste dag markerede Danmarks Biblioteksforening udgivelsen af bogen Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation. Kultur og ...

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

Læring hele livet. Seniorer og biblioteker

I oktober 2011 afholdt Goethe Instituttet i Genova konferencen The 60+ at the library – a comparison of international experiences. Fra Danmark var Roskilde ...

2011 - Årgang 2011, Nr. 8

BITE – Bibliotekernes Temauge bød på syv dage med Oprør

Bibliotekerne i 24 kommuner omkring København samarbejdede i uge 47 om temaugen BITE. Med temaet ’Oprør’ arrangerede bibliotekerne en sand perlerække af ...