Biblioteket er en væsentlig faktor i antiradikalisering

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

5 juli, 2016

Ny undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at hele 84 % af indvandrere og efterkommere oplever, at biblioteket giver dem kendskab til samfundet og 51% siger det er på biblioteket de lærer om Danmark, dansk kultur og demokrati.

”Debatten om antiradikalisering handler ofte om at lovgive mod radiale imamer eller om at stramme indfødsretsprøven. Jeg kunne ønske man i stedet havde fokus på hvad det egentlig er der har effekt når det kommer til at integrere flygtninge og indvandre” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (S), som også er kulturudvalgsformand i Aarhus og forsætter:

”En klar forudsætning for at skabe integration og undgå radikalisering er at få mennesker til at føle sig som en del af fællesskabet. Derfor er det så vigtigt at have fokus på hvad der virker, og denne undersøgelse dokumenterer klart bibliotekernes effekt”

Kulturministeren har netop nu fokus på at lave en DanmarksKanon for at finde de særlige danske værdier, og i indfødsretsprøverne er der fokus på kendskabet til Danmarks, dansk kultur og demokrati. Men hvad giver reelt indvandrere kendskab til samfundet?

”I Aarhus har vi hele tiden vidst, at biblioteket var krumtappen i arbejdet med at skabe integration, især i udsatte boligområder, og derfor har vi bevidst arbejdet på at styrke bibliotekerne i de udsatte områder.
Det er vigtigt hele tiden at have fokus på alle de små ting som er med til at skabe den integration, som er en forudsætning for at undgå radikalisering, og med denne undersøgelse har vi nu dokumentation for, at indvandrere og efterkommere også selv mener, at bibliotekerne spiller en markant rolle i at få dem til at føle sig som en del af fællesskabet.” slutter Steen B. Andersen

Fakta fra undersøgelsen
84% af indvandrere og efterkommere oplever at biblioteket medvirker til en oplevelse af at man får kendskab til samfundet
51% af indvandrere og efterkommere siger, at de har lært om Danmark, dansk kultur og demokrati på de danske folkebiblioteker
Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre & Lange for Danmarks Biblioteksforening maj og juni 2016
Se www.db.dk/undersøgelser

 
For uddybende kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening:
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...

Flere danske børn er svage læsere

Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2021 er landet. To af hovedpointerne er, at op mod hver fjerde danske elev i 4. klasse læser usikkert, og gruppen af svage læsere er ...

Læser I med udsatte børn og unge?

Projekt Læs for Livet vil gerne i kontakt med biblioteker/bibliotekarer, der har lavet samarbejder med institutioner for anbragte børn og unge, behandlingsskoler eller andre ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Inflationen mindsker lysten til kunst- og kulturoplevelser

Inflationen buldrer derudaf, og priserne på alt fra dagligvarer til energi og gas har været på himmelflugt de sidste mange måneder. Som et resultat deraf oplever cirka ...

Ny undersøgelse: Børn og unges læsning 2021

Undersøgelsen “Børn og unges læsning 2021” giver et nuanceret billede af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig faglige anbefalinger og inspiration til, ...