Biblioteket får indvandrere til at uddanne sig

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 juli, 2016

En helt ny undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening dokumenterer, at bibliotekerne har en stor betydning for uddannelse blandt indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark Hele 70% af indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark siger nemlig i undersøgelsen, at ”biblioteket har hjulpet mig personligt til at gennemføre skole eller uddannelse”.

”Jeg er overbevist om, at, at bibliotekernes meget målrettede indsats for at hjælpe alle med at opnå viden og derigennem uddannelse vil sætte sig ganske mærkbare spor, både i den nutidige og kommende generationers uddannelsesniveau og sociale integrérbarhed blandt nye danskere” siger Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening i anledningen af undersøgelsen, og fortsætter:

”Samfundet har brug veluddannede borgere. Det siger politikerne, det siger erhvervslivet og det siger historien. Samfundsdebatten fremstiller jævnligt indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark som værende udfordrede i forhold til at tilegne sig viden og uddannelse for at kunne begå sig i samfundet, men den nye undersøgelse viser, at indvandrere er rigtig gode til at bruge de danske biblioteker som vejen til en uddannelse og integration, og det er vigtig viden, som jeg håber man på alle niveauer vil både anerkende og aktivt anvende.”

Undersøgelsen viser, at de kvindelige indvandrere og efterkommer er lidt bedre til at bruge biblioteket til at opnå en uddannelse end mændene (K:75%, M:62%), men tallene er for begge køns vedkommende så høje, at de blot underbygger den store betydning bibliotekerne har for indvandreres generelle tilegnelse af uddannelse.

”Integrationsdebatten er vigtig, ikke mindst i disse år. Ganske ofte handler debatten dog kun om problemerne, uden at forsøge at identificere løsninger. Det gør denne undersøgelse noget ved. Bibliotekerne er simpelthen en gave for integrationen. Vi skal have fokus på hvad der virker, både når vi taler om uddannelse og hvad der skaber integration. Derfor bør man i højere grad få øjnene op for bibliotekernes rolle og de resultater som undersøgelsen viser. Jeg håber politikerne har mod på at bruge denne viden aktivt” slutter formanden for Danmarks Biblioteksforening.

Fakta fra undersøgelsen
70% af indvandrere og efterkommere siger, at biblioteket har hjulpet dem personligt til at gennemføre skole eller uddannelse
54% af indvandrere og efterkommere siger, bibliotekets personale har hjulpet dem til at gennemføre skole eller uddannelse
Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre & Lange for Danmarks Biblioteksforening maj og juni 2016
Se www.db.dk/undersøgelser

For uddybende kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening:
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...

Flere danske børn er svage læsere

Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2021 er landet. To af hovedpointerne er, at op mod hver fjerde danske elev i 4. klasse læser usikkert, og gruppen af svage læsere er ...

Læser I med udsatte børn og unge?

Projekt Læs for Livet vil gerne i kontakt med biblioteker/bibliotekarer, der har lavet samarbejder med institutioner for anbragte børn og unge, behandlingsskoler eller andre ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Inflationen mindsker lysten til kunst- og kulturoplevelser

Inflationen buldrer derudaf, og priserne på alt fra dagligvarer til energi og gas har været på himmelflugt de sidste mange måneder. Som et resultat deraf oplever cirka ...

Ny undersøgelse: Børn og unges læsning 2021

Undersøgelsen “Børn og unges læsning 2021” giver et nuanceret billede af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig faglige anbefalinger og inspiration til, ...