Biblioteket skaber mønsterbrydere

Skrevet af

19. juli, 2016

En ny undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at bibliotekerne styrker fællesskabet og kan give socialt svage et skub i den rigtige retning.

”Undersøgelsen indikerer klart, at biblioteket medvirker til at skabe mønsterbrydere. 78% af dem som kommer fra en økonomisk dårligere stillet familie svarer i undersøgelsen, at biblioteket medvirker til en oplevelse af, at man får kendskab til samfundet, og 59% fra samme gruppe oplever at blive en del af et fællesskab på biblioteket. Så kan man vist ikke vise bibliotekets rolle tydeligere – hvis man altså tror på, at viden og det at føle sig som en del af fællesskabet er en vigtig ingrediens i at skabe mønsterbrydere” siger Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening i anledning af undersøgelsen.

Mønsterbrydere, altså personer som også har opnået et væsentlig højere uddannelse end deres forældre, oplever ifølge undersøgelse i høj grad også, at bibliotekerne styrker deres læselyst. Hele 69% af mønsterbryderne siger nemlig, at biblioteket bidrager positivt til at få dem til at læse mere.

”Mønsterbryderne oplever motivation mange steder fra, og mange faktorer er givetvis afgørende for at blive mønsterbryder. I den forbindelse er alle små skridt og skub i den rigtige retning vigtige, og her tæller biblioteket helt sikkert med på den positive liste” slutter formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

Fakta fra undersøgelsen
78% af folk fra ressourcesvage familier oplever, at biblioteket giver dem kendskab til samfundet
59% af folk fra ressourcesvage familier oplever, at biblioteket medvirker til en oplevelse af, at man er en del af et fællesskab
69% af mønsterbryderne oplever, at biblioteket bidrager positivt til at få dem til at læse mere
Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre & Lange for Danmarks Biblioteksforening maj og juni 2016
Se www.db.dk/undersøgelser

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...