Biblioteket skaber mønsterbrydere

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

19 juli, 2016

En ny undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at bibliotekerne styrker fællesskabet og kan give socialt svage et skub i den rigtige retning.

”Undersøgelsen indikerer klart, at biblioteket medvirker til at skabe mønsterbrydere. 78% af dem som kommer fra en økonomisk dårligere stillet familie svarer i undersøgelsen, at biblioteket medvirker til en oplevelse af, at man får kendskab til samfundet, og 59% fra samme gruppe oplever at blive en del af et fællesskab på biblioteket. Så kan man vist ikke vise bibliotekets rolle tydeligere – hvis man altså tror på, at viden og det at føle sig som en del af fællesskabet er en vigtig ingrediens i at skabe mønsterbrydere” siger Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening i anledning af undersøgelsen.

Mønsterbrydere, altså personer som også har opnået et væsentlig højere uddannelse end deres forældre, oplever ifølge undersøgelse i høj grad også, at bibliotekerne styrker deres læselyst. Hele 69% af mønsterbryderne siger nemlig, at biblioteket bidrager positivt til at få dem til at læse mere.

”Mønsterbryderne oplever motivation mange steder fra, og mange faktorer er givetvis afgørende for at blive mønsterbryder. I den forbindelse er alle små skridt og skub i den rigtige retning vigtige, og her tæller biblioteket helt sikkert med på den positive liste” slutter formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

Fakta fra undersøgelsen
78% af folk fra ressourcesvage familier oplever, at biblioteket giver dem kendskab til samfundet
59% af folk fra ressourcesvage familier oplever, at biblioteket medvirker til en oplevelse af, at man er en del af et fællesskab
69% af mønsterbryderne oplever, at biblioteket bidrager positivt til at få dem til at læse mere
Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre & Lange for Danmarks Biblioteksforening maj og juni 2016
Se www.db.dk/undersøgelser

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Flere danske børn er svage læsere

Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2021 er landet. To af hovedpointerne er, at op mod hver fjerde danske elev i 4. klasse læser usikkert, og gruppen af svage læsere er ...

Læser I med udsatte børn og unge?

Projekt Læs for Livet vil gerne i kontakt med biblioteker/bibliotekarer, der har lavet samarbejder med institutioner for anbragte børn og unge, behandlingsskoler eller andre ...