Borgerne kan i mange kommuner brevstemme til kommunevalget

Skrevet af

31. oktober, 2013

Vil du brevstemme til kommunalvalget, kan det ske på flertallet af landets biblioteker. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Biblioteksforening netop har lavet.

”McDonalds har fået meget omtale på at man kan brevstemme hos dem i Københavns Kommune, og det er jo udmærket” siger formanden for Danmarks Biblioteksforening og fortsætter ”men jeg synes i den forbindelse, at det kræver mindst ligeså meget demokratisk opmærksomhed, at man faktisk kan brevstemme på 2/3 af landets biblioteker, hvor langt over halvdelen af borgerne kommer med jævne mellemrum”

Undersøgelsen er gennemført i perioden 8. til 30. oktober 2013, og 69 af landets 98 hovedbiblioteker har pr. d.d. svaret på undersøgelsens spørgsmål.

På hele 46 ud af 69 hovedbiblioteker (67 %) er det muligt at brevstemme forud for kommunalvalget. Til gengæld er det kun i Sønderborg, Lejre og Vallensbæk at borgerne har mulighed for at stemme på biblioteket på selve valgdagen den 19. november, ligesom det er muligt på udvalgte biblioteksfilialer i Køge, Hjørring, Nyborg, Varde og Høje-Taastrup.

 

Langt de fleste kommuner har således ikke tænkt sig at bruge biblioteket som valgsted på selve valgdagen. Og det er faktisk en rigtig dårlig strategi. Over 600.000 danskere med stemmeret mener nemlig, at det vil kunne påvirke deres valgdeltagelse positivt, hvis de også får mulighed for at stemme på det lokale bibliotek. Det viser en undersøgelse, som Epinion og Moos-Bjerre Analyse har lavet for Danmarks Biblioteksforening.

Især den unge del af befolkningen mener, at der bør kunne stemmes på bibliotekerne, idet 68 % af de 20-29 årige er tilhængere af denne mulighed. For den øvrige del af befolkningen ligger tallet på ca. 55 %.

"Skal vi have styrket demokratiet og få flere danskere, også de helt unge, til at deltage, viser vores undersøgelse, at det er oplagt for kommunerne også at benytte bibliotekerne som valgsted” siger formand for DB Vagn Ytte Larsen.

Se mere på https://www.db.dk/undersøgelser
 

For flere oplysninger kontakt Danmarks Biblioteksforening:
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget fra 30,2 mio. i 2022 til 32,7 mio. i 2023 svarende til en stigning på 8 pct. Både de fysiske udlån fra folkebibliotekerne og de digitale udlån ...

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...