Årgang 2015, Nr. 1

Folketingsvalg 2015: Politikerne om Folkebiblioteket, lov og kommuneforskelle

Vi skal have Folketingsvalg den 18. juni 2015. Derfor er der – i sammenhæng med Danmarks Biblioteksforenings arbejde med en ny 2020-strategi – god grund til at høre ...

Folkebibliotekernes værdi

I januar måned udkom rapporten Folkebibliotekernes samfundsøko- nomiske værdi fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Her har uafhængige økonomer regnet på bibliotekernes ...

NEXT CHAPTER – skraldespand eller schweizerkniv?

Hvordan skal bibliotekerne udvikle sig i fremtiden, og hvad vil vi, spurgte Mogens Vestergaard, formand for Biblioteks- chefforeningen, på BCFs årsmøde og generalforsamling i ...

Nyhedsklip

100.270.616 kroner samlede danskerne ind til årets Danmarks Indsamling, afsluttet 31. januar, som støtte til en række humanitære hjælpeorganisationers projekter. Bl.a. bidrog ...

Samfundsøkonomisk gevinst

Sjældent, hvis nogensinde, har en ny rapport om biblioteker haft så stor og umiddelbar gennemslagskraft i medierne som 'Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi' ...

Gaudi og det røde bånd

Når historien skal skrives om landets biblioteksudvikling fra kommunalreformen til i dag, vil den handle om flere modsatrettede vilkår for folkebibliotekerne set under ét. På ...

Fremtidens skole – børnenes eget bud

Kundby-visionen: “I fremtiden vil jorden være udsat for farlige uv-stråler, da vi mennesker har fået ødelagt ozonlaget. Farlige gasser gør også, at det er farligt for ...

Børn og kultur i stærkt partnerskab – Interview med Ib Kristensen.

Med fokus på børn, leg, læring og kreativitet samt viden om de dele arbejdes der i Billund lige nu med to projekter af stor interesse for biblioteksfolk og kommunalpolitikere. ...

Biblioteksverdenens reaktion på Charlie Hebdotragedien

Frankrig. Attentatet mod det venstreorienterede fran-ske satiremagasin Charlie Hebdo og drabet af 12 tegnere, journalister og andre medarbejdere den 5. januar og det ...