Danskerne kommer tilbage på bibliotekerne, men mange har stadig få konkrete kultur-planer

Skrevet af

20. september, 2021

Siden maj har Kulturbarometeret målt på borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til kulturlivet, og med kun en enkelt undtagelse har barometerets målinger kun gået i én retning – opad.
Lysten til at deltage har, tillige med trygheden, været støt stigende, hvilket er gode nyheder for de hårdt trængte kulturinstitutioner.

Den seneste måling viser blandt andet, at danskerne i stigende omfang vender tilbage til bibliotekerne, og at bibliotekerne er blandt de kulturinstitutioner som er blevet besøgt mest på det seneste.
Selvom der stadig er et stykke vej til besøgs- og udlånstallene fra før corona slog til, så er der tegn på, at det går den rigtige vej igen.

Hvilke oplevelser har du været publikum til eller bruger af den sidste måned?
(Kilde: Kulturbarometer #6)

I den seneste måling fra 20. september 2021 er borgernes forventninger til deres kulturforbrug højere end ved nogen tidligere målinger. Særligt på biografområdet hvor 53% svarer, at de forventer at lægge vejen forbi en biografsal. Sammenlignet med forrige måling er det en stigning på 7 procentpoint, mens andelen der forventer at besøge biblioteket stiger med 4 procentpoint til 34%.

Hvilke oplevelser forventer du at være publikum til eller bruger af i den kommende måned i Danmark?
(Kilde: Kulturbarometer #6)


Alligevel viser undersøgelsen også, at hele 56% af borgerne ikke har lavet nogen konkrete planer om at deltage i kulturlivet trods ophævelsen af corona-restriktionerne;

Efter halvandet år med COVID-19-restriktioner er de fleste nu ophævet. Har ophævelsen af restrik-tionerne betydet, at du har lavet aftaler om at deltage i konkrete professionelle kulturoplevelser og sportsbegivenheder?
(Kilde: Kulturbarometer #6)

 

Kulturbarometeret er en måling foretaget af Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Den har til formål at belyse borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Kulturbarometeret er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Målingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne i alliancen Dansk Kulturliv: Dansk Teater, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Live, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse samt Organisationen Danske Museer.

Hele 6. måling af kulturbarometeret kan hentes på https://www.applaus.nu/kulturbarometer/

Stor læseundersøgelse af samtlige skoleelever i kommune undervejs

Rudersdal lancerer en omfattende læseundersøgelse blandt samtlige skoleelever i kommunen, med fokus på at styrke læseglæden.

The educational benefits of public libraries

Investeringer i biblioteker har en positiv effekt på testscores for børn på skoler, viser nyt amerikansk studie.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...