Hverdagskulturen trækker borgere til kommunen

Skrevet af

25. oktober, 2017

Hverdagskulturen trækker borgere til kommunen
Et veludviklet kultur- og bibliotekstilbud i kommunen betyder meget for hvor folk vælger at bosætte sig, viser en undersøgelse fra 2015. Specielt de veluddannede lægger stor vægt på et godt kulturtilbud i kommunen.

 • Giv borgerne kulturel næring
  Skal kommunen tiltrække nye borgere, så sørg for at jeres kulturtilbud, herunder biblioteket, er veludviklet og tidssvarende
 • Finkulturen giver overskrifter – hverdagskulturen giver engagerede borgere
  Næsten halvdelen af de adspurgte videreuddannede i undersøgelsen, som er flyttet inden for de sidste 10 år angav, at tilstedeværelsen af et godt kulturelt tilbud i kommunen betød noget ved valget af bopælskommune. Vel at mærke de kulturtilbud, som kan bruges i hverdagen, ikke kun ved særlige lejligheder. Kulturen som bl.a. biblioteker og museer hele tiden stiller til rådighed for kommunens borgere
 • Borgerne vil have læseoplevelser – husk at tilbyde dem!
  Kulturpolitik var stort set fraværende ved KV13, men 80 % angiver i en undersøgelse, at det er vigtigt at politikerne prioriterer, at bibliotekerne har ressourcer til at tilbyde gode læse- og kulturoplevelser til borgerne. 50 % af vælgerne angav, at det i nogen eller høj grad kunne have betydning for deres stemme ved kommunalvalget

Sæt bibliotekerne på dagsordenen til kommunalvalget
Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i Danmark. Det er langt fra altid kulturen som står øverst på den politiske dagsorden, men det kan vi sammen forsøge at påvirke. Her giver DB nogle bud på hvorfor bibliotekerne er vigtige for kommunerne, som du er velkommen til at inddrage, når du deltager i debatter om kommunens og kulturens fremtid.

 1. Hverdagskulturen trækker borgere til kommunen
 2. Bibliotekerne fremmer læsningen og giver kommunen vidende borgere
 3. Biblioteket styrker fællesskabet og skaber mønsterbrydere blandt kommunens borgere

Sæt biblioteket på dagsordenen til kommunalvalget

 • Fordi den gode hverdagskultur trækker borgere til kommunen
 • Fordi bibliotekerne fremmer læsningen og giver oplyste og velfungerende borgere
 • Fordi bibliotekerne styrker fællesskabet og skaber mønsterbrydere blandt kommunens borgere
 • Fordi vigtigheden af at alle kan læse og forstå ikke må undervurderes
 • Fordi 38 mio. årlige besøg viser, at borgerne tiltrækkes af gode biblioteker
 • Fordi bibliotekerne ikke længere bare er passive bogsamlinger, men i dag er med til at gøre kommunens borgerne til aktive, demokratisk dannede individer
 • Fordi uden biblioteker og kultur smuldrer den kommunale sammenhængskraft

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...