Inflationen mindsker lysten til kunst- og kulturoplevelser

Skrevet af

19. september, 2022

Inflationen buldrer derudaf, og priserne på alt fra dagligvarer til energi og gas har været på himmelflugt de sidste mange måneder. Som et resultat deraf oplever cirka halvdelen af befolkningen, at deres lyst til at bruge penge på kunst og kultur er dalende.

Således viser en ny Kulturbarometer-måling, at 51% af borgerne synes, at de stigende udgifter til forbrugs- og konsumvarer har haft en negativ indvirkning på deres lyst til at opleve professionel kunst og kultur. Samtidig mener 47% af de adspurgte, at de stigende priser på energi og gas påvirker dem negativt, når det kommer til at opsøge kulturoplevelser.

Målingen viser desuden, at det særligt er unge forældre i alderen 18-34 år, som oplever større økonomiske udfordringer i forhold til kulturoplevelser.

COVID-19 er en anden negativ faktor i denne sammenhæng – og særligt, når det kommer til den ældre del af befolkningen. 40% i aldersgruppen 56+ år siger nemlig, at pandemien giver dem mindre eller meget mindre lyst til at opleve professionel kunst og kultur. Blandt de 18-34-årige er 27% negativt påvirket af COVID-19 i denne sammenhæng, mens 17% i samme aldersgruppe faktisk har fået større lyst til at opsøge kulturoplevelser som følge af pandemien.

I det store hele påvirker kunst og kultur langt de fleste positivt. Godt fire ud af fem af de adspurgte siger nemlig, at kunst og kultur gør dem glade, 69% bliver inspirerede, mens 65% siger, at det gør dem eftertænksomme.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget fra 30,2 mio. i 2022 til 32,7 mio. i 2023 svarende til en stigning på 8 pct. Både de fysiske udlån fra folkebibliotekerne og de digitale udlån ...

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

5. Kulturbarometer er offentliggjort

Applaus’ 5. Kulturbarometer-måling i 2022-23 er udkommet. Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til ...