Læsekoalitionen

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

23 juni, 2022

Læsekoalitionen er et agilt netværk, der arbejder med at skabe mere læselyst.
Gruppen er skabt på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, som varetager sekretariatsfunktionen og sørger for at indkalde til to årlige møder.

Formålet med læsekoalitionen er at at skabe mere læselyst i Danmark – med fokus på børn, unge og deres familier.

Læsekoalitionens mødekalender.

Medlemmer af Læsekoalitionen

 • Birgitte Reindel, Selskabet for Børnelitteratur, IBBY
 • Marie Elmegaard Pedersen, CFU UCL
 • Maiken Adelsten, Dansklærerforeningen
 • Pia Henriette Friis, Bibliotekschefforeningen
 • Betina Schiønning, Dansk Erhverv
 • Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
 • Ida Kongsø, Landsforeningen Skole & Bøger
 • Stine Reinholdt Hansen, Læremiddel.dk
 • Morten Visby, Dansk Forfatterforening
 • Johanne Pasgaard, Forbundet for Kultur og Information (udpeget af Tine Segel)
 • Maria Sjøblom, DBs repræsentantskab / Aalborg Bibliotekerne
 • Rikke Wettendorff, BUPL
 • Christine Lind Ditlevsen, Boghandlerforeningen
 • Karen Fjordside Pontoppidan, Boghandlerforeningen
 • Anne Sofie Hammer, Forfatterforeningen
 • Mette Steenberg, Læseforeningen
 • Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 • Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening

Baggrund
Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Børn og unge læser mindre litteratur i deres fritid. Og de læser mindre af lyst. Koalitionens arbejde tog udgangspunkt i undersøgelser fra 2017 og der arbejdes på at skabe en opfølgning på disse i 2022.

Arbejdet
Læsekoalitionen vil arbejde på at vende den faldende læselyst hos især børn og unge. Gennem vores arbejde ønsker vi at medvirke til at få forældre, fagpersoner, beslutningstagere og politikere til at handle.

Læsekoalitionens arbejde peger således ideelt set i to retninger:

 • I retning af konkrete læseprojekter: Inspiration, vidensdeling og konkrete projekter for fagpersoner, der til dagligt arbejder med børn, unge og læsning.
 •  retning af påvirkning af politiske beslutningstagere: Formidling af gode erfaringer og resultater af projekter til de politiske beslutningstagere med henblik på at påvirke dem til at prioritere dette område fremadrettet.

Vision
At udvikle en stærk læsekultur hos børn og unge og øge deres lyst til at læse.

På hvert møde i Læsekoalitionen vil der være:

 • Et inspirationsoplæg fra en interessent, der arbejder med at skabe læselyst.
 • En gennemgang af eksisterende projekter med fokus på, om der er initiativer, der skal koordineres, eller som kan danne baggrund for et fælles projekt og evt. projektansøgning.
 • En afdækning af, hvilket tema der skal arbejdes med på kommende møde, samt hvem der udarbejder oplæg og dagsorden.
 • Drøftelse af inddragelse af nye medlemmer.
 • Der nedsættes evt. ad hoc projektgrupper.
 • At udpege dét eller medlem(mer), der har ansvar for at skabe indhold på næste møde.

Bibliotekernes Dialogforum

Det internationale arbejde er et vigtigt emne for Bibliotekernes Dialogforum. IFLAs struktur og valg til de styrende organer, herunder hvilke kandidater de danske organisationer ...