Læsekoalitionen

Skrevet af

23. juni, 2022

Læsekoalitionen er et agilt netværk, der arbejder med at skabe mere læselyst.
Gruppen er skabt på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, som varetager sekretariatsfunktionen og sørger for at indkalde til to årlige møder.

Formålet med læsekoalitionen er at at skabe mere læselyst i Danmark – med fokus på børn, unge og deres familier.

Læsekoalitionens mødekalender.

Medlemmer af Læsekoalitionen

 • Birgitte Reindel, Selskabet for Børnelitteratur, IBBY
 • Marie Elmegaard Pedersen, CFU UCL
 • Maiken Adelsten, Dansklærerforeningen
 • Pia Henriette Friis, Bibliotekschefforeningen
 • Betina Schiønning, Dansk Erhverv
 • Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
 • Ida Kongsø, Landsforeningen Skole & Bøger
 • Stine Reinholdt Hansen, Læremiddel.dk
 • Morten Visby, Dansk Forfatterforening
 • Johanne Pasgaard, Forbundet for Kultur og Information (udpeget af Tine Segel)
 • Maria Sjøblom, DBs repræsentantskab / Aalborg Bibliotekerne
 • Rikke Wettendorff, BUPL
 • Christine Lind Ditlevsen, Boghandlerforeningen
 • Karen Fjordside Pontoppidan, Boghandlerforeningen
 • Anne Sofie Hammer, Forfatterforeningen
 • Mette Steenberg, Læseforeningen
 • Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 • Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening

Baggrund
Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Børn og unge læser mindre litteratur i deres fritid. Og de læser mindre af lyst. Koalitionens arbejde tog udgangspunkt i undersøgelser fra 2017 og der arbejdes på at skabe en opfølgning på disse i 2022.

Arbejdet
Læsekoalitionen vil arbejde på at vende den faldende læselyst hos især børn og unge. Gennem vores arbejde ønsker vi at medvirke til at få forældre, fagpersoner, beslutningstagere og politikere til at handle.

Læsekoalitionens arbejde peger således ideelt set i to retninger:

 • I retning af konkrete læseprojekter: Inspiration, vidensdeling og konkrete projekter for fagpersoner, der til dagligt arbejder med børn, unge og læsning.
 •  retning af påvirkning af politiske beslutningstagere: Formidling af gode erfaringer og resultater af projekter til de politiske beslutningstagere med henblik på at påvirke dem til at prioritere dette område fremadrettet.

Vision
At udvikle en stærk læsekultur hos børn og unge og øge deres lyst til at læse.

På hvert møde i Læsekoalitionen vil der være:

 • Et inspirationsoplæg fra en interessent, der arbejder med at skabe læselyst.
 • En gennemgang af eksisterende projekter med fokus på, om der er initiativer, der skal koordineres, eller som kan danne baggrund for et fælles projekt og evt. projektansøgning.
 • En afdækning af, hvilket tema der skal arbejdes med på kommende møde, samt hvem der udarbejder oplæg og dagsorden.
 • Drøftelse af inddragelse af nye medlemmer.
 • Der nedsættes evt. ad hoc projektgrupper.
 • At udpege dét eller medlem(mer), der har ansvar for at skabe indhold på næste møde.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Simon Skov Fougt er er lektor i literacy research ved Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og Afdeling for Fagdidaktik på Aarhus Universitet, DPU, og national ...

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

Den nye folkeskoleaftale har spændende bud på løsning af den store samfundsudfordring læsekrisen I jublen over kortere skoledage til de mindste, større lokal frihed i ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...