Biblioteksparaplyen

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet den 10. april 2014, kl. 10-12 flyttes fra BF til Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2.sal, 1463 København K. Dagsorden Høringssvar, KLs Digitaliseringsstrategi ...

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos Bibliotekarforbundet

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos BF, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos BF, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos Danmarks BiblioteksforeningVartov, Farvergade 27D1463 København K Referat af mødet Dagsorden Godkendelse af dagsorden  Godkendelse af referat fra 1. ...

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hosDanmarks BiblioteksforeningVartov, Farvergade 27D 2. sal REFERATTil stede: Mogens Vestergaard (formand), Anna Bach, Gitte Frausing, Johnny Roj-Larsen, Michel ...

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hosDanmarks BiblioteksforeningVartov, Farvergade 27D 2. sal Til stede: Mogens Vestergaard (formand), Anna Bach, Johnny Roj-Larsen, Michel Steen-Hansen, Jonna ...

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdtes på VartovFarvergade 27, 1463 København K 1. juni 2012, kl. 10-12Danmarks Biblioteksforening, Vartov, Farvergade 27D 2. sal REFERAT Til stede: Jytte Bræmer, Eli ...