Corona-krisen og bibliotekernes aktive rolle

Skrevet af

2. april, 2020

Vi befinder os her i begyndelsen af april 2020 i den mærkeligste situation siden 2. verdenskrig. Danmark er lukket og befolkningen stort set sendt hjem. Større forsamlinger er no go, vi skal alle holde afstand og holde os hjemme og bidrage til, at sygehus- og sundhedsvæsenet ikke går ned.

Også Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020 i april i Sønderborg er aflyst. Foreningens forretningsudvalg traf den usædvanlige beslutning 10. marts efter statsminister Mette Frederiksens udmelding om situationen på et pressemøde samme dag, hvor hun konstaterede, at antallet af smittede med corona-virus i Danmark voksede markant fra dag til dag. Dagen efter valgte statsministeren og Folketinget at sende flest mulige danskere hjem og lukke institutioner med videre, herunder bibliotekerne.

Mere hjemmetid kan for mange være anledningen til at lære bibliotekernes digitale tjenester at kende og tilbringe lidt mere tid i litteraturens verden for hele familien. En gylden mulighed for at give flere en fantastisk læseoplevelse i en ellers stresset hverdag. I Corona-krisens første uger har landets folkebiblioteker da også meldt om kraftig vækst i de digitale udlån af film, e-bøger og lydbøger, mens de fysiske biblioteker er lukkede. Det vidner om kulturens betydning og vigtighed for danskerne, også i en krisetid. Antallet af digitale lånere er desuden vokset. Flere søger i disse tider ind i læsningens verden, og nye lånere betyder flere digitale udlån. Bibliotekernes eReolen har i første karantæneuge næsten fordoblet deres udlån, mens bibliotekernes Filmstriben i første uge mere end fordoblede deres udlån.

Bibliotekerne har en fast månedlig kvote for antallet af digitale udlån pr. borger, som er nødvendig, da det er markant dyrere for bibliotekerne at udlåne digitale materialer i forhold til fysiske materialer. Kvoten øges netop nu i rigtigt mange kommuner for at efterkomme borgernes stigende digitale låneefterspørgsel. Dermed imødekommes borgernes øgede læselyst, ligesom det voksende udlån via bibliotekernes budgetter giver flere penge til forfatterne. Bibliotekerne betaler nemlig hver gang en e-bog udlånes til forlagene i modsætning til kun en gang for den fysiske bog. En rundspørge fra Danmarks Biblioteksforening viser, at omkring 2/3 af kommunernes biblioteker på nuværende tidspunkt har sat grænserne op for, hvor meget den enkelte bruger må låne, vel vidende at det vil koste på budgetterne.

Sidste år lød kommunernes biblioteksudgifter på 57 mio. kroner for borgernes lån på eReolen til forlag (og derigennem forfatterne). Et tal som forventes at vokse i år. Den voldsomme vækst i digitale udlån får dog nu enkelte biblioteker til at trække i den økonomiske nødbremse. Et par biblioteker har med baggrund i tilgangen af mange nye lånere på bibliotekernes Filmstriben nemlig besluttet at sætte den månedlige kvote ned.

Jeg er glad for, at mange kommuner i denne tid øger udlånsvolumen, så borgerne kan låne mere fra det digitale bibliotek, mens de er nødt til at blive hjemme, men må også beklage, at nogle kommuner ser sig nødsaget til at skrue ned for brugernes kvoter, fordi digitale udlån er dyre.

Helt overordnet vil jeg opfordre til, at kommunerne, bibliotekerne, forlagene og kulturministeren arbejder sammen for at understøtte borgernes adgang til at låne flere digitale materialer på bibliotekerne. Regeringen har jo afsat mange milliarder til at understøtte forskellige erhverv netop nu, og lige her er der mulighed for med ekstra økonomisk støtte at sikre danskerne bedre adgang til nationale LITTERÆRE digitale løsninger. Vi er i en tid, hvor det er nødvendigt med ekstraordinære tiltag, og det digitale bibliotek understøtter tydeligvis det behov, samfundet har for at folk kan blive hjemme og være sammen, også hver for sig.

Pas godt på jer selv, til vi alle er tilbage.

 

Lederen af Danmarks Biblioteksforenings formand er fra Danmarks Biblioteker nr. 2, 2020 .

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...