Digital Transformation – Folkebibliotekerne er frontløbere

Skrevet af

7. april, 2021

Den 8. april holdes Det Bibliotekspolitiske Topmøde for første gang nogensinde ikke fysisk men digitalt, og Danmarks Biblioteksforening samler over 500 deltagere. Coronakrisen har sat vores velfærds- samfund under kraftigt krydspres.

På den ene side længes vi alle efter igen at kunne mødes ansigt til ansigt i et smittefrit samfund, på den anden side har krisen givet den igangværende digitalisering af samfundet et markant boost.

Bibliotekerne var i modsætning til andre dele af samfundet klar med brugerrettede digitale services, da corona ramte, og hvor de digitale tjenester før har haft svært ved at slå igennem, har coronakrisen ændret på den situation og nedlukningerne skabt ny interesse for digital brug af bøger, lydbøger, film, vejledning og for online begivenheder. I rigtigt mange kommuner har bibliotekerne nytænkt fysiske aktiviteter til virtuel formidling af bl.a. litteratur, læselyst og andre aktiviteter. Jeg er imponeret over bibliotekernes omstillingsindsats, hvor af mange ting vil have en blivende betydning også efter corona.

Det burde nok ikke undre, for bibliotekerne har historisk set forstået at drage fordel af digitalisering både i relation til drift og samlinger, men også i stadig stigende grad i forhold til innovativ formidling. Som frontløbere da internetadgang fra midten af 1990’erne for alvor blev en mulighed til stærke lokale bidragydere, da overgangen til det digitale Danmark, også kaldt det største folkeoplysningsprojekt i nyere tid, for alvor skulle udrulles med starten på de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Altid som en af indgangene til digital dannelse.

Nu har regeringen så inviteret toppen af erhvervslivet og det offentlige med helt ind i maskinrummet til et nyt digitaliseringspartnerskab, som ‘skal bringe Danmark og danske virksomheder ud af coronakrisen og stærkere ind i fremtiden’ og give anbefalinger til, hvordan man kan styrke digitaliseringen og bl.a. gøre den til en vigtig drivkraft for den grønne omstilling.

Afsættet er dels den barske økonomiske realitet, som Danmark står over for samtidig med at klimapresset øges, men også den indsigt coronakrisen har givet. Coronakrisen har samtidig skabt nye løsninger. Det gælder lige fra nye produkter til nye kunstneriske udtryk og eksperimenter med måden, vi tilrettelægger vores hverdag og arbejde på – med muligheder for delvist hjemmearbejde og meget andet. Målet er inden udgangen af 2021 en ny strategi fra regeringen.

Med bibliotekernes innovationsfokus og stærke forankring i kommuner og lokalsamfundene skal dette være en varm opfordring til, at man i det nye initiativ også medtænker den rolle kultur- og læringsinstitutioner spiller for stærk og stabil udvikling af det danske velfærdssamfund. Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati. Bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne.

Til – som vi gør i Danmarks Biblioteksforening – at arbejde for ”At sikre alle borgere adgang til nødvendig viden, fysisk og digitalt”. Godt Topmøde!

 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

LEDER Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Vi har lige taget vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra ...

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Tolerance eller hvad?

LEDER Danmark er et tolerant land, danskerne er tolerante. Eller rettere sådan er det billede af os selv, vi godt kan lide. Holder det? Man kan nogle gange godt blive i tvivl. ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...