Ikke-brugerne og bibliotekerne

Skrevet af

28. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

LEDER

Tak igen for valget til formand for Danmarks Biblioteksforening. Jeg er beæret og ydmyg over opgaven. Men vil kaste mig ud i arbejdet med min erfaring fra otte år i Forretningsudvalget. I de kommende numre af bladet vil jeg komme nærmere ind på, hvad jeg ser som de mest presserende opgaver for DB.

Én opgave vi i DB og bibliotekerne sammen skal give endnu mere opmærksomhed er, hvordan folkebibliotekerne rækker ud efter borgere, som sjældent eller aldrig kommer på biblioteket.
Vi ved noget om hvem de er; mænd med kortere uddannelse, unge som kommer fra hjem uden stærk læsetradition og andre for hvem kultur er noget, man primært hører om i fjerneren.

Hvis disse borgergrupper skal fanges ind og se fidusen i at besøge biblioteket, ikke nødvendigvis ’bare’ for at låne bøger, skal komfortzonen droppes og folk mødes i eget ’habitat’. Biblioteket skal i endnu højere grad blandes ind i alle mulige andre sammenhænge; række ud og bidrage til løsning af kommunens andre opgaver og dér møde de potentielle nye brugere.

Vi ved, at folkebibliotekerne generelt er stærkt forankret i den danske befolkning, men ikke hos alle. Ikke alle tager det som en selvfølge at ens spørgsmål kan blive besvaret på det lokale bibliotek. Ikke alle ser betydningen af, at biblioteket er der, når YouTube eller Spotify kun leverer musikken, men ikke fortællingen bagved. Ikke alle, der ser madprogrammer, er klar over, at fortællingen kunne foldes meget mere ud med et besøg på biblioteket. Ikke alle ved, at deres lokale bibliotek er omdrejningspunkt for en række arrangementer, hvoraf en god del handler om andet end litteratur og læsning. Det må være muligt at appellere til nye brugere med alt dette. Jeg tænker heller ikke, der findes et bibliotek som ville afvise endnu en god ide og flere arbejder også med området. Men vi mangler stadig at bevise bibliotekets værd over for op mod halvdelen af befolkningen.

Vi skal ikke bare have ikke-brugerne ind på biblioteket, vi skal have biblioteket ud til disse mange potentielle nye brugere. Lukning af filialer har desværre mange steder gjort vejen længere til det lokale bibliotek. Vi skal derfor have biblioteket ud af huset, ud i landsbyfællesskaber, ud i nærmiljøer og i de større byer ud i det bolig sociale arbejde, hvor mange af ikke-brugerne bor. Nogle steder er der specifikke puljer til dette arbejde, andre steder er det indarbejdet i det samlede budget.

Vi må finde nye veje og række ud og trække ind, komme ud, skabe liv og få skabt den gode oplevelse og vist de mange kvaliteter biblioteket har og alt det, biblioteket kan tilbyde og hjælpe med. Jeg ved, at det sker på tusind måder rundt omkring i landet allerede. Lokale frivillige ildsjæle kan noget, professionelt samarbejde kan en masse andet. Et fantastisk eksempel blev omtalt i sidste nummer af bladet og vist på topmødet i Aalborg i april: Allerøds samarbejde med et lokalt møbel-designfirma. Kvalitet, formidling og nye brugergrupper går her hånd i hånd på fornemste vis.

Jeg ved, at BiblioteksDanmark, de ansatte, de frivillige og samarbejdspartnere er meget skarpere end jeg på mulighederne. Det skal vi have bladet her til at afspejle i endnu højere grad. Vi skal bytte idéer og kopiere hinanden for at få givet flere lyst til at bruge bibliotekets mange forskellige tilbud og muligheder.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

LEDER Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Vi har lige taget vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra ...

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Tolerance eller hvad?

LEDER Danmark er et tolerant land, danskerne er tolerante. Eller rettere sådan er det billede af os selv, vi godt kan lide. Holder det? Man kan nogle gange godt blive i tvivl. ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...