KL med knivskarpt budskab: Udnyt bibliotekernes fulde potentiale

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

20 februar, 2021

KL har udsendt et debatoplæg til landets kommuner i et borgmesterbrev med denne sigende titel, som jeg kun kan lade være en opfordring.  Det helt essentielle i oplægget er, at KL lægger op til, at kommunerne skal bruge bibliotekerne meget mere aktivt end blot til bogudlån, og at man opfordrer kommunerne til at sætte gang i debatten.

Vi har i Danmarks Biblioteksforening derfor også udsendt oplægget sammen med vores HANDLEKORT til alle kulturudvalgsformænd. Her spiller vi i otte korte handlinger ind i KL-debatoplægget om at udnytte bibliotekernes potentiale og skabe debat om lokale prioriteringerne, om hvilke jeg i sidste nummer af Danmarks Biblioteker skrev, hvordan man tydeligt kan se en sammenhæng mellem kommunernes prioritering af deres bibliotek og borgernes brug af det.  

Udgangspunktet for KL’s oplæg er, at folkebiblioteket som en af vores største kulturinstitutioner er til for borgere – i alle aldre – og netop er folkets bibliotek. Jeg hæfter mig særligt ved, hvordan KL understreger, at biblioteket i tillæg til sine kerneopgaver kan spille en afgørende rolle i løsningen af en række af de store samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor lokalt som f.eks. øget polarisering og manglende demokratisk deltagelse. Men også i forhold til at ensomheden breder sig under corona-nedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge er stigende, vores informationssamfund flyder over med fake news, og behovet for kompetencer til at begå sig i en digital verden kun bliver større, samtidig med klimakrisen kradser. Alt sammen noget, hvor bibliotekerne kan bidrage og være en indgang i  problemløsningen. Samtidig med at biblioteket naturligvis spiller en nøglerolle i at skabe endnu mere læselyst blandt børn og deres familier.

Det kræver politiske svar fra kommunerne. Derfor er det meget positivt, at KL med oplægget “UDNYT FOLKEBIBLIOTEKERNES POTENTIALER” opfordrer til, at hele kommunalbestyrelsen – og ikke alene fagudvalget – tager debatten, så man får styrket ejerskabet til og sammen sætter politisk retning for de lokale folkebiblioteker.

Danmarks Biblioteksforening arbejder løbende med at lave lokale temadebatter i kommunerne for byråd og kulturudvalg. Debatter, som i de senere år har fyldt stadig mere, fordi mange kommuner vil bruge deres folkebiblioteker mere proaktivt til at favne en række af de samfundsmæssige udfordringer, og netop et oplæg som det aktuelle fra KL vil forstærke denne tendens.

Danmarks Biblioteksforening tilbyder stadig sine medlemmer at facilitere sådanne debatter og de HANDELEKORT, vi præsenterer op til Det Bibliotekspolitiske Topmøde, håber vi, kan understøtte denne debat.

Det er alt sammen udfordringer, som vi nu sætter fokus på i Danmarks Biblioteksforening som et tema på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 8. april. Her lægger vi op til debat med både kulturminister og KL som afsæt for årets kommende kommunale debatter om at udnytte folkebibliotekernes potentiale!

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...