Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

Skrevet af

Paw Østergaard Jensen (A)

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

LEDER

Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden.

COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra knap 200 lande om fortsat at arbejde for 1,5 graders-målet og at sikre at lande, som er hårdest ramt af klimaforandringer, kompenseres for tab og skader.

Det har taget alt for lang tid at nå hertil. Kostbar tid, der kunne være brugt på handlinger, fremfor ord og konflikt. Vi er bagud på handling, men også på en virkelig bred folkelig forståelse af klimakrisens omfang og nærvær. Det gælder også herhjemme. Uden bred forståelse og deltagelse vil der ikke komme den forandring, som er nødvendig, hvis global opvarmning og de mange andre afledte negative effekter af klimakrisen skal bremses eller stoppes. Bred folkelig forståelse og forankring er afgørende.

Det officielle Danmark har valgt at gå med FN’s 17 verdensmål, og de definerer derfor også bibliotekernes 2030 arbejde.

Verdensmålene udmærker sig ved bl.a. at anerkende bæredygtighed som mere og andet end grøn energi og miljøvenlig produktion. Bæredygtighed er også demokratisk deltagelse og social balance. Verdensmålene handler om forskellene i det store verdenssamfund og landenes lokale virkeligheder. Klimakrisen løses ikke, uden at befolkningerne ser en fremtid for sig og bidrager lokalt.

Virkeligheden er konkret, også klimakrisen; at undgå de negative virkninger af krisen handler f.eks. om at ørkener ikke breder sig hverken i Afrika, Spanien og det nordlige Kina, og folk derfor vælger at blive fremfor at flygte ind til storbyerne eller til andre verdensdele. Klimakrisen handler også om at undgå, at vandet stiger og i dag indtager beboelige områder i Bangladesh, Ø-staterne i Stillehavet og alle de andre steder på jorden, der ligger lavt. Dét handler om at folk kan se et godt liv for sig lokalt.

Det handler også om, at afgiftsstigninger og andre co2 begrænsende tiltag i vestlige og andre lande indføres med respekt for de sociale balancer. Det gjorde intet godt for klimaet, at man i Frankrig indførte forhøjede afgifter på benzin mv. uden at tage hensyn til de store forskelle på lønmodtageres kørselsbehov. Det førte til de gule veste og modstand fremfor støtte til den grønne omstilling.

Balancerne skal være i orden. Den folkelige forståelse skal være på plads.

Her spiller biblioteket i et land som Danmark en meget vigtig rolle, hvis vi tager den på os. Og det handler ikke kun om folkeoplysning. Hvorfor ikke afholde borgermøder om energisparetiltag, hvorfor ikke invitere ind og være hjemstedet for samkørselsprojekter, hvorfor ikke afholde foredrag for erhvervslivet om spild af overskudsvarme, hvorfor ikke være facilitator på frivilligt socialt arbejde, hvorfor ikke hjælpe med at samle ‘nørder’ der kan reparere folks køkkenmaskiner mv. – læg selv på, jeres fantasi er sikkert større end min.

Læg dertil det udsyn biblioteket kan tilbyde på resten af verden. Hvordan ser virkeligheden ud i Oceanien, i Afrika eller Sydamerika, og hvordan påvirker klimakrisen mennesker ude i verden. Hvorfor flygter de, og hvordan kan det undgås, hvordan ser det gode liv ud lokalt?

Hvis ikke vi alle byder ind og tager ansvar for grøn og social bæredygtighed, lykkes det ikke at tage de afgørende skridt på den videre rejse. Det handler om strukturelle tiltag, men mindst lige så meget om folkelig deltagelse og lokal forankring. Og biblioteket er om noget lokalt og det rette sted at starte.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...