Rammen om den demokratiske samtale er udfordret

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

12 oktober, 2021

Vi oplever konstant debat om, hvordan de sociale medier, digitalisering, en hård tone i debatten og markante ændringer i vores medieforbrug og medievaner udfordrer den demokratiske samtale.

Ingen tvivl om at demokratiet er udfordret på mange fronter – og her skal vi vise biblioteket rolle og styrke.

Bibliotekets kerneopgave er at understøtte demokratiet!

Det gør biblioteket ved først og fremmest at skabe fri og lige adgang til alle slags informationer, men også ved at skabe debat og være rammen om den demokratiske samtale.

I Danmarks Biblioteksforening er vi glade for, at man på 35 biblioteker på samme dag gennemfører dét, vi har valgt at kalde Danmarks Største Vælgermøde, hvis koncept netop er at skabe lokal debat som startskuddet til kommunevalget den 16. november – som en form for samtidig og fælles national ramme og optakt.

MEN vi får desværre også tilbagemeldinger på, at det i nogle kommuner ikke kan lade sig gøre. Nogle steder fordi man lokalt mener, at det ikke er bibliotekets rolle, eller at man ikke må eller ikke kan, fordi biblioteket er afstemningssted for brevstemmer.

Det må og skal ikke stoppe bibliotekets rolle i at understøtte demokratiet og skabe debat om det. Hvis der er brevafstemning i samme rum, så kan man suspendere valget, mens der er vælgermøder, som man har gjort flere steder. Og hvis der lokalt kommer meldinger på, at det ikke er bibliotekets rolle, så skal vi sammen kæmpe for at vise og understrege, at det er bibliotekets rolle at skabe debat om samfundets udvikling som et led i den folkeoplysende side af biblioteksopgaven.

Det understreger behovet for en ny bibliotekslov, hvor vi helt specifikt får lovgivet om, at det er bibliotekernes opgave at understøtte demokratiet ikke kun ved at skabe adgang til information og viden, men også ved at forpligte biblioteket til at skabe debat i lighed med den norske bibliotekslovgivning.

Vi sætter fokus på bibliotekets demokratiske rolle i Danmarks Biblioteksuge 43, som har overskriften “Demokratiet kalder”, og som ud over at være Danmarks Største Vælgermøde også vil være startskuddet på Børnevalget, valg af årets favorit blandt børnelitteraturens figurer, desuden på kampagnen “#TørDuTalePænt” – hvor vi sammen med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) vil sætte fokus på vores ansvar for tonen i debatten, f.eks. på de sociale medier, sådan at vi alle sammen tør deltage i debatten uden at frygte for konsekvenserne.

Det handler alt sammen om at understøtte demokratiet og få flere til at deltage. Demokrati er for os danskere en livsform, men ikke en selvfølge for alle, men noget vi hver dag skal holde i hævd ved at deltage.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...