Rammen om den demokratiske samtale er udfordret

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

12 oktober, 2021

Vi oplever konstant debat om, hvordan de sociale medier, digitalisering, en hård tone i debatten og markante ændringer i vores medieforbrug og medievaner udfordrer den demokratiske samtale.

Ingen tvivl om at demokratiet er udfordret på mange fronter – og her skal vi vise biblioteket rolle og styrke.

Bibliotekets kerneopgave er at understøtte demokratiet!

Det gør biblioteket ved først og fremmest at skabe fri og lige adgang til alle slags informationer, men også ved at skabe debat og være rammen om den demokratiske samtale.

I Danmarks Biblioteksforening er vi glade for, at man på 35 biblioteker på samme dag gennemfører dét, vi har valgt at kalde Danmarks Største Vælgermøde, hvis koncept netop er at skabe lokal debat som startskuddet til kommunevalget den 16. november – som en form for samtidig og fælles national ramme og optakt.

MEN vi får desværre også tilbagemeldinger på, at det i nogle kommuner ikke kan lade sig gøre. Nogle steder fordi man lokalt mener, at det ikke er bibliotekets rolle, eller at man ikke må eller ikke kan, fordi biblioteket er afstemningssted for brevstemmer.

Det må og skal ikke stoppe bibliotekets rolle i at understøtte demokratiet og skabe debat om det. Hvis der er brevafstemning i samme rum, så kan man suspendere valget, mens der er vælgermøder, som man har gjort flere steder. Og hvis der lokalt kommer meldinger på, at det ikke er bibliotekets rolle, så skal vi sammen kæmpe for at vise og understrege, at det er bibliotekets rolle at skabe debat om samfundets udvikling som et led i den folkeoplysende side af biblioteksopgaven.

Det understreger behovet for en ny bibliotekslov, hvor vi helt specifikt får lovgivet om, at det er bibliotekernes opgave at understøtte demokratiet ikke kun ved at skabe adgang til information og viden, men også ved at forpligte biblioteket til at skabe debat i lighed med den norske bibliotekslovgivning.

Vi sætter fokus på bibliotekets demokratiske rolle i Danmarks Biblioteksuge 43, som har overskriften “Demokratiet kalder”, og som ud over at være Danmarks Største Vælgermøde også vil være startskuddet på Børnevalget, valg af årets favorit blandt børnelitteraturens figurer, desuden på kampagnen “#TørDuTalePænt” – hvor vi sammen med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) vil sætte fokus på vores ansvar for tonen i debatten, f.eks. på de sociale medier, sådan at vi alle sammen tør deltage i debatten uden at frygte for konsekvenserne.

Det handler alt sammen om at understøtte demokratiet og få flere til at deltage. Demokrati er for os danskere en livsform, men ikke en selvfølge for alle, men noget vi hver dag skal holde i hævd ved at deltage.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...