Stærke biblioteker styrker byernes udvikling

Skrevet af

14. juni, 2021

Regeringen har i sit nye udspil “Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund" præsenteret visioner om at styrke bibliotekerne for derved at skabe liv i bymidten i de små og mellemstore danske byer.

Vi sætter pris på, at regeringen nu spiller ud med en kulturpolitisk vision, hvor folkebiblioteket er centralt placeret. Biblioteket har alle muligheder for at blive provinsbyernes kulturhuse med oplevelser som forfattertræf, debatmøder, teaterforestillinger og koncerter som supplement til udlån af bøger og musik. Og netop i en digital tidsalder præget af misinformation og tiltagende social isolation er det mere end nogensinde afgørende, at et bredt udbud af kulturtilbud og verificeret oplysning fra bøger og troværdige medier gøres tilgængelig for befolkningen.

Man kan med god ret diskutere, om de 10 mio. kroner i de tre år, regeringen årligt vil investere i biblioteker, kan løfte den opgave. Men signalet er vigtigt for både kulturen, oplysningen og provinsen.

Det understøtter i den grad den udvikling, vi i DB arbejder for at bibliotekerne skal have i kommunerne, hvor de er den mest besøgte kulturinstitution og derfor en vigtig bylivsgenerator.
Bibliotekerne spiller mange steder en vigtig rolle i at skabe liv i byerne. Fra de seneste år kan f.eks. nævnes DOKK1 i Aarhus som trækker langt over en mio. besøgende, og biblioteket midt i den lange gågade i Herning som trækker 3/4 mio. borgere og potentielle kunder ind til bymidten. Vi kender det samme fra Hjørring, fra Nørrebro bibliotek i København samt i Helsingør og Sønderborg, hvor biblioteker skaber liv i omskabelsen af havnemiljøerne for at nævne nogle få eksempler. Derfor er dette initiativ et vigtigt signal fra regeringen til kommunerne om at styrke bibliotekerne.

Regeringens udspil lægger sig således i slipstrømmen af KL’s bibliotekspolitiske debatoplæg “Udnyt folkebibliotekernes potentiale” samt hele den bevægelse, som Danmarks Biblioteksforening har været med til at igangsætte med vores oplæg til revision af biblioteksloven for år tilbage. Og som vi bl.a. også lavede et fælles oplæg til sammen med Bibliotekarforbundet og Bibliotekschefforeningen med titlen “Sådan kan vi udløse bibliotekernes fulde potentiale” for nogle år siden.

Senest har vi også oplevet Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen melde ud, at man igen vil investere i kultur, og hvor han i den forbindelse fremhæver Venstres rolle for folkeskolen, folkebibliotekerne og folkehøjskolen – og samtidig erkender, at det er lidt bittert, at de allerseneste år har stået på besparelser frem for visioner, og det vil man nu ændre på fra Venstre’ side.

Vi er selvfølgelig ikke i mål endnu med at udnytte bibliotekernes fulde potentiale, men vi har med både regeringsudspillet og KL’s 2021 oplæg fået udstukket en retning. Jeg håber, vi får vind i sejlene til sammen at skabe nye rammer, lovgivning og ikke mindst økonomisk fundament for et blomstrende biblioteksvæsen i hele landet. Men det er på dagsordenen – og lad os sammen sætte det øverst til kommunalvalget.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

LEDER Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Vi har lige taget vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra ...

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Tolerance eller hvad?

LEDER Danmark er et tolerant land, danskerne er tolerante. Eller rettere sådan er det billede af os selv, vi godt kan lide. Holder det? Man kan nogle gange godt blive i tvivl. ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...