Stærke biblioteker styrker byernes udvikling

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

14 juni, 2021

Regeringen har i sit nye udspil “Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund" præsenteret visioner om at styrke bibliotekerne for derved at skabe liv i bymidten i de små og mellemstore danske byer.

Vi sætter pris på, at regeringen nu spiller ud med en kulturpolitisk vision, hvor folkebiblioteket er centralt placeret. Biblioteket har alle muligheder for at blive provinsbyernes kulturhuse med oplevelser som forfattertræf, debatmøder, teaterforestillinger og koncerter som supplement til udlån af bøger og musik. Og netop i en digital tidsalder præget af misinformation og tiltagende social isolation er det mere end nogensinde afgørende, at et bredt udbud af kulturtilbud og verificeret oplysning fra bøger og troværdige medier gøres tilgængelig for befolkningen.

Man kan med god ret diskutere, om de 10 mio. kroner i de tre år, regeringen årligt vil investere i biblioteker, kan løfte den opgave. Men signalet er vigtigt for både kulturen, oplysningen og provinsen.

Det understøtter i den grad den udvikling, vi i DB arbejder for at bibliotekerne skal have i kommunerne, hvor de er den mest besøgte kulturinstitution og derfor en vigtig bylivsgenerator.
Bibliotekerne spiller mange steder en vigtig rolle i at skabe liv i byerne. Fra de seneste år kan f.eks. nævnes DOKK1 i Aarhus som trækker langt over en mio. besøgende, og biblioteket midt i den lange gågade i Herning som trækker 3/4 mio. borgere og potentielle kunder ind til bymidten. Vi kender det samme fra Hjørring, fra Nørrebro bibliotek i København samt i Helsingør og Sønderborg, hvor biblioteker skaber liv i omskabelsen af havnemiljøerne for at nævne nogle få eksempler. Derfor er dette initiativ et vigtigt signal fra regeringen til kommunerne om at styrke bibliotekerne.

Regeringens udspil lægger sig således i slipstrømmen af KL’s bibliotekspolitiske debatoplæg “Udnyt folkebibliotekernes potentiale” samt hele den bevægelse, som Danmarks Biblioteksforening har været med til at igangsætte med vores oplæg til revision af biblioteksloven for år tilbage. Og som vi bl.a. også lavede et fælles oplæg til sammen med Bibliotekarforbundet og Bibliotekschefforeningen med titlen “Sådan kan vi udløse bibliotekernes fulde potentiale” for nogle år siden.

Senest har vi også oplevet Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen melde ud, at man igen vil investere i kultur, og hvor han i den forbindelse fremhæver Venstres rolle for folkeskolen, folkebibliotekerne og folkehøjskolen – og samtidig erkender, at det er lidt bittert, at de allerseneste år har stået på besparelser frem for visioner, og det vil man nu ændre på fra Venstre’ side.

Vi er selvfølgelig ikke i mål endnu med at udnytte bibliotekernes fulde potentiale, men vi har med både regeringsudspillet og KL’s 2021 oplæg fået udstukket en retning. Jeg håber, vi får vind i sejlene til sammen at skabe nye rammer, lovgivning og ikke mindst økonomisk fundament for et blomstrende biblioteksvæsen i hele landet. Men det er på dagsordenen – og lad os sammen sætte det øverst til kommunalvalget.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...