Uro om Københavns biblioteker

Foto: Facebook.

Skrevet af

16. oktober, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle udvikling i Københavns Kommune skaber debat.

Åbent brev om bibliotekerne

En SoMe kommentar fra forfatteren Sophie Kragh-Müller, som oplever, at de Københavnske bibliotekers hylder er halvtomme og efterhånden ligner et supermarked fik i september hundredvis af likes. En strategi for de københavnske biblioteker betyder bl.a., at bogudvalget i bibliotekernes udstillinger besluttes centralt og formidles på samme måde fra bibliotek til bibliotek.

”Har du besøgt bibliotekerne og set de gabende tomme hylder?” lød det siden i et åbent brev 21. september til Københavns kulturborgmester, Mia Nyegaard (B). Kragh-Müller og en større gruppe forfattere, borgere i København, opfordrer kommunen og dens politikere til at stoppe op, tage ansvaret på sig og gentænke biblioteket. I forhold til ”- den nuværende udvikling som (er) en afvikling” og de peger blandt andet på den aktuelle formidlingsstrategi.

“Biblioteket som en butikskæde, hvor alle butikker har det samme lille udvalg, og hvor betjeningen er så sparsom, at den er en bagatel. Med dette brev vil vi opfordre til, at man stopper op og gentænker bibliotekets kernefunktion, at man tager ansvaret på sig og går en anden vej. Ind i litteraturen, ind i bøgernes verden, og ikke væk fra den. Vi vil have bøger tilbage på hylderne. Derudover opfordrer vi til, at man gør brug af de mange ressourcer, der allerede findes, og tænker dem ind i bibliotekets praksis. Bibliotekarerne bør igen have råderum og autoritet til at lave kompetent og relevant litteraturformidling på det enkelte, lokale bibliotek.”

Majmøde om biblioteksudviklingen

“Er der en bibliotekar til stede? Både ansatte og lånere lufter stor frustration” lød det tilbage i maj i dagbladet Politiken. Københavns Kommunes bibliotekspolitik var 9. maj emnet for en offentlig debat om udvikling og prioriteringer.

I mødet, arrangeret af Forbundet Kultur og Informations lokale klub, var borgere, brugergrupper som Dansk Handicapforbund, bibliotekarer og de lokale kulturpolitikere inviteret til at diskutere bibliotekernes service og fremtid.

Fra Københavns Borgerrepræsentation deltog to politikere, Bente Møller (Ø) og Karina Bergmann (C). Enhedslistens Bente Møller mindede bibliotekarerne om, at de har en forpligtelse til at klæde politikerne på.

”Vi uddør i de publikumsorienterede aktiviteter” sagde Tage Sørensen, bibliotekarernes fællestillidsmand if. avisen. Fra anden side lød det, at bemandingen var skåret ind til benet. ”Vi skal lave ting, der skal sælge sig selv i den ubemandede åbningstid.”

Men udviklingen er ikke udtryk for en spareøvelse, fastslog chef for Københavns Biblioteker, Jakob Heide Petersen, et par dage efter i samme avis og uddybede: ”Der er jo løbende justeringer. Sidste år blev der afsat ekstra penge til indkøb af materialer, men omvendt har vi på driftsområdet skullet effektivisere ligesom andre af kommunens forvaltninger”.

Konservatives Karina Bergmann gav udtryk for, at udviklingen skal vendes. ”Jeg vil have uddannede bibliotekarer”, sagde politikeren, der siden i relation til kommunens budget 2024 forgæves argumenterede for en tilføring af 15,7 mio. kroner på biblioteksbudgettet.

Hvad mener borgmesteren? Læs interview med Mia Nyegaard (B).

>>> I kommunens budgetaftale for 2024 – KF115 Hensigtserklæring om arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter – siges det: “Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen forud for budget 2025 fremlægger en samlet arealplan for kultur og fritid, som udover planer for hhv. boldbaner, idrætshaller og svømmehaller også indeholder planer for biblioteker og kulturhuse i forhold til behov og udbygningsmuligheder”.

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ikke ...

Folkebibliotekerne som dannelsesaktører

Hvad kendetegner dannelse i dag? Og hvordan forholder folkebibliotekerne sig som lokale aktører til en dannelsesdagsorden? Samfundsudfordringerne omtales i tiltagende grad som ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...